Vennekredsen for Hejnsvig Plejecenter

Vennekredsen på Hejnsvig Plejecenter :
 

Bestyrelse:

Formand: Margit Hansen - Mail: margitogbent1(at)dukamal.dk

Kasserer: Else Jørgensen

Sekretær: Elly Bolding

Medlem : Alma Brun

Medlem : Minna Jørgensen

Suppleant: Else Torstensen
 

Vennekredsen består af ca 15 frivillige som er med til at arrangere forskellige ting for beboerne på centret. Der holdes foredrag, underholdning, de afholder en årlig grillfest ,og høstfest, og der arrangeres udflugt.

Vennekredsen hjælper  til så beboerne har mulighed for at handle  på centret i ”kiosken”

Vennekredsen hjælper med det praktiske i forbindelse med arrangementerne.

Vennekredsen er altid interesseret i nye medlemmer, så kontakt endelig en af dem eller Plejecentret hvis du skulle have lyst til at deltage , eller komme med gode ideer til hvad der kunne være af arrangementer.

 

Arrengementer med plejehjemmets vennekreds

_______________________________________________

Plejecentrets Vennekreds .

   På Hejnsvig Plejecenter

   Kontakt: Margit Hansen tlf. 61734517
______________________________________________________________

Mandag den 17 december kl. 14.30

Sammen med "Syng dig glad" synger vi vore gamle kendte julesange
Vi skal også spille pakkespil og høre en julehistorie.
______________________________________________________________

Vennekredsens program for 1.halvår 2019

Mandag d .7 jan. kl.14.30

Vi får besøg af Inger Mølgård,Grindsted

Fhv. leder på Hejnsvig plejecenter, underholder med

fortælling og oplæsning
__________________________________________________________

 

 Mandag d.4 februar kl.14.30

Jonna Thorstensen: arbejder som leder på plejecentret "Solgaven" i Vejle,
 og fortæller om dagligdagen på denne institution
_______________________________________________________________________-

 

Mandag d. 4.marts kl. 14.30

Generalforsamling og bankospil.

tag gerne en pakke med til 20 kr.
__________________________________________________________________________

Mandag d.8. april kl. 14.30

Arne Thomsen: underholder med?

___________________________________________________________________________

 

Tirsdag d. 28. maj kl.14.00 Udflugt.

Vi kører fra plejec. i private biler til Nygårds ismejeri Stenderup, der får vi en rundvisning, og hører om is produktion  samt smage på isen til kaffen. Pris 75 kr.
__________________________________________________________________________________

 

Tirsdag d. 18. juni kl.17.30

Grillfest: En aften med dejlig musik, mad,sang og hyggeligt samvær.
Tilmelding til plejecentret på Tlf. 25 55 76 64

Senest d.11. juni. Pris 150 kr. + drikkevarer.
Kom og vær med til at skabe en god aften.

______________________________________________________________________________