Igen stor tilslutning til årets "Gør byen ren 2018" Mange af byens borgere, store og små var mødt op.

Der blev i år samlet 99 kg. I betragtning af vi var hele byen i Hejnsvig  rundt er mængden ikke skræmmende og vi konstaterer at vi er gode til at holde vores by ren. Lad os nu hjælpe hinanden med at holde byen pæn ren resten af året.

Tak til alle der deltog. Vi ses igen til næste år.

Hold byen ren 2017.

Igen stor tilslutning til årets "Gør byen ren 2017" Mange af byens borgere, store og små var mødt op.

Der blev i år samlet 87 kg. I betragtning af vi var hele byen i Hejnsvig og Donslund rundt er mængden ikke skræmmende og vi konstaterer at vi er gode til at holde vores by ren.

Tak til alle der deltog. Vi ses igen til næste år.

Stor tilslutning til årets "Gør byen Ren dag"

Over 60 personer, store og små mødte op til årets "Gør byen ren dag", 198,5 kg affald, dåser og flasker blev samlet. Mange var forundret over at det var muligt at samle så meget rundt i byen, største mængde blev samlet i området ved stadion, 49,5 kg, indsamlerne var forarget over at der var utroligt mange poser med hunde efterladenskaber, det burde ikke være formeget forlangt at hundelufterne tog deres poser med til nærmeste skralde spand, det kan gøres bedre!!!

Alle de fremmødte hyggede sig med ved start,at drikke kaffe med rundstykker sponseret af Brugsen. Efter indsamlings turen var der grillpølser grillet og sponseret af Borgerforeningen.

Efter en god arbejdsindsats er opgaven nu, at holde byen ren gennem sommeren, det må vi alle hjælpe til med, så vi har en indbydende by at besøge og bo i. Til jer der lufter jeres hund, husk nu at få hundeefterladenskaberne afleveret de rigtige steder!!!!

Gør byen ren udvalget.

 

En stor tak til de ca 60 personer der mødte op til " Gør byen ren dag"

Ca 60 mødte op til årets " gør byen forårsklar" der blev samlet 86,5 kg. affald, det er kun godt det halve af hvad vi samlede sidste år, det er kun positiv, hvis det er fordi der bliver smidt mindre affald i naturen.

Nogle af deltagerne pyntede også stierne op i parken ved søen, så den også er klar til alle besøgende.