Hejnsvig Borgerforening

Bestyrelsen

Formand
Svend Åge Andersen
Søgårdvej 73
7250 Hejnsvig
Tlf: 20845611
Mail: hanne.andersen-hanne@jubii.dk
Næstformand
Hans Kristensen
Kirkevej 14
7250 Hejnsvig
Tlf: 29871963
Mail: tinaoghans@kristensen.mail.dk
   
Kasserer
Allan Nygaard Nielsen
Vinkelvej 12
7250 Hejnsvig
Tlf: 20 99 20 84
Mail:nygaardnielsen@hotmail.dk
Sekretær
Conny Bundesen
Rungborgvej 17
7250 Hejnsvig
Tlf: 61995028
Mail: mmmch@mail.tele.dk
   
Flagmand
Frank Nielsen
Højene 4
7250 Hejnsvig
Tlf.75336077
Mail:

Karl Viggo Gregersen
Søgårdvej 74
7250 Hejnsvig
Tlf:20542836
Mail: kv.gregersen@mail.dk
   

Bodil Nielsen
Rungborgvej 19
7250 Hejnsvig
Tlf: 75335441
Mail:poul.nielsen@pc.dk

   
       
Priser for medlemsskab: 100 kr. pr. husstand pr. år

Snerydning

Medlemmer af Hejnsvig Borgerforening

Ikke medlem af Hejnsvig Borgerforening
Priser for vinteren

kr. 350 incl. moms

kr. 450 incl. moms
Tilmelding sker til Allan Nygaard Nielsen på tlf. 20 99 20 84  

Hejnsvig Borgerforening har lavet aftale med Varde Boligforening om at de får saltet stierne ved boligforeningens ejendomme i den kommende vinter.

Det har været et krav fra Varde Boligforening  at de der rydder sne også salter, derfor prøver vi i vinter om vi kan løfte opgaven, men det  er kun boligforeningen der får saltet til vinter, så må vi se til næste år, om ordningen skal udvides så alle har mulighed for at få saltet.

                                                Hejnsvig Borgerforening

Juleoptog 2015, tak til vore sponcorer

Bladet er blevet omdelt.

Hvis ikke du har modtaget bladet, kan du se det her

Fastelavn 2016
Se billeder her

SanktHans aften 2013
Se billeder her

SanktHans aften 2011

Juleoptog 2010
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster