Nyt fra arkivet

Beretning Generalforsamling 2018

Den 14. april 1988 afholdtes stiftende generalforsamling i Hejnsvig Lokalhistorisk forening. Det er lige ved 30 år siden.

Fra referat, Ernst Madsen var dirigent, medlem kontingent blev fastsat til 40 kr. pr medlem og 60 kr. for par. Til den første bestyrelse valgtes Valdemar Brun, Immanuel Bolding, Arthur Pedersen, Erik Dyhr og Orla Thorstensen. Som suppleant valgtes Johs. Kristensen og Ole Bjerrum, Emil Grove og Arne Jensen valgtes som revisorer.

Vi han takke disse mennesker for at vi har en arkiv med mange arkivalier

Vi har lige nu omkring 450 numre med dokumenter, 2400 billeder, 3100 avisudklip og mange forskellige udklipsmapper, bånd, lysbilleder og meget mere er pt. Registreret på vores arkiv. Det er vores indtryk at mange følger os på arkiv.dk.

 Desværre ser Hans sig ikke i stand til at hjælpe os mere. Vi skylder Hans en stor tak for de mange år han har lagt sin energi på arkivet, hele arkivets opbygning kan vi takke Hans for, lige fra kortsystem i starten, til den opbevarings system vi bruger i dag. Tak Hans.

Vi får næsten i hver uge nye spændende ting ind, så der er nok at se til for de 6 medarbejdere med at få tingene registreret. Vi kunne godt bruge et par hjælpere mere på arkivet.

Noget af det der giver meget arbejde er vore udstillinger, men det er også det der giver både opmærksomhed og nyt materiale til arkivet. Det fungerer godt med at vi viser vores udstilling hjemme i arkivet først og derefter flytter det til Billund hvor vi er sammen med de øvrige arkivers udstilling en måneds tid.

Vores udstilling i år (Hvor blev de af) vil Ditte fortælle lidt om nu bag efter.

Vores bod ved julemessen er vi glade for, her kan vi uddele vore fine kalender til vore medlemmer, hverve nye medlemmer og vise lidt af hvad vi laver i arkivet. I år fik vi 12 nye medlemmer her.

I arkivets arbejde må vi også forholde os til fremtiden, hvordan sikrer vi at vi fortsat kan læse og se gamle film, lysbilleder, kassettebånd og pc-disketter. Derfor er opgaven at få mange af de gamle optagelser spillet over på digitale medier. Vi har i år fået overspillet nogle disketter hvor borgere fortæller om begivenheder eller deres liv, så vi håber de er gemt sikkert så vi også man høre den om mange år. På den måde er det også vigtigt at vi er opmærksom på at vi kan se læse og høre de arkivalier vi har registreret.

Der skal her lyde en stor tak til Ditte for det store arbejde hun lægger i arkivet, og tak til alle medarbejderne for at i vil bruge en del af jeres fritid på dette arbejde.

Niels har meddelt at han ikke ønsker at opstille til en ny periode i bestyrelsen. Vi siger en stor tak til Niel for de mange år han med sikker hånd har styret arkivets økonomi.

Tak til bestyrelsen for samarbejde i årets løb.

Besøg fra Sysafrika.

Arkivet har haft gæster i dag.
Henry Simonsen med familie fra Sydafrika var bl. a. på besøg på oldeforældrenes gård(1850-1883) Trøllundgård.
Jørgen og Jens Christian Petersen fortalte og viste rundt på gården. N.C.Simonsen havde bl. a. en fontæne midt på gårdspladsen, her vises vandledningen( et Trærør) frem for gæsterne

 

Udstilling 2013.

Den 23 februar åbnede udstillingen " Hvad ildsjæle skabte"

Udstillingen viser f.eks. lidt om nogle af de ildsjæle, som  Hejnsvig har haft de sidste 100 år, og hvad de har skabt.

En af de store ildsjæle var Arthur Gräs Jensen- kaldet A. G. Jensen. Han startede som købmand i 1902, der hvor Brugsen ligger i dag. Han var bl.a. med til at starte vandværket, borgerforeningen, transformaterforeningen og telefonen fik han også skaffet til byen.

Opstart af Mejerierne, Brugserne, Hotellerne, Missionshusene og andre ting i Hejnsvig gamle sogn kan I se på udstillingen, som vises i lokalarkivet resten af året

Udstilling i arkivet 2012

Udstilling 2012.

Lørdag den 25.januar åbnede den årlige udstilling " Folk og klæder i Hejnsvig sogn".

For at belyse emnet så bredt som muligt, var der valgt 8 underemner:

Manufaktur, skræddere og sypiger, festtøj, dagligliv og arbejdsliv, bryllup,

konfirmation, skoleelever samt sport og fritid. Da vi var rundt i området for at indsamle materiale, var vi så heldige at få tilbudt forskellige beklædningsgenstande. Disse blev brugt til en lille udstilling med bl.a. brudekjoler, dåbskjoler, konfirmationskjole, livstykke, hat, pels m.m.

De ca.100 udstillingsbilleder, videoer fra en designer opvokset i Hejnsvig samt 2 nystartede forretningerne med henholdsvis festtøj og brudekjoler, tøjudstillingen og diasshowet med arkivets mange fotos, som er indsamlet gennem årene, blev studeret flittigt af de mange besøgende. Hele eftermiddagen var der ca. 90interesserede gæster, så det var en rigtig god dag.

 

 

 

<Året 2012 har været præget af megen aktivitet. Vi har haft rigtig mange henvendelser pr. e-mail, men arkivet har også haft mange gæster både i og udenfor de normale åbningstider. Vores hjemmeside www.hejnsviglokalarkiv.dk er meget populær, mange af de elektroniske henvendelser skyldes et besøg på hjemmesiden, som har givet folk et ”hint” om, hvad vi har liggende. Det er dejlig at se, at folk har fået øjnene op for, at arkivet er et sted, hvor man altid kan henvende sig for at få hjælp. Vores udstilling i januar ” Folk og klæder i Hejnsvig sogn” med de 8 underemner Manufaktur, skræddere og sypiger, festtøj, dagligliv og arbejdsliv, bryllup, konfirmation, skoleelever samt sport og fritid, blev en stor succes. Da vi var rundt i området for at indsamle materiale, var vi så heldige at få tilbudt forskellige beklædningsgenstande. Disse blev brugt til en lille udstilling med bl.a. brudekjoler, dåbskjoler, konfirmationskjole, livstykke, hat, pels m.m. De ca.100 udstillingsbilleder, videoer fra en designer opvokset i Hejnsvig samt 2 nystartede forretningerne med henholdsvis festtøj og brudekjoler, tøjudstillingen og diasshowet med arkivets mange fotos, som er indsamlet gennem årene, blev studeret flittigt af de mange besøgende. Hele eftermiddagen var der ca. 90 interesserede gæster, så det var en rigtig god dag. Denne udstilling blev også vist i Billundcenteret i februar ved Billund Kommune lokalhistoriske Forenings udstilling, en fælles udstilling for lokalarkiverne i kommunen. Sidst i juni havde vi kirkegårdsvandring i samarbejde med menighedsrådet. Efter turen på kirkegården samledes vi i konfirmationslokalet, hvor der blev vist billeder og fortalt om familierne/menneskene bag de fredede sten. Der var en rigtig god stemning, og mange anekdoter blev fortalt af de besøgende. Vi er blevet kraftig opfordret til at gentage aftenen. I samarbejde med Hejnsvig Kulturarvsprojekt( Ministeriet for by, bolig og landdistrikt) havde vi en byvandring senere på sommeren, hvor vi kiggede på husene i Hejnsvig og talte om de forskellige forretninger. I årets løb har vi udvidet medarbejderstablen, så vi nu er oppe på 7 medarbejdere. Der er plads til flere, da vi stadig mangler at få alle vore arkivalier på plads i Arkibas. Vi når det nok engang, men der skal også være tid og plads til fordybelse + hyggesnak.

Arkivernes dag 2009.

Lørdag den 14 november holdt arkivet åbent hus med mange interesserede besøgende.

Årets emne er fugdal mose gennem årene.

Hvis nogle ligger inde med materiale eller billeder fra mosen vil vi gerne høre fra jer.

Vi kan kontaktes på tlf. 75335857 eller 75335062.

Arkivernes dag den 15 november 2008

Lørdag den 15. november holdt arkivet åbent hus, med mange besøgende, der interesseret studerede de mange arkivalier der findes på arkivet.

Årets emne var Hejnsvig bys udvikling.

Der blev ivrigt studeret billeder fra byens udvikling

                                Mon der er nogle af de gamle billeder vi kan sætte navn på?

Hvad mon der ligger om vores hjem?
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster