Broen ved Højene Sø.

Hejnsvig har fået en ny attraktion. Som mange har bemærket er der her i foråret blevet etableret en udsigtsbro på nordsiden af søen.

Forhistorien er den, at Kim Tapdrup, Nyvej, sidste sommer tilbød byen en bro ved Højene Sø. Broen ville blive leveret kvit og frit.  Lokalrådet var straks med på ideen, idet en bro ville være med til at øge herlighedsværdien ved søen.

Derefter gik myndighedsbehandlingen i gang. Den tog imidlertid så lang tid, at broen ikke kunne ikke kunne etableres sidste år.

Men nu står broen der. Vi skylder Kim Tapdrup stor tak for den fantastisk flotte gave.

Arne V. Thomsen

Lokalrådsformand