Hejnsvig Borgerforening

Bestyrelsen

<b>Formand</b><br />Svend Åge Andersen<br />Søgårdvej 73<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf: 20845611<br />Mail: hanne.andersen-hanne@jubii.dk<br /> <b>Næstformand</b><br />Hans Kristensen<br />Kirkevej 14<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf: 29871963<br />Mail: tinaoghans@kristensen.mail.dk
<b>Kasserer</b><br />Allan Nygaard Nielsen<br />Vinkelvej 12<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf: 20 99 20 84<br />Mail:nygaardnielsen@hotmail.dk <b>Sekretær</b><br />Conny Bundesen<br />Rungborgvej 17<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf: 61995028<br />Mail: mmmch@mail.tele.dk
<b>Flagmand</b><br />Frank Nielsen<br />Højene 4<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf.75336077<br />Mail: <b></b><br />Karl Viggo Gregersen<br />Søgårdvej 74<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf:20542836<br />Mail: kv.gregersen@mail.dk
<b></b><br />Bodil Nielsen<br />Rungborgvej 19<br />7250 Hejnsvig<br />Tlf: 75335441<br />Mail:poul.nielsen@pc.dk <br />
<b>Priser for medlemsskab:</b> 100 kr. pr. husstand pr. år<br />
<br /><b>Snerydning</b><br /><br />Medlemmer af Hejnsvig Borgerforening<br /><br />Ikke medlem af Hejnsvig Borgerforening <b>Priser for vinteren </b><br /><br />kr. 350 incl. moms<br /><br />kr. 450 incl. moms
Tilmelding sker til Allan Nygaard Nielsen på tlf. 20 99 20 84

Hejnsvig Borgerforening har lavet aftale med Varde Boligforening om at de får saltet stierne ved boligforeningens ejendomme i den kommende vinter.

Det har været et krav fra Varde Boligforening  at de der rydder sne også salter, derfor prøver vi i vinter om vi kan løfte opgaven, men det  er kun boligforeningen der får saltet til vinter, så må vi se til næste år, om ordningen skal udvides så alle har mulighed for at få saltet.

                                                Hejnsvig Borgerforening

Juleoptog 2015, tak til vore sponcorer

Bladet er blevet omdelt.

Hvis ikke du har modtaget bladet, kan du se det her

Fastelavn 2016
Se billeder her

SanktHans aften 2013
Se billeder her

SanktHans aften 2011

Juleoptog 2010
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster