Hejnsvig Plejecenter

Hejnsvig Plejecenter

Hejnsvig Plejecenter

Kirkevej 8A

7250 Hejnsvig

Tlf: 72131530 Hverdag mellem 8-10 og 13-14. Week-end  mellem 13-14

Teamleder Conny Ebbesen

 

Hejnsvig Plejecenter begyndte som De gamles hjem i 1940 og er gennem tiden blevet ud - og ombygget flere gange, så der nu er 20 gode plejeboliger og 1 aflastningsbolig på centret.

Der er et personale på ca.30 personer til at varetage  de opgaver der udføres  i ældreplejen i Hejnsvig.

Der betjenes ca. 70-75 borger i alt, både på centret og ude i byen.

 

Hejnsvig Plejecenter er nu en del af område øst i aktivpleje, som består af Frihavnen Vorbasse, Billund Plejecenter og Fynsgades Plejecenter Grindsted.

 

På Hejnsvig Plejecenter arbejdes der ud fra Billund kommunes værdier:

 

-Dialog

-Udvikling

-Respekt

 

For derigennem at skabe en attraktiv arbejdsplads med trivsel for alle, og skabe et godt hjem for vore beboere, hvor vi arbejder på at føje liv til årene.

Der er tilknyttet en vennekreds til centret.

 

Se vennekredsens side her

Se pressemeddelelse fra arbejdsgruppe her

 

Hejnsvig skolekor

Dette lille friske skolekor, ledet af Ulla Jørgensen Hejnsvig skole, sang den 23. april foråret ind på Hejnsvig plejecenter og smilene frem på beboernes ansigter.
Tak til koret og Ulla, fordi I igen i år lagde  vejen  forbi  centeret. Vi håber det er blevet til en tradition.

Venlig hilsen Asta, Aase og Thea.

 

Udendørs høstgudstjeneste på Plejecentret

Den velanlagte og dejlige gårdhave ved Hejnsvig Plejecenter lagde tirsdag d. 28. august 2007 for første gang fliser til en udendørs gudstjeneste for plejecentrets beboere. Årets høstgudstjeneste var flyttet fra dagligstuen og ud i det fri som et forsøg. Men med det danske ustabile sommervejr i tankerne var det et risikabelt forehavende. Derfor havde Plejecentrets pedel, Johannes Pedersen, brugt hele formiddagen og mere til for at arrangere både læ og ly for regn og blæst for beboerne. 4 pavillioner var stillet frem og dannede et fint "kirkerum", selv om det hev og sled i pressenningerne, og regnen pludselig trommede mod taget og løb ned mellem pavillionerne og ind i "kirken". Flere beboere blev lidt våde, men alle tog det med godt humør. Sognepræst Frands Pedersen var i anledning af høsten iført grøn stole og hvid messeskjorte, mens alteret "bugnede" af frugt, korn og blomster. Vera Lauridsen fra Hejnsvig spillede el-klaver til salmerne, som var de kendte høstsalmer plus "Den gamle gartners sang".

Julebelysning og juleoptog

Hejnsvig Plejecenters nye udendørs julebelysning blev indviet d. 1. december 2006. Traditionen tro standsede juleoptoget ved Hejnsvig Plejecenter søndag d. 3. december 2006, og Skjern Garden spillede julemusik specielt for Centrets beboere. Fotos: René Lind Gammelmark.
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster