Hejnsvig aftenhøjskole er nedlagt den 23. august 2021

Aftenhøjskolens historie:

Aftenhøjskolen i Hejnsvig tog sin begyndelse i 1945, hvor man indbød til møde i Hejnsvig Skole en aften ugentligt i løbet af vinteren.

Ni fremsynede kvinder og mænd fik det hele til at fungere

Siden har foreningen holdt sig ung og levende.

Der har været holdt foredrag om utallige emner, diskuteret, vist lysbilleder fra hele jorden, sunget mange glade sange og drukket kaffe og snakket i pauserne.

Dengang var der ikke så mange aktiviteter om aftenen, så da gik det an med et møde i ugen.

Aftenhøjskolen havde   9 aftener i løbet af vinteren. nogle vintere havde aftenhøjskolen ca. 80 købt medlemskort til alle aftener.

Vort mål var at give deltagerne et bredt udvalg af emner, så der bliver noget at ”tage med hjem” og tænke videre over.

Aftenhøjskolen blev sesværre nedlagt i august 2021 på grund af faldende deltagere og dermed vanskelighed med at få økonomien til at hænge sammen.