Vesterhede Kabelnet

Programrådets kontaktperson:

Aage Madsen

Daugårdvej 9, Vesterhede

7250 Hejnsvig

Tlf.: 77 33 55 66

 

[GodTone]

Jerlev Radio

Østerled 1-3, Jerlev

7100 Vejle

Tlf.: 75 86 57 22

 

 

 

 

 

På generalforsamlingen i foråret 2004, blev det besluttet at vores private antenneforening ikke havde nogen fremtid, med den opbygning der var eksisterende, og det blev derfor besluttet med et meget klart flertal, at lade [GodTone] Jerlev Radio, overtage, drive, og udbygge anlægget, dels med flere kanaler, dels med internetadgang gennem kabelnettet. Dette er nu sket, og her den 28. september 2004 vil der finde en kanalomlægning sted, så vi kan hjemtage17 TV-kanaler og 12 radiokanaler via antennenettet.

Senere i år vil der blive udbudt internetforbindelse gennem kabelnettet, og alle husstande skulle gerne have modtaget en folder fra [GodTone] Jerlev Radio, med tilmeldingsskema til internetforbindelse gennem Vesterhede Kabelnet.