Ekstraordinær Generalforsamling den 14.3.22

Klik her for at se dagsorden

Generalforsamling i Hejnsvig IF d.24. februar 2022 kl. 20

Indkaldelse til Generalforsamling i Hejnsvig IF kan ses her som PDF.

Generalforsamling

 

 

Afholdes tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00 i klubhuset på Vandfax Stadion

 

Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde tre dage før (12. juni 2021

 

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og skrift fører
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg Af revisor
  7. Evt.