Beretning fra Lokalrådets årsmøde
Et spændende år er gået, og igen må vi sige at det vi gerne vil, tager tid.

Sidste år brugte jeg lidt tid i beretningen om helhedsplan og brug af klynge 1 på Hejnsvig skole. Vi har også arbejdet med klynge 1 i år. I marts var der et møde på skolen for foreningerne og alle der var interesseret i hvad vi gerne vil med klynge1.

Ønsker vi at bruge klynge 1, og dermed få meget samlet ved skolen og hallen.  Det var der stor opbakning til, og der kom mange ønsker og ideer om hvad vi kan bruge klynge 1 til.

Nogle af de ønsker der kom var:

Flere omklædningsrum,  Plads til stole,  Fitness motionscenter,  Billard,  Linedans,  Lokale til yoga,  Idræt om dagen,  Mødelokale til hobbyaktiviteter, kreative ideer,

Ungdomslokale til E sport,  Foreningslokaler til møder.

Vi sendte efter mødet et brev til kultur og fritidschef Rasmus Kaufmann, med referat og de ønsker og tanker der kom frem på mødet.

Efterfølgende har vi haft flere gode møder med Rasmus.

Vi er nu der at Børne og Kulturudvalget på et møde i september anbefaler at klynge 1 på Hejnsvig skole omdannes til aktivitetscenter når helhedsplanen for Hejnsvig skole gennemføres i 2021-2022.   Det er rigtig godt,  men hvordan klarer foreningerne sig frem til 2022 ?

I det sidste år har vi også haft to møder med vores lokale byrådsmedlemmer, det synes vi er rigtig godt hvor vi orienterer hinanden, og hvor vi også har mulighed for at høre hvad der sker i byrådet.

 

UDVIKLINGSPULJE

Det sidste år fra 1 juli 2017 til 30 juni 2018 er der givet støtte til:

Gymnastik en springmadras,  Hejnsvig billard flytning af borde,  Fodboldskole,  Plejehjemmets venner el skubbestol,  Bolde til gymnastik i dagcenter,  Fodboldtur til Holland, museumsbesøg.

Jeg vil her gerne rette en stor tak til: SKROTBANDEN,  MARKEDSUDVALGET, JULEFROKOSTUDVALGET.

Hvad var udviklingspuljen uden dem ?

 

INFOSKÆRME og BYNET

Infoskærm på brugsen fungerer rigtig godt, der er nu også lidt reklame med fra erhvervsdrivende i 7250 området, og lokalrådet har besluttet at det er gratis frem til 30 juni 2019, så tager vi det op igen. Skærmen på skolen arbejdes der stadig med at få til at fungere så vi kan bruge den efter kl. 1600.

Bynettet er næsten færdig med at blive moderniseret og jeg synes det ser rigtig godt ud.

Også her vil jeg rette en stor tak til alle som holder det kørende, uden frivillig hjælp kunne det ikke fungere. Og så lige et lille opråb til foreningerne, send hvad der sker til LAURITS som gør et kæmpearbejde, jo mere han får fra jer jo mere spændende bliver både infoskærm og bynet.

 

HOLD BYEN RENT OG BYVANDRING

Igen i år stor opbakning i april til at gå rundt i byen og samle op hvad der ikke bør være der.

Byvandring ved Donslund Mølle og fiske sø en rigtig god og spændende tur med mange deltagere.

Også her en stor tak til alle der arrangerer det. Thea er i gang med byvandring i 2019.

 

DET KOMMENDE ÅR

BLDR.  Der arbejdes der lidt på en bysaneringspulje hvor de 8 lokalråd sammen med kommunen vil oprette en pulje, der kan opkøbe tomme saneringsmodne boliger.

Hvad gør vi i Hejnsvig frem til 2022, foreningerne i det gl. klubhus skal jo være et sted. Vedligehold så de kan være der frem til 2022 er et rimeligt krav.

Også i det kommende år vil vi forsøge at få to møder med vore lokale byrådsmedlemmer, det er altid godt med orientering.

 

Jeg vil også her gerne opfordre borgerne i Hejnsvig til at tænke på, kan vi gøre noget for at det bliver spændende at flytte til Hejnsvig. Har i gode ideer så kom frem med dem, i er meget velkommen til at kontakte lokalrådet.

Et spørgsmål kan jo være transport.  Der er ikke mange busser efter kl. 18,    flextrafik fungerer det godt nok?  

 

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.
den. 22.11.18 kl. 21:56
<- Tilbage til nyhedslisten