Billeder fra Hejnsvig kirkegård

På arkivet findes billeder og registrering af data af alle gravstene fra Hejnsvig og Vesterhede kirkegårde 2010.

Se også kirkegårdsindex: http://danskkirkegaardsindex.dk/hejnsvig/