Hejnsvig Borgerforening

Bestyrelsen

Formand:
Svend Aage Andersen
Tlf. 20 84 56 11
Mail: hanne.andersen-hanne@tubii.dk
Næstformand:
Hans Kristensen
Tlf. 29 87 19 63
Mail: tinaoghans@kristensen.mail.dk
Kasserer:
Allan Nygaard Nielsen
Tlf. 20 99 20 84
Mail:nygaardnielsen@hotmail.dk
sekretær
Conny Bondesen
tlf. 61 99 50 28
Mail:mmmch@mail.tele.dk
bestyrelsesmedlem
Henning Ebbesen
bestyrelsesmedlem
Lotte Habekost
Priser for medlemsskab: 100 kr. pr. husstand pr. år
Snerydning Medlemmer af Hejnsvig Borgerforening Ikke medlem af Hejnsvig Borgerforening Priser for vinteren kr. 350 incl. moms kr. 450 incl. moms
Tilmelding sker til Allan Nygaard Nielsen på tlf. 20 99 20 84

Hejnsvig Borgerforening har lavet aftale med Varde Boligforening om at de får saltet stierne ved boligforeningens ejendomme i den kommende vinter.

Det har været et krav fra Varde Boligforening  at de der rydder sne også salter, derfor prøver vi i vinter om vi kan løfte opgaven, men det  er kun boligforeningen der får saltet til vinter, så må vi se til næste år, om ordningen skal udvides så alle har mulighed for at få saltet.

                                                Hejnsvig Borgerforening

Borgerforeningens Generalforsamling 2018

Borgerforeningen afholdt mandag den 19 marts generalforsamling.

Formanden Svend Åge Andersen aflagde beretning hvor han omtalte de mange aktiviteter foreningen har deltaget i, i det forløbne år.

Han roste og takkede bestyrelse og snerydningsarbejderne for veludført arbejde.

Kasseren gennemgik de to regnskaber, som også fik ros af forsamlingen.

To medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke genvalg, nyvalgt blev Henning Ebbesen og Lotte Habekost.

___________________________________________________-

                      HEJNSVIG BORGERFORENING

                                Beretning 2018

Vi har i det forløbne år været involveret i de traditionelle aktiviteter.

Fastelavn, sat vores telt op og passet tombola ved Hejnsvig Marked, sat teltet op til blomsterdag på Dagli brugsen, sat teltet op til Skt. Hans ved søen hvor der var fyldt op i teltet til gudstjeneste og derefter båltale og bål, en rigtig hyggelig aften og så blev teltet sat op på plænen i præstegården hvor der var jazz og gris.

Julepynt og juletræ blev sat op og rejst i slutning af november.

Juleoptoget med Skjern Garden i spidsen og 22 boder i hallen samlede rigtig mange mennesker, det er virkelig dejlig at se, jeg tror vi har ramt det rigtige her og garden og hallen er lejet til 2018.

Som noget nyt har vi prøvet 4 gange bagagerumsmarked , vi havde mellem 16 og 24 boder hver gang , om de har solgt noget ved vi ikke men det var nogle gode dage og vi planlægger at prøve igen .

Snerydning kører godt, vi har nok ikke haft så mange kunder før som vi har nu. Alle 3 maskiner starter kl. 0545. Boligforeningerne skal stadig have saltet ellers mister vi dem, det ønsker vi ikke. Bestyrelsen og kører kan få gratis rydning og saltning som de eneste.

Flagning styres med fast hånd af Frank, og det klarer han flot.

Børge og Lilly holder øje med søen, en stor hjælp og tak for det.

Bent klipper græs flere steder og skraber ukrudt på stierne ved søen, tak for det.

En stor tak til brugsen og alle andre der støtter os med penge og gaver, det er en stor hjælp for os.

Vi har i 2017 købt garage anlægget på Vinkelvej 9 og beklædt sider og sat varmepumpe op i den lille del hvor vi har vores traktorer, det betyder vi ikke har haft problemer med dem i år. Taget er utæt men der har vi fået et tilbud fra Fugdal tømmer på 50 – 60.000 kr.  Vi har søgt Ole Kirk fonden om 50.000 kr. og fået det bevilget.  Taget bliver lavet nu så det står fin den dag vi har jubilæum.

Vi har fået 5 nye bænke sæt til søen af Kommunen de bliver sat op her i foråret.

Vedrørende teltet har vi haft en stor udgift, den er blevet godkendt af teknologiskinstitut og vi har fået nye pløkker da de gamle ikke kunne godkendes, det kostede ca. 12.000 kr. menighedsrådet har betalt det halve.

Vi afholder jubilæumsfest den 7. april på hotellet.

Til slut skal der lyde en stor tak til vores sponsorer og dem der hjælper os samt en  stor tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde.

  ___________________________________________________________________________

Juleoptog 2015, tak til vore sponcorer

Bladet er blevet omdelt.

Hvis ikke du har modtaget bladet, kan du se det her

Fastelavn 2016
Se billeder her

SanktHans aften 2013
Se billeder her

SanktHans aften 2011

Juleoptog 2010
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster