Begravelsesmuligheder på Vesterhede Kirkegård

På Vesterhede Kirkegård er der mulighed for kistebegravelse og for nedsættelse af urner i eksisterende gravsteder.

Der er ikke mulighed for plænebegravelse og Vesterhede Kirke råder heller ikke over en såkaldt fællesgrav som på andre kirkegårde. 


På Vesterhede Kirkegård er det muligt at låne vaser til blomster ved gravstederne.

Stil venligst vaserne tilbage i holderen efter brug, så andre let kan finde dem.


Gravstedsydelser på Vesterhede Kirkegård

Fra og med januar 2009 har Vesterhede Menighedsråd reguleret taksterne for vedligehold af gravsteder på Vesterhede Kirkegård efter ønske fra provstiudvalget. Det har været et ønske fra provstiet, at kirkegårdstaksterne kun skulle afvige ganske lidt fra kirkegård til kirkegård. Taksterne i Vesterhede har ligget en del under andre kirkegårde i området.

Det er stadig muligt selv at stå for en del eller hele pasningen af gravstederne på Vesterhede Kirkegård. Det er muligt at oprette legat på vedligeholdelse af gravstedet i indtil 30 år - d.v.s. i hele fredningsperioden. Det er også muligt at betale efter regning for de forskellige ydelser, som man kan vælge på kirkegården - f.eks. almindelig vedligeholdplantning af blomster to gange og grandækning.

 

Priser for gravstedsydelser på Vesterhede Kirkegård fås ved henvendelse til graveren - se nedenfor.

Kirkegårdstakster pr. 1.1.2009

Nedenstående priser er for oprettelse af hhv. 30-årige legat-gravsteder for kistebegravelser eller 15-årige legat-gravsteder for urnebegravelser inkl. almindelig pasning, to gange blomster og grandækning til vinteren.

Der kan oprettes legat på eksisterende gravsteder, hvor man tidligere selv har stået for pasningen.

Det fulde beløb indbetales på én gang til Ribe Stift, som administrerer gravstedslegater for alle kirkegårde i stiftet.

1 kistegravplads 22.620 kr.
2 kistegravpladser 30.160 kr.
3 kistegravpladser 33.930 kr.
4 kistegravpladser 37.700 kr.
5 kistegravpladser 45.240 kr.
6 kistegravpladser 52.780 kr.
Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år. ........................................................
2 urnegravpladser 9.425 kr.
Fredningstiden for urnebegravelser er 15 år. Alle urnegravpladser har plads til 2 urner.
Kirkegårdstakster for ikke-medlemmer af Folkekirken
Erhvervelse af gravsted i 30 år 754 kr. pr. kisteplads
Erhvervelse af urnegravsted i 15 år 377 kr. pr. urnegravplads
Der betales for gravning, tilkastning og planering af gravsteder 1.885 kr. for voksengrav 1.131 kr. for barnegrav 377 kr. for urnegrav 188,50 kr. for pyntning af grav
Udgifter for pasning og vedligeholdelse. Se ovenfor under kiste- og urnebegravelser.
Kontaktpersoner vedr. Vesterhede Kirkegård
Vesterhede Kirkegård Daugårdvej 21 Vesterhede 7250 Hejnsvig Tlf. 29 42 70 71 Bedst ml. 11.30-12.00 og 14.00-14.30    
........................................................ ........................................................ ............................