Tak til alle der stemte på mig

Jeg vil gerne sige tak til alle Jer, der stemte på mig.
Og dermed troede på mig.
Uffe fik et kanon valg. Godt gået og tillykke.
Men samtidig må vi også se i øjnene, at han er alene herude fra, det bliver en kamp.
Så her må vi stå sammen og bakke ham op.
Jeg manglede 18 stemmer i at have været med til at kæmpe.
Til alle Jer der stemte på mig, og Jer der havde tænkt på det, husk det til om 4 år, når der er valg igen, så forsøger vi igen.

 Majbrit.

 

På byrådsmødet den 27. april 2010 sendte vi affaldsplanen til høring i 8 uger.
Affaldsplanen indebærer, at vi alle i Billund Kommune skal sortere endnu mere på vores egen bopæl.
Vi skal nemlig sortere papir/pap, glas/flasker samt plast- og metalemballage i en særskilt spand.

Jeg synes det er rigtigt godt, idet vi skal huske på, at al affald vi kan sortere bliver solgt til endda særdeles attraktive priser.

Planen er, at vi får en spand mere, der er todelt. Selve spanden har vi endnu ikke taget stilling til, idet vi i høringsfasen i en periode vil sætte plakater m.v. op på vores genbrugsstationer, så det er muligt at se forslag, som man så har mulighed for at kommentere i høringsfasen.

Jeg er dog af den klare opfattelse, at spanden bør matche dem vi har.

Det er meningen, at spanden skal tømmes 1 gang månedligt, og selvfølgelig skal vi betale et mindre gebyr yderligere herfor.

Jeg tror på, at det er et tiltag, vi alle bliver meget glade for, hvorfor jeg er positiv stemt herfor, men afventer selvfølgelig høringssvarene.
Majbrit Rasmussen - byrådsmedlem venstre

Ej til UG med kryds og slange!

 

Det har været oplevelsesrigt at være til de forskellige borgermøder omkring skolestrukturen.

 

Debatten har været god og livlig. Ingen som har deltaget i møderne, kan være i tvivl om, hvad lokalbefolkningen mener omkring de forslag, der findes i rapporten.

 

Der har været mange gode og velbegrundede argumenter for, hvorfor vi ikke skal anvende nogle af Skolestrukturkommissionens forslag.  Argumenter vi tager med os i vores fremtidige arbejde for vores skole.

 

Vi syntes ikke, der er nogle af de nuværende forslag, der er brugbare. Men hvordan kommer vi så videre – noget bør der ske på området pga. de faldende børnetal. Vi håber derfor at der kommer rigtig mange nye alternative forslag, som vi kan arbejde videre med, til gavn for hele kommunen.

 

Så nu er det vigtigt at bruge den næste tid på at få sendt kommentarer, input og forslag til kommunen, så der fremadrettet kan blive nogle andre og mere konstruktive ideer at arbejde videre med.

 

Med venlig hilsen.

 

Majbrit Rasmussen og Uffe Schmidt, medlemmer af Billund byråd samt Venstre.

Jeg vil her gerne rette en stor tak til alle de, der personligt stemte på mig den 17. november 2009.

Jeg fik i alt 242 stemmer og kom ind som nr. 9 ud af venstres 10 medlemmer.

Jeg har fået plads i udvalget Teknik og Miljø, hvor jeg vil gøre mit bedste.

Jeg har endvidere fået plads i Børn og Ungeudvalget - en arbejdsopgave jeg også glæder mig til.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig.

Og sammen med Uffe, der kommer i Økonomiudvalget, vil vi begge arbejde for helheden i Billund Kommune samt lokalt for Hejnsvig, Vesterhede og Donslund.

Jeg vil her forsøge at oplyse om beslutninger, som kan have interesse for læserne.

Majbrit