Hejnsvig Skole er en tosporet klyngeopdelt skole med elever fra bhkl. til 9. årgang.

Skolen modtager elever fra Stenderup Skole i 8. årgang.

Der er oprettet et ”værested” for børn fra 4. – 6. årgang.

Til skolen er knyttet en skolefritidsordning, der er normeret til 98 børn.

Den ældste årgang fra børnehaven er også hjemmehørende på skolen.

Ledelse:

Skoleleder Steen Møller mail: stm@billund.dk |Viceinspektør: Henrik Fribæk mail: hfr@@billund.dk|Indskolingsleder: Mette Hansen mt@billund.dk

Kontakt:

Skolens tlf.: 72131410
Skolens mailadr.: hejnsvigskole@billund.dk

Værdigrundlag:

 

Skolen bygger sin virksomhed på flg. værdigrundlag:

 

Hejnsvig skole ønsker:

- At tilbyde en undervisning af høj kvalitet

- At styrke den enkelte elevs selvværd

- At skabe gode rammer for den sociale trivsel

- At fremme en god stemning

 

Hejnsvig skole forventer:

- At alle indgår i et positivt samarbejde

- At alle har en positiv indstilling til at lære noget

- At alle viser ansvarlighed

- At alle udviser gensidig respekt

 

Visioner for Børnenes Univers Hejnsvig
Hejnsvig Skole og Hejnsvig Børnehave bliver til Børnenes Univers Hejnsvig pr. 1. august.

Torsdag, den 7. juni mødtes:
- personale i skole og børnehave
- forældre- og skolebestyrelse
- sammenlægningsudvalg
- ny fællesbestyrelse
- haludvalg
- lokalråd
- Ungdomsklubben
- Værestedet

for at arbejde med visioner for det nye univers. De mange forslag til visioner sætter vi nu i spil i henholdvis skolens kantine og børnehaven. Alle interesserede inviteres til at være med. Se de mange forslag og føj nye til frem til fredag, den 15. juni.

Venlige hilsner

Marianne Nielsen
skoleleder