Nyt fra Lokalrådet
Lokalrådets status på overvejelserne vedrørende fremtidig udnyttelse af klynge 1.

 

Efter det velbesøgte borgermøde på skolen den 6.marts, hvor der kom mange forslagtil, hvad ledige lokaler i klynge 1 kunne anvendes til, blev forslagene samlet og sendt videre til Kultur- og fritidsforvaltningen i Billund kommune. Billund kommune havde ønsket en beskrivelse, der så konkret som muligt beskrev ønskerne, så man kunne danne sig et overblik over de økonomiske udfordringer, der måske er i vente.

På et møde med Kultur- og fritidsforvaltningen i august, blev 3 mulige scenarier for klynge 1’s fremtid gennemgået. Her blev det endnu engang fremhævet, at vi har et stærkt ønske om, at klynge 1 bliver indrettet som et slags aktivitetscenter til glæde for foreninger og byens borgere. Det er politikerne, der træffer den endelige beslutning vedrørende bygningernes fremtid. Kultur- og fritidsforvaltningen ville forud for budgetforhandlingerne fremsende et ønske om penge til at undersøge, hvad en eventuel ny indretning af klyngen vil koste.

På Børne- kulturudvalgets møde i september, anbefalede udvalget at klynge 1 omdannes til et aktivitetscenter med udgangspunkt i vore ønsker. Der var dog to forudsætninger for anbefalingen: 1) At arbejdet med indretning af klyngen følger den helhedsplan, der er lagt for skolen. Det vil sige, at man først kan gå i gang når helhedsplanen er gennemført. 2) At også de foreninger, der pt. har til huse andre steder i byen, bliver en del af løsningen.

Blandt andet på grund af kommunens neddrosling af anlægsbudgettet er arbejdet med Hejnsvig skoles helhedsplan udskudt et år, hvilket vil sige, at det først forventes færdigt i 2022.- og herefter kan vi så komme i gang.. Udskydelsen betyder også, at der ikke blev taget stilling til ønsket om en bevilling til en omkostningsundersøgelse.

Den største udfordring for os lige nu, er dog, at sikre at foreningerne ”ude i byen” har rimelige vilkår indtil de kan flytte ind med deres aktiviter i 2022. Den udfordring arbejdes der på at løse i dialog med lokalråd, kommune og foreninger.

Man kan naturligvis håbe, at der viser sig, at være mere plads i budgettet end man forudså, så helhedsplanen kan realiseres hurtigere, men lige nu er det ovennævnte årstal, der er gældende.

 
den. 02.11.18 kl. 07:38
<- Tilbage til nyhedslisten