En historie om nye tiltag i Børne-og ungeuniverset Hejnsvig

Af Keld Stampe.

De kommunale læringsmiljøer får et kvalitetsløft

 

Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig har alene fået godkendt og bevilget penge til ni projekter

 

Billund - I de kommunale budgetter for 2014 og overslagsårene blev der under Børne- og Kulturudvalget afsat en fællespulje på 25 mio. kr. til kvalitetsløft af læringsmiljøerne i kommunens dagpasningstilbud og skoler. Aftalen indebærer, at samtlige institutioner skal have del i puljen, og ultimo august havde alle indsendt ansøgninger.

 

Efterfølgende har repræsentanter fra kommunen besøgt institutionerne for en uddybning af ansøgningerne og for at se de fysiske forhold. Desuden har de enkelte institutioner lavet yderligere beskrivelser af de projekter, de har søgt støtte til.

 

På byrådsmødet den 27. januar i år, blev der så sat navn på de projekter, der får bevilget penge, og ikke mindst Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig kan se frem til nyt både ude og inde.

 

Ok til ni projekter

- Vi har beskrevet og ansøgt om midler til tolv projekter, og fået ja til de ni, så vi er rigtig glade. Det giver os mulighed for at skabe en tydelig sammenhæng mellem pædagogik og vores fysiske læringsmiljøer, og det er godt for vores børn og unge, for Børne- og Ungeuniverset og for Hejnsvig, fortæller Marianne Nielsen, der er leder af stedet.

 

To af Hejnsvig projekterne handler om at skabe aktive ankomstområder inde og ude, og under temaet ”Kreativitet, leg og læring”.

 

- Ankomstområderne ligger centralt og samler skole, SFO, børnehave og hal. Ude ønsker vi en plads, som inviterer til aktivitet og ophold. Vi tænker bl.a. et rundt bordtennisbord samt basket og streetfodbold. Indenfor på det fælles torv vil vi gerne have malet vægge og loft, ny gulvbelægning og indrettet med ”rum i rum”, der skaber mulighed for socialt samvær, bevægelse, kreativitet, leg og læring, forklarer Marianne Nielsen.

 

Udendørs eksperimentarium

Også den nye børnehave er blevet begunstiget af puljen.

 

- Vi har fire basisrum, der hver især er tematiserede. I et af rummene er temaet naturen og i direkte forbindelse med det, vil vi lave et udendørs vandeksperimentarium og laboratorium. Desuden forskellige vækstzoner med højbede, nyttehave, sansehave, komposteringssystem og et væksthus. Hele området skal være med fokus på vand og et sted, hvor der kan leges og eksperimenteres, og hvor vandet kan ledes hen til og bruges i vækstzonerne, forklarer Annette Hald, der er daglig leder i børnehaven.

 

Som nævnt har Børne- og Ungeunivers Hejnsvig fået blåstemplet ni projekter, og de har alle som fællesnævner, at de skal skabe sammenhængende og aktive læringsmiljøer. Hvor meget projekterne beløber sig til, aner Marianne Nielsen ikke.

 

- Det vi ved om økonomien, er, at der ud af den samlede pulje er afsat 2. mio. kroner til ekstern rådgivning. Omkring vores egne projekter har vi blot fået at vide, at de er godkendt, og forløber det som planlagt, så går vi i gang med at føre dem ud i livet i starten af 2016, siger hun.

 

Også en pulje til renovering

De kommunale budgetter indeholder også en pulje på fire gange 10 mio. kroner til almen renovering af institutioner, og også denne agter Marianne Nielsen at søge del i.

- For får vi ikke renoveret dele af vores univers, er der nogle af vores projekter, der ikke giver mening. Så lige så snart der åbnes op for renoveringspuljen, trykker jeg på ”enter” knappen. Ansøgningerne er allerede klar, fortæller Marianne Nielsen.