Den Kommunale Dagpleje

Den Kommunale Dagpleje

Billund Kommune

 

Leder:                          Ulla Rauft            tlf. nr. 79727368

Tilsyn:                          Rikke Hyldegård tlf. nr. 79727376

 

I Hejnsvig by er vi 11 dagplejere som tilsammen passer 43 børn op til 3 år.

I vinterhalvåret går vi i legestue, hvor vi har forskellige ting på programmet, som bage, male, synge og lege.

Hver fredag er vi i hallen, hvor der er rigtig god mulighed for fysisk udfoldelse.

I sommerhalvåret har vi dagplejedag, udflugt, spejderhytte og vi gør flittig brug af byens legepladser.

I øvrigt følger vi Billund Kommunes målsætning.

 

Dagplejernes dag

Vi har i onsdag fejret dagpleje dag Først en tur igennem byen med pynte barnevogne og glade og vinkende børn efterfulgt af en tur på legepladsen hvor vi spiste madpakker.