Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på toppen

"Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på Toppen" fungerer som "Paraply-organisation" for alle foreninger, institutioner, erhvervsliv og kirkeliv i Hejnsvig området, nærmere bestemt indenfor postnummer 7250.

 

Organisationen "Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på Toppen" er oprettet ved stiftende generalforsamling i Hejnsvig d. 30. september 2004.

 

Foreningens formål er at understøtte og styrke eksisterende foreningers aktiviteter og tilbud, samt inspirere til og koordinere fælles aktiviteter i Hejnsvig området.

 

"Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på Toppen" er oprettet med det formål at styrke den indbyrdes kommunikation og samarbejde mellem de mange forskelligartede interesser, også på tværs af offentlig og privat virksomhed.

 

"hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på Toppen" har til formål at profilere Hejnsvig området udadtil og skabe gode rammer for områdets vækst og trivsel.

Nytårs hilsen fra lokalrådet

Nyt fra lokalrådet.

På et borgermøde i Hejnsvig i februar 2016, kom der mange ideer og tanker om hvordan vi kan udvikle os.

Det er der nu kommet en ide hæfte ud af  "Udviklingsplan 2022" som vi nu har husstandsomdelt.

Vi vil derfor nu igen invitere borgerne i Hejnsvig og Donslund til et møde den 30 marts på skolen. På det møde vil drøfte konkrete tiltag, hvad er vigtigst hvad skal vi starte med for at "skubbe" til udviklingen.

I "Udviklingsplan 2022" er der prioriteret 3 indsatsområder

     1.  Natur-kultur og fritidstilbud

     2.  Fællesskab og sammenhold

     3.  Mobilitet

Vi tror der er mange muligheder for udvikling i Hejnsvig - Donslund området, blad og læs lidt i det uddelte hæfte, reserver den 30 marts og kom til møde på skolen. Vi vil senere sende en dagsorden ud.

Vi ønsker alle et godt nytår                  Hejnsvig lokalråd         

                                                               Ove Møberg
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster