Portalgruppen

Læs mødereferat her.

Portalgruppen er et underudvalg under "Hejnsvig På Toppen" og refererer som sådan tilbage til Styregruppen, som er øverste besluttende myndighed. Portalgruppen har til opgave at oprette og drive en fælles hjemmeside (Portal) for hele Hejnsvig-området. Hovedformålet med portalen er at stille en gratis hjemmeside til rådighed for alle erhvervsvirksomheder, foreninger og institutioner indenfor Hejnsvig-området (postnr. 7250).

Portalgruppen arrangerer internetkursus (portalkurser) for såvel foreninger som virksomheder.

 

Portalgruppen har følgende arbejdsopgaver:

* Etablering af portalen

* Kontakt til web-designfirma

* Kontakt til web-programmeringsfirma

* Kontakt til øvrige samarbejdspartnere vedr. portalen

* Kontakt til og kurser for foreninger i Hejnsvig-området

* Kontakt til og kurser for virksomheder i Hejnsvig-området

* Kontakt til og kurser for institutioner i Hejnsvig-området

* Administration af adgangskoder og login

* Overordnet administration af portalen

 

Alle og enhver er velkommen til at rette henvendelse til Portalgruppen med spørgsmål, kommentarer og gode idéer.

 

Medlem
Laurits Heick
Søgårdparken 22
7250 Hejnsvig
7533 5062
netelaurits@privat.dk
Webmaster
Torben Vejs
Bredgade 44
7250 Hejnsvig
7533 6699
tvejs@mail.dk
Webmaster
Finn Nielsen
Søgårdvej 83
7250 Hejnsvig
7533 5457
fin-ni@mail.dk

Medlem
Anne Vinding
Langgade 34
Donslund
7250 Hejnsvig
E-mail:fru.vinding@gmail.dk
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster