Hejnsvig-Vesterhede KLF

Hejnsvig–Vesterhede Kristelig Lytter- og Fjernseerforening


Bestyrelsen:
Formand:
Heinrik Kruse
Præstevænget 2
7250 Hejnsvig
Næstformand:
Irene Laursen
Vinkelvej 24
7250 Hejnsvig
Kasserer:
Ejler Jacobsen
Gilbjergvej 18
7250 Hejnsvig
Sekretær:
Ruth E. Kristensen
Rosengårdsvej 7
7250 Hejnsvig
Mona Kruse
Kirkevej 13
7250 Hejnsvig

Formål:

Foreningen, der er fælleskirkelig og partiupolitisk, har til formål at arbejde for, at der i medierne skabes gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium, således som dette kommer til udtryk i de bibelske tekster og den apostolske bekendelse, og at arbejde for, at udsendelserne i øvrigt må repræsentere og respektere den kristne kulturarv.

 

Dette formål søges fremmet ved:

  • at arbejde for udsendelser med kristent indhold i Danmarks Radio, TV 2 og radio og fjernsyn i øvrigt.
  • at medvirke til programmernes alsidige indhold.
  • at arbejde for, at den kristne kulturarv respekteres i samtlige medier.
  • at skabe forståelse i kristne menigheder for evangeliets muligheder i de elektroniske medier.
  • at formidle information om og skabe kontakt mellem forskellige kristne medieinitiativer.
  • at inspirere til bevidst medieengagement.
  • at indgå i oplysningsvirksomhed omkring medier og mediebevidstgørelse.
  • at inspirere og yde støtte til initiativer, forskningsprojekter og medieproduktioner, der er i overensstemmelse med formålet.
  • at samarbejde med andre lytter- og seerorganisationer om rettigheder og opgaver, der har fælles interesse.

Arbejdsformer skal til enhver tid være i overensstemmelse med formålet i den aktuelle mediesituation.

 

 

Historie:

Kristelig lytterfoening fo Hejnsvig og omegn lokalkreds nr. 107. Foreningen blev stiftet på Hejnsvig skole den 14. marts 1930. Første formand blev lærer P. Munk Poulsen, Hejnsvig. Efter det første år var der 49 medlemmer. Ved 25 års jubilæet i 1955 var der 233 medlemmer.

 

KLFs Landsstyrelse
Fra venstre, bagerst: Jens Kristian Lynderup, Erik Linden, Bjarne Haaning Andersen, Annie Espersen, Bent Marcussen, Rudi Sortberg, Ole Lund.Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster