Hejnsvig Fiskeklub

Hejnsvig Fiskeklub er en ny klub som blev stiftet i April 2015. Enhver kan blive medlem af klubben.

Klubbens formål er at arrangere fisketure for sine medlemmer på sportslig og kammeratlig vis.

Tilmelding til turene skal ske til den af bestyrelsen valgte turleder.
Er man tilmeldt, er turen økonomisk bindende.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Der uddeles pokaler til følgende fisk (kun fanget på ture arrangeret af klubben):

- Største fisk i ferskvand

- Største fisk saltvand

- Største fladfisk

- Største Put and Take ørred (uddeles på dagen)

- Årets fisk (afgøres af bestyrelsen)

Kun medlemmer er berettiget til pokaler og præmier.

Gældende for bådture:

Ikke-medlemmer er også velkommen til at tage med. Pris kr. 50,- mere pr. tur end medlemmer.
Dog gælder, at for at tilgodese klubbens medlemmer, kan ikke-medlemmer tidligst tilmeldes en måned før turen.

Bestyrelse:

Formand: Per Carlsen Tlf. 29923400 Næstformand: Kim Hjorth Tlf. 21800783
Kasserer: Karsten Linde Tlf. 21742709 Sekretær: Helle Bie Tlf. 31952284
Bestyrelsesmedlem: Brian Hansen Tlf. 40531553  
Suppleanter: Ove Johansen Arne Høst Madsen Revisor: Karsten Fyhn Flemming Christiansen
   

Henvendelse til klubben kan ske til enhver i bestyrelsen, samt evt. på mail til: mail(at)hejnsvigfiskeklub.dk

Vi er også at finde på Facebook  

Tilbage til Hejnsvigbynet forside...