Bestyrelsen Hejnsvig Erhvervsforening 2013 /14

Formand
Allan Klein Mikkelsen
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
Hejnsvig Afd.
Tlf. 7688 9131
Mail:akm@sparvorbasse.dk
 
Næstformand
Henrik Terp Kristensen
Donslund El Afd.
Tlf. 2633 8999
Mail:henrikterp@live.dk
 
Kasserer
Tove Brink
Hejnsvig Maskinstation A/S
Tlf. 7533 5173 / 4040 8852
Mail:hejnsvig.maskinstation@ofir.dk
 
Sekretær
Flemming Marquardt
Fun and Action Aps
Tlf. 7533 6969 / 6068 6829
Mail:hejnsvig@funandaction.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Erik Møberg
Erik Møberg A/S
Tlf. 7533 5900 / 2268 3930
Mail:erik@erikmoeberg.dk
 
 
 
 
 

Medlemsliste

Arrangementer