den. 01.11.18 kl. 08:54

Hejnsvig Lokalråd afholder årsmøde 22 november kl. 1900 på Hejnsvig skole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Styregruppens beretning.

5. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.

6. Indkomne forslag. Indgives skriftligt senest 14 dage før årsmødet til formanden.

7. Orientering om styregruppens planer og aktiviteter og budget.

8. Valg af medlemmer til styregruppen og meddelelse om nyvalgte/ udpegede medlemmer fra foreninger og institutioner.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 

Alle der er bosiddende under postnummer 7250 Hejnsvig er velkommen.

        Bestyrelsen 
<- Tilbage til nyhedslisten