Formand:

Jens Arne Donslund       

Søllingdalvej 58

7250 Hejnsvig.

Tlf: 75 33 50 95

Mail:jl_donslund(at)mail.tele.dk

www.dvtk.dk

Formand Arne Donslund, med Hans Bondesen og Reinhart Høst

ved siden