Nyt fra arkivet

Giv det videre:::eftermiddag om hvordan du kan fortælle din historie.

Giv det videre......
Det landsdækkende GIV DET VIDERE-projekt, hvor man indsamler fortællinger/erindringer fra store og små, er Hejnsvig lokalarkiv også med til at udbrede. Vi vil gerne indbyde alle interesserede til en kop kaffe i arkivet ONSDAG den 11. Oktober kl. 14. Her vil vi fortælle jer, hvordan I kommer godt i gang med jeres historier samt vise jer nogle af de ting, som allerede er indkommet.
Hvis I hellere vil fortælle jeres historie, hjælper vi gerne med at skrive d...en ned.
Er I forhindret i at komme den 11.oktober, så kontakter I os bare, så finder vi en tid, som passer bedre.
Mød op den 11.10.
Hilsen arkivet

Besøg fra Sysafrika.

Arkivet har haft gæster i dag.
Henry Simonsen med familie fra Sydafrika var bl. a. på besøg på oldeforældrenes gård(1850-1883) Trøllundgård.
Jørgen og Jens Christian Petersen fortalte og viste rundt på gården. N.C.Simonsen havde bl. a. en fontæne midt på gårdspladsen, her vises vandledningen( et Trærør) frem for gæsterne

 

Arkivets beretning for 2015

Året 2015 har været præget af megen aktivitet. Vi har haft rigtig mange henvendelser pr. e-mail, men arkivet har også haft mange gæster både i og udenfor de normale åbningstider. Et besøg på Arkiv.dk, har givet folk et ”hint” om, hvad vi har liggende. Det er dejlig at se, at folk har fået øjnene op for, at arkivet er et sted, hvor man altid kan henvende sig for at få hjælp.

 Vores udstilling i januar ” Skolerne i Hejnsvig sogn”  var rigtig godt besøgt og gav mange gode, nye billeder og historier. Når man er rundt i området for at opsøge nyt materiale til udstillingerne, bliver man altid modtaget godt, og fotoalbum og papir kommer frem fra gemmerne. Dejligt at se, at de lokale sætter pris og følger med i arkivets arbejde.

 Skoleudstillingen blev også vist i Billundcenteret i februar/marts måned ved Billund Kommune lokalhistoriske Forenings udstilling, en fælles udstilling for lokalarkiverne i kommunen.

 

I 2015 har der været 2 jubilæer i nærområdet. Hejnsvig Forsamlingshus havde 25 års jubilæum for renovering( FV90) og Hejnsvig Plejecenter havde 75 års jubilæum for opstart af Hejnsvig Alderdomshjem.

 

FV90  holdt stor jubilæumsfest med spisning og musik. Arkivet lavede en stor udstilling med tekst og billeder fra opstarten af (FV90) til det endelige resultat med tilbygning og fuld renovering blev indviet. Alle orginale papirer var gemt og billedmaterialet var enormt, så det var en god opgave.

 

Plejehjemmet holdt jubilæumsfest med stort kaffebord. Arkivet fik til opgave at lave en Power-Point fremvisning over de 75 år. Der blev gravet i gemmerne og resultatet blev modtaget med stor begejstring af beboere, personale, familie og venner. Især plejehjemsbeboerne har stor glæde af billeder. De får lys i øjnene og begynder at fortælle, når vi viser billeder fra deres tid. Så vi viser gerne billeder hos dem.

 

Hejnsvig Hallen blev også indviet i begyndelsen af 2015. Borgerne i området havde selv samlet 5 mio kr. sammen, så fremmødet var stort. Arkivet bidrog til indvielsen med en lille udstilling om Hejnsvig Skole og gamle hal.

 

I maj måned blev vi spurgt af Ymens Billundafdeling, om vi kunne lave noget om industrieventyret

” Fugdal Mose”. Der blev produceret et foredrag med tilhørende Power-Point. Vi er så heldige, at familien Jensens døtre har skrevet en bog om emnet og samtidig foræret os et utal af billeder derfra, så materiale er der nok af.  De 40 fremmødte havde stor spørgelyst efter foredraget.

Formanden for Ymen er også formand for døveforeningen, og han mente, at foredraget burde gentages for en større kreds. Det gjorde vi så i efteråret sammen med Døveforeningen med skrivetolk. Vi dækkede bord til 50, men folk blev ved med at strømme ind og det endte med 155 i alt. Stole, borde og havestole/bænke blev fremskaffet så alle kom til at sidde ned. De fik også kaffe og brød allesammen.

 

Første søndag i advent deltog arkivet, som vi plejer, i julemessen i hallen. En hyggelig tradition, hvor vi viser alle arkivets billeder”løbende” på en stor skærm, vores lille udstilling med julebilleder får altid folk til at besøge standen. Igen i år har vi lavet en kalender, som uddeles gratis til medlemmerne, mens resten sælger på messen, i Brugsen eller på arkivet. Som noget nyt havde vi lavet en julekonkurrence, så der var mange besøgende. Det giver næsten altid nogle medlemmer til foreningen, så den dag er givet godt ud.

 

Arkivets 6 medarbejdere arbejder stadigvæk med at få de sidste arkivalier helt på plads, et par nye medsabejdere er på ønskelisten. Vi bliver færdige med arbejdet engang, men der skal også være tid og plads til fordybelse + hyggesnak.

                                                                                                             Ditte Kragh

 

 

Beretning generalforsamling Lokalarkiv 2013.

Igen i år har vi haft en aktiv år i arkivet. Vi har fået mange arkivalier ind, som har krævet en del arbejde at få registreret.

Det går støt fremad med vores registreringer, vi er godt i gang med  a. registreringer, de kræver en del  tid feks. hvad drejer det sig om, hvem og hvor hører det til, har vi andet fra samme sted o.s.v.

Der stadig mere interesse for vores hjemmeside, hvor man hjemme i ro og mag kan side og søge på hvad vi har registreret, vi får en del henvendelser i den forbindelse. Det gode ved dette er jo at, det  tit giver nye billeder eller andet til vores samling.

Vi har fået meget ros for de udstillinger vi har haft i 2012 ” Folk og klæder” og nu i 13 ” ildsjæle”.
Begge udstillinger har været udstillet i Billundcenteret sammen med udstillinger fra de andre arkiver i kommunen. Disse udstillinger kræver meget arbejde, men det giver anledning til opsøgning af specielle materiale som vi synes vi mangler, Ditte og Thea er emminente til at opsøge og finde. Det giver ikke kun materiale, men også kontakt der som regel også giver interesse for vores arbejde.

Vi har rigtig mange besøgende til vore udstillinger for det meste 40 – 50 personer, det er flot. Også t er også udstillingerne i Billund har medført henvendelser fra personer der har set dem og har yderligere spørgsmål.

Vi har et godt samarbejde med de øvrige arkiver i kommuesamvirket.

Det er også lykkedes os at få Jerimi Waths til gå i gang med at samle materiale til en Hejnsvigbog

Vi  har i det hele taget prøvet at profilere arkivet i folks bevisthed. Til julemarkedet havde vi en stand  med  Billeder fra arkivet, der var stor intersse og drøftelse af hvem der nu var på billederne.

Også på vore åbningsdage er der næsten altid besøg, så bliver alle segl sat til for at hjælp/ finde og besvare spørgsmål, og det er jo det vi elsker.

Her i marts havde vi en fortælleraften arrengeret sammen med Museet i Grindsted  med emnet ” Fugdal Mose”, igen med fuld hus ca 45 personer, dejligt at se så mange der en eller anden måde har haft tilknytning til mosen, en arrengement vi helt sikkert vil gentage.

Arkivet har også været meget involveret i ”Kulturarvsprojektet”, her har Ditte gjort et kæmpe arbejde , tak for det. Rapporten om ”Hejnsvig før, nu og fremtiden” foreligger lige straks, det bliver spændende at se den færdig, vi har den lige nu til korekturlæsning.

For at alt dette kan lade sig gøre er det vigtig vi har en dygtig leder i Ditte og at der er 6 andre der hver onsdag tager en tørn her på arkivet + at man bruger en del af fritiden derhjemme til at opsøge og registrere.

Jeg vil gerne sige tak til alle der har været medvirkende til at vi har et arkiv som kører godt og efterhånden også er blevet en vigtig del af vores lokalsamfund.

Tak til bestyrelsen, især tak til Villy som nu har besluttet at overdrage pladsen til en anden.

Udstilling 2013.

Den 23 februar åbnede udstillingen " Hvad ildsjæle skabte"

Udstillingen viser f.eks. lidt om nogle af de ildsjæle, som  Hejnsvig har haft de sidste 100 år, og hvad de har skabt.

En af de store ildsjæle var Arthur Gräs Jensen- kaldet A. G. Jensen. Han startede som købmand i 1902, der hvor Brugsen ligger i dag. Han var bl.a. med til at starte vandværket, borgerforeningen, transformaterforeningen og telefonen fik han også skaffet til byen.

Opstart af Mejerierne, Brugserne, Hotellerne, Missionshusene og andre ting i Hejnsvig gamle sogn kan I se på udstillingen, som vises i lokalarkivet resten af året

Udstilling i arkivet 2012

Udstilling 2012.

Lørdag den 25.januar åbnede den årlige udstilling " Folk og klæder i Hejnsvig sogn".

For at belyse emnet så bredt som muligt, var der valgt 8 underemner:

Manufaktur, skræddere og sypiger, festtøj, dagligliv og arbejdsliv, bryllup,

konfirmation, skoleelever samt sport og fritid. Da vi var rundt i området for at indsamle materiale, var vi så heldige at få tilbudt forskellige beklædningsgenstande. Disse blev brugt til en lille udstilling med bl.a. brudekjoler, dåbskjoler, konfirmationskjole, livstykke, hat, pels m.m.

De ca.100 udstillingsbilleder, videoer fra en designer opvokset i Hejnsvig samt 2 nystartede forretningerne med henholdsvis festtøj og brudekjoler, tøjudstillingen og diasshowet med arkivets mange fotos, som er indsamlet gennem årene, blev studeret flittigt af de mange besøgende. Hele eftermiddagen var der ca. 90interesserede gæster, så det var en rigtig god dag.

 

 

 

<Året 2012 har været præget af megen aktivitet. Vi har haft rigtig mange henvendelser pr. e-mail, men arkivet har også haft mange gæster både i og udenfor de normale åbningstider. Vores hjemmeside www.hejnsviglokalarkiv.dk er meget populær, mange af de elektroniske henvendelser skyldes et besøg på hjemmesiden, som har givet folk et ”hint” om, hvad vi har liggende. Det er dejlig at se, at folk har fået øjnene op for, at arkivet er et sted, hvor man altid kan henvende sig for at få hjælp. Vores udstilling i januar ” Folk og klæder i Hejnsvig sogn” med de 8 underemner Manufaktur, skræddere og sypiger, festtøj, dagligliv og arbejdsliv, bryllup, konfirmation, skoleelever samt sport og fritid, blev en stor succes. Da vi var rundt i området for at indsamle materiale, var vi så heldige at få tilbudt forskellige beklædningsgenstande. Disse blev brugt til en lille udstilling med bl.a. brudekjoler, dåbskjoler, konfirmationskjole, livstykke, hat, pels m.m. De ca.100 udstillingsbilleder, videoer fra en designer opvokset i Hejnsvig samt 2 nystartede forretningerne med henholdsvis festtøj og brudekjoler, tøjudstillingen og diasshowet med arkivets mange fotos, som er indsamlet gennem årene, blev studeret flittigt af de mange besøgende. Hele eftermiddagen var der ca. 90 interesserede gæster, så det var en rigtig god dag. Denne udstilling blev også vist i Billundcenteret i februar ved Billund Kommune lokalhistoriske Forenings udstilling, en fælles udstilling for lokalarkiverne i kommunen. Sidst i juni havde vi kirkegårdsvandring i samarbejde med menighedsrådet. Efter turen på kirkegården samledes vi i konfirmationslokalet, hvor der blev vist billeder og fortalt om familierne/menneskene bag de fredede sten. Der var en rigtig god stemning, og mange anekdoter blev fortalt af de besøgende. Vi er blevet kraftig opfordret til at gentage aftenen. I samarbejde med Hejnsvig Kulturarvsprojekt( Ministeriet for by, bolig og landdistrikt) havde vi en byvandring senere på sommeren, hvor vi kiggede på husene i Hejnsvig og talte om de forskellige forretninger. I årets løb har vi udvidet medarbejderstablen, så vi nu er oppe på 7 medarbejdere. Der er plads til flere, da vi stadig mangler at få alle vore arkivalier på plads i Arkibas. Vi når det nok engang, men der skal også være tid og plads til fordybelse + hyggesnak.

Arkivernes dag 2009.

Lørdag den 14 november holdt arkivet åbent hus med mange interesserede besøgende.

Årets emne er fugdal mose gennem årene.

Hvis nogle ligger inde med materiale eller billeder fra mosen vil vi gerne høre fra jer.

Vi kan kontaktes på tlf. 75335857 eller 75335062.

Arkivernes dag den 15 november 2008

Lørdag den 15. november holdt arkivet åbent hus, med mange besøgende, der interesseret studerede de mange arkivalier der findes på arkivet.

Årets emne var Hejnsvig bys udvikling.

Der blev ivrigt studeret billeder fra byens udvikling

                                Mon der er nogle af de gamle billeder vi kan sætte navn på?

Hvad mon der ligger om vores hjem?

Generalforsamling

Onsdag den 4. marts afholdt arkivet generalforsamling.

Formand Laurits heick aflagde beretning, hvor han kom ind på arkivets arbejde i årets løb. Han omtalte de mange henvendelser og indleveringer af arkivalier der her været, Vi oplever en stor interesse for arkivets arbejde, bl. a. i de arbejdsgrupper omkring registrering af egnens gårde og i forbindelse med årets tema ved arkivernes dag, som var " Hejnsvig bys udvikling".

Kasserer Niels Rabek gennemgik regnskabet, som viste en pæn overskud.

Der var genvalg til Laurits Heick, Thea Kristensen Kirkevej og Villy Møberg Grindsted  således at bestyrelsen nu består af:

Laurits Heick formand

Niels Rabek kasserer

Arne Thomsen Sekretær

Thea Kristensen

Villy Møberg

Hans Sørensen Vil fortsat arbejde med hovedopgaven en " Hejnsvig bog"

Malling Nielsen fortsætter i Gårdudvalget.

 

Efter generalforsamlingen fortalte Hans Sørensen om det spændende arbejde der ligger i at tyde de gamle aftægtskontrakter m.m. hant tog udgangspunkt i de gamle kontrakter der foreligger omkring Hejnsvig gamle præstegård.

 

 
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster