Hejnsvig Fiskeklub

Hejnsvig Fiskeklub er en ny klub som blev stiftet i April 2015. Enhver kan blive medlem af klubben.

Klubbens formål er at arrangere fisketure for sine medlemmer på sportslig og kammeratlig vis.

Tilmelding til turene skal ske til den af bestyrelsen valgte turleder.
Er man tilmeldt, er turen økonomisk bindende.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Der uddeles pokaler til følgende fisk (kun fanget på ture arrangeret af klubben):

- Største fisk i ferskvand

- Største fisk saltvand

- Største fladfisk

- Største Put and Take ørred (uddeles på dagen)

- Årets fisk (afgøres af bestyrelsen)

Kun medlemmer er berettiget til pokaler og præmier.

Gældende for bådture:

Ikke-medlemmer er også velkommen til at tage med. Pris kr. 50,- mere pr. tur end medlemmer.
Dog gælder, at for at tilgodese klubbens medlemmer, kan ikke-medlemmer tidligst tilmeldes en måned før turen.

Bestyrelse:

Formand: Kim Hjorth Tlf. 21800783  
Kasserer: Karsten Fyhn Tlf. 28325032 Sekretær: Brian Hansen Tlf. 40531553
Bestyrelsesmedlem: Brian Hansen Tlf. 40531553  
Suppleanter: Ove Johansen og Arne Høst Madsen Revisor: Karsten Linde og Flemming Christiansen
   

Henvendelse til klubben kan ske til enhver i bestyrelsen, samt evt. på mail til: mail(at)hejnsvigfiskeklub.dk

Vi er også at finde på Facebook  

Tilbage til Hejnsvigbynet forside...