DONSLUND  FÆLLESVANDVÆRK  AMBA

 

Formand:         Bent Kristensen.              Tlf. 7539 6868. mobil 72175546. 

Næstformand:  Renè Vinding.                  Tlf. 7539 6861.

Kasserer:         Hejne Madsen                 Tlf. 7539 6669.

Sekretær:         Poul Erik Haulrich.           Tlf. 6133 7338.

Menigmedlem:  Holger Christensen         Tlf. 7539 61 52.

 

Tilsynsførende: Holger Christensen.        Tlf. 75 39 61 52.

 

Vandværket er oprettet i 1986, har i dag 90 forbrugere.

Vi havde i foraret 2005 problemer med vandforsyningen, det viste sig at der var et læk på  stigerøret  fra den ene pumpe, vi valgte så at skifte stigerørene fra begge pympene ud med nye PL rør, vi skiftede også den ene pumpe, da den havde gået i mange tusinde timer, så nu skulle vi været garderet for lignende uheld i mange år frem.

Vi har i efteråret 2005 fået 2 nye forbrugere.

venlig hilsen kasseren.

 

Midt i februar måned 2007 fik vi tilbagemelding fra Steins som tager vores vandprøver,

at vi havde et forhøjet antal coliform bakterie.

Det bevirkede at vi var nødt til at få vores rentvands reservoir tømt for vand, rengjort og

fuget da der var mistanke om at regnvand var trængt ind og havde forurenet tanken.

Vi fik også en ny inspektionsdæksel på reservoiret da det nok var den vej vandet var kommet ind.

Efterfølgende prøver viste at det var det rigtige og nu er ok.

MVH.BK.