Menighedsrådsmøde den 15.11.2022

Klik her for at se dagsorden

Menighedsrådsmøde den 20.09.2022

Klik her for at se referatet

Klik her for at se dagsorden

 

Menighedsrådsmøde den 21.06.2022

Klik her for se referatet

Klik her for at se dagsorden

Menighedsrådsmøde den 23.11.2021

En lille tilføjelse: Møderne starter kl. 19.30

Klik her for at se referatet

Klik her for at se dagsorden

Menighedsrådsmøde den 11.05.2021

Klik her for at se referat

Klik her for at se dagsorden​​​​​​​

Menighedsrådsmøde den 16.03.2021

Klik her for at se referatet

Klik her for at se dagsorden​​​​​​​

Menighedsrådsmøde den 25.11.2020

Det konstituerende møde for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

Klik her for at se referatet

Klik her for at se dagsorden

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 17. november kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 9 - 2020.

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen,

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: Jørgen Johansen

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Godkendelse af samarbejde med regnskabskontoret i Grindsted og samarbejdsaftale med Vesterhede
 • Vedtægter for samarbejde om regnskabsføring og lønadministration godkendes.
 • Vedtægter for samarbejde mellem Hejnsvig og Vesterhede kirker og kirkegårde. Thomas fremskaffer ansættelseskontrakt fra graveren i Vesterhede, hvorefter vedtægter gennemgåes.

         Status Kirkeværge.

 • Av-udstyr i sognehuset, bliver afleveret af Expert, mandag d. 30/11 kl. 13.00.
 • Alterkalk og kande til kirken forventes færdig i løbet af december. Kaj og Thomas afhenter.
 1. Status Kasserer.
 • Kassereren redegjorde for økonomien
 1. Status Kontaktperson
 • Der er ansat en gravermedhjælper til grandækning i 6 uger.
 • Der er ansat en flexjobber på 9 timer ugentligt
 • Lis er ansat 2 timer ugentligt til rengøring i sognehuset.

 

 1. Status v. præsten
 •  punktet udgår.
 1. Status udvalg.
 • Intet nyt at berette

 

 1. Status sognehus.
 • Byggetilladelsen afventer vi stadig.
 • Der afventes tilbud på indretning af garderobe, maling og knagerække.
 • Tilbud på eternitplader på sognehus facaden afventes også.

       Eventuelt.

 • Sidste møde med det siddende menighedsråd – tak for 4 gode år.

       

        Mødet blev afsluttet kl. 21.00, derefter kaffe.

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – onsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 8 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

       Lignelsen i søndagens tekst

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsregnskab og protokollat.

         Kvartalsrapporten er drøftet og godkendt.

        Protokollat er drøftet og godkendt.

 

 1. Godkendelse af en række investeringer i sognehuset
 • Udformning af facaden

         Facaden renoveres og der kommer navn og logo på facaden på mandag.

 • Etablering af nødudgang

         Der skal etableres nødudgang i det ene kontor.

 • Indretning af garderobe

          Skal sættes i gang så hurtigt som muligt.

 • Projektor og højtaler i det store rum

          Der kommer projektor i den store sal, håndholdt mikrofon, head sæt, og teleslynge. De eksisterende højtaler bruges. Det hele                    opsættes i næste uge.

 • Hæve/sænke skrivebordene er solgt og afhentes
 • Der skal købes laserprinter.
 1. Nyt fra udvalg
 • Vi mangler at opdatere sogn.dk – det nye menighedsråd tager stilling til hvem der skal tage sig af det. Indtil videre er det præsten der tager sig af det.
 • Orientering ved præsten om tilmelding til julegudstjeneste i Hejnsvig
 • Kontaktperson: Lis overtager rengøring i sognehuset med 2 timer ugentlig.

         Vedtægter for samarbejde mellem Hejnsvig og Vesterhede kirker og kirkegårde.

 • § 4 stk.5: Teksten ændres til følgende: Beløbet fra Vesterhede afregnes aconto månedsvis og slutregnskabet laves ved årets udgang.
 • § 3 stk. 3: Teksten skal ændres til: Personalet på kirkegårdene i Hejnsvig og Vesterhede hjælper hinanden efter behov. Vesterhede yder 75 timer til Hejnsvig pr. år. Ved årsafslutningen skal timesaldo være ydet.
 1. Godkendelse af Claus´ udtræden af menighedsrådet
 • Menighedsrådet har godkendt at Claus udtræder af det kommende menighedsråd.
 1. Eventuelt
 • Der bestilles to spritdispensere – én til kirken og én til sognehuset. Charlotte bestiller.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 21.10.

________________________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 29. september kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 7 - 2020.

 

Tilstede: 

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

2. Indledning ved præsten.

 

3. Drøftelse og vedtagelse af besparelser på budgettet for 2021.

- De nødvendige besparelser på budgettet 2021 blev fundet.

- Tak til provstisekretær Claus Skovbjerg for deltagelse.

 

4. Nyt fra præsten.

- Der blev truffet beslutning om hvordan vi afvikler julegudstjeneste i Hejnsvig kirke i 

                           en Corona tid:

                           Én Formiddags gudstjeneste + to eftermiddags gudstjenester, begge med                                        

                           tilmelding.

- Konfirmationer i 2021:  30. april kl. 10.30 i Vesterhede, 1. maj kl. 11 i Hejnsvig, 

                            2. maj kl. 9 og kl. 11 i Hejnsvig. 

- Lørdagsdåb tilbydes i Hejnsvig kirke, én lørdag i 2. kvartal og én lørdag i 4. kvartal kl. 10.30. 

- Lørdagsdåb tilbydes også i Vesterhede kirke, én lørdag i 1. kvartal og én i 3. kvartal 

- Evaluering af Kirkekaffe efter kl. 9.00 gudstjeneste – Kirkekaffen blev skud i gang i 

                            søndags og vi fortsætter med de planlagte antal kirkekaffe - Thomas sørger for 

                            kaffen.

5. Nyt angående indretning af sognehus.

- Vi har fået to forslag på logo til sognehuset - Hejnsvig menighedsråd har besluttet

      udgaven med folkekirkens logo i glaspartiet over døren og ”Sognehuset” hen over 

      vinduerne.

- Gennemgang af nyanskaffelser og forbrug til sognehuset indtil dato.

- Tilbud på projektor og lyd i den store sal.

- Der bestilles et bord på prøve til sognehuset – 70 x 140 cm. 

- Garderobe-indretning sættes i værk.

  6.   Nyt fra kirkeværge.

- Der er vedtaget køb af brandsikkert dokumentskab til sakristiet, som erstatning for det stjålne. 

- Der besluttes at finde en medarbejder til kirkegården til grandækning i 6 uger (15. okt. – 1. dec.) på 32 timer – videre ansættelse fra april 2021, på 30 timer (med ny stillingsopslag).

- En flexjobber er i øjeblikket i praktik på kirkegården 9 timer ugentligt, uden løn.  Fra ca. 1. november tiltræder han et flexjob på 9 timer på kirkegården.

 

7. Nyt fra udvalg 

- Medarbejder og frivillighedsfest torsdag d. 3. dec. kl. 18.30 i sognehuset – kirkekoret bliver spurgt om at synge.

 

8. Eventuelt.

- Intet at bemærke.

- Mødet sluttede ca. kl. 23.10, derefter behandling af lukket punkt 9.

 

  9.   Lukket punkt - Drøftelse af mail fra menighedsmedlem angående en begravelse.

Menighedsrådsmøde og orienteringsmøde, Hejnsvig

 • tirsdag d. 18. august kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 6 - 2020.

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: ingen

 

Aftenen startede med orienteringsmøde til de fremmødte, om kommende menighedsrådsvalg. Efter kaffen forsatte menighedsrådet med menighedsrådsmøde med følgende dagsorden:

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

Læsning fra Jakobs brev.

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsrapport.

Kvartalsregnskabet er drøftet og godkendt.

 

 1. Nyt til og fra præsten

Ny IT aftale med folkekirken etableres mht. køb af computer til præsten.

Byggetilladelse af sognehus lokale er søgt.

Konfirmand dåb

Efteruddannelse af præsten forløber i efteråret og vinter.

 

 1. Fortsat drøftelse af indretning af sognehus.

Priser på AV- udstyr

Nøgler til sognehus

Navn og logo

 

 1. Igangsættelse af tårnur.

Det er besluttet at tårnuret ikke skal slå.

Det sættes i gang efter konfirmationen.

 

 1. Nyt fra udvalg.

Nyt godkendelses system af unge kirkekors medlemmer under 13 år.

Kirkesanger afløser.

Kirkens lydanlæg – en optimering af kirkens lydanlæg ønskes og personalet instrueres – Kaj tager sig af det.

 

 1. Eventuelt.

Positivt med fremmøde til orienteringsmødet i aften.

Kirkesyn og syn af præstegård og sognehus bestilles. Formanden orienter om endelig dato.

 

Mødet sluttede kl. 22.15.

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 5 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: Kaj Vingborg

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Tanker over søndagens tekst.
 1. Orientering fra budgetmøde
 • Fint budget – besparelser kan komme på tale. Næste møde er 31. august
 1. Orientering fra byggeudvalget
 • Udvalget har haft møde – og der arbejdes pt. med følgende:

      Facade på sognehuset

      Nyt låsesystem

      Internet

      AV udstyr – projektor, printer osv.

      Opdeling af lokaler – der er enighed i Hejnsvig menighedsråd om at nuværende møde-

      lokale indrettes til kommende undervisningslokale.

     

 1. Nyt fra præsten
 • Information om konfirmationen i august
 • Orientering om missionsdag i kirken i efteråret
 1. Opsætning af tårnur
 • Tårnuret opsættes i denne uge og næste uge

 

 1. Nyt fra kirkeværge
 • Fraværende
 1. Nyt fra kontaktperson
 • Orientering
 1. Nyt fra udvalg. Herunder menighedsrådsvalg
 • Menighedsråds valgudvalg – orientering om fælles annoncering osv.
 • Orientering fra Koncert- og aktivitetsudvalg – Formanden undersøger om der kan købes et flygel til sognehuset.
 • Dina er kommet med i Koncert- og aktivitetsudvalget.
 1. Eventuelt. Herunder nye mødedatoer for efteråret.
 • 18. august
 • 15. september
 • 20. oktober
 • 17. november

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 4 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Indledning om Kristi Himmelfart
 1. Drøftelse og godkendelse af budget for 2021. Budgetforslag fremsendes separat.
 • Budget for 2021 gennemgået og godkendt
 1. Nyt fra Kirkeværge.
 • Tilbud på maling af graverkontor og kapel – arbejdet sættes i gang.
 • Vedligehold af kirkediget sættes i gang til august, i henhold til det beløb der er afsat i budgettet.
 1. Nyt fra kontaktperson.
 • Oversigt over fordeling af arbejdstid for personalet på Hejnsvig kirkegård.
 • Aftale om vedligeholdelse af præstegårdshaven er underskrevet.
 1. Nyt fra præsten. Præstens punkter fremsendes separat.
 • Ombinding af præstens ritualbøger på alteret er sat i gang.
 • Skt. Hans ved søen – der er nye tanker om fornyelse af arrangementet – Jørgen og Thomas er med i udvalget med borgerforeningen.
 • Drive in gudstjeneste i Billund - orientering.
 • Konfirmandundervisningen flyttes næste år til onsdage.
 • Tour de Langfredag blev aflyst - flyttes til næste år (Vesterhede)
 • Rejsen til Oberammergau flyttes til 2022 – Jørgen dropper ud som rejseleder, da der var manglende tilslutning fra Hejnsvig sogn.
 • Genåbning af kirken sker Kristi Himmelfartsdag – kommende torsdag – alle forholdsregler ved gudstjenesten og nadver blev gennemgået.
 • Orientering om digitale gudstjenester (Facebook) i Corona tiden – gode tilbagemeldinger – præsten ønsker fremadrettet at gudstjenesten lægges på Facebook. Forsøgsordning med én gang om måneden. Der er indkøbt et program til redigering af de digitale gudstjenester.
 1. Anmodning fra spejderne om sangaften i kirken.
 • Formanden tager kontakt til spejderne mht. afholdelse af sangaften i kirken.
 1. Nyt fra udvalg.
 • Koncert- og aktivitetsudvalget har nyt møde torsdag d. 4. juni kl. 19.30 i sognehuset.
 1. Orientering og drøftelse af tiltag i sognehuset.
 • Der henvises til arbejdsudvalget.
 1. Valg til menighedsråd og orienteringsmøde.
 • Orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalget afholdes tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Sognehuset.
 1. Godkendelse af regnskab 2019

Regnskab 2019 er godkendt og afleveret.

Hejnsvig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43789317, Regnskab 2019, Afleveret d. 30-04-2020 10:24

 

 1. Eventuelt.
 • Tilbud på vinduespudsning i sognehuset – Kaj indhenter tilbud.
 • Kirkegårdspersonalet tager sig af udendørs arealerne ved sognehuset.

 

Referatet oplæst og godkendt.

Mødet afsluttet kl.  21.35


________________________________________________________________________________________________

Fælles menighedsrådsmøde, Hejnsvig/Vesterhede – tirsdag d. 3. marts

kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 3 - 2020.

 

Tilstede:

Fra Hejnsvig: Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Jørgen Johansen,

Thomas Olesen og Lis Møberg (referent)

Fra Vesterhede: Jesper Bygvraa, Carsten Fredsgaard Larsen, Dorthea Frisk,

Eva Jensen, Jesper Jespersen og Hanne Madsen

 

Fravær med afbud: Jørn Olsen, Hejnsvig

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Pkt. 8 – nyt fra præsten: Underpunktet ”Hvordan fungerer menighedslivet” og punktet ” Samarbejdet med missionshuset” sættes på andet menighedsrådsmøde i henholdsvis Hejnsvig og Vesterhede

Underpunktet ”Skal vi have nye aktiviteter i gang” lægges under pkt. 6.

 1. Indledning ved præsten
 • Præsten indledte med en Salme fra bibelen om hjorten der skriger efter vand og salmen: ”Befal du dine veje”
 1. Status over ændringer i sognehuset ved Jørn Olsen
 • Orientering ved Thomas Olesen
 • Der er afventes tilbud fra Erik Møberg – arbejdsudvalget arbejder videre med det.
 • El boksene i gulvet er afmonteret.
 • Ventilation er repareret på Sparekassens regning
 • Smæklåsen i bagdøren er afmonteret
 • Der er købt 24 gode genbrugsstole
 • Der er indhentet ét tilbud til nyt køkken og der indhentes endnu et tilbud. Lis indhenter tilbud.
 • Der er indhentet tilbud på teleslynge, højtaler og projektor.
 • Ansøgning om byggetilladelse er sendt

 

        4. Drøftelse og vedtagelse af husregler.

             Dagligt tilsyn Kaj og Lis.

             Hvem må bruge huset og til hvad?

 • Koncert- og aktivitetsudvalget arbejder videre med punktet om hvem der må bruge sognehuset. Udvalget laver et udkast til et notat, med udgangspunkt i det notat der er udarbejdet om brug af Vorbasse sognehus i forbindelse med kirkelige handlinger. Notatet godkendes i begge menighedsråd.

 

 

 1. Nedsættelse af arbejdsudvalg, med 2 medlemmer fra Vesterhede og 3 fra

      Hejnsvig.

 • Udvalget består af Jesper B. og Carsten fra Vesterhede

og Kaj, Jørn og John fra Hejnsvig.

 

 1. Nedsættelse af et aktivitetsudvalg eller kan kocertudvalget være   

aktivitetsudvalg?

 • Det nye aktivitetsudvalg bliver lagt sammen med det nuværende koncertudvalg, så udvalget fremover hedder koncert- og aktivitetsudvalg og består af:
 • Jesper B., Eva, Jørgen, Thomas, Ragna og Lis.
 • Jørgen udarbejder en formulering om hvilke rammer vi vil sætte op for aktiviteter i sognehuset.

 

        7. Nøgle situationen. Hvem har og hvem skal have nøgle.

 • Der er udarbejdet en liste over udleverede nøgler til sognehuset, som Kaj har ansvaret for.
 • Jesper Bygvraa arbejder videre med nøgler og låsesystem til sognehuset.

        8. Nyt fra præsten.

            Hvordan fungerer menighedslivet? Punktet udsættes til andet møde.

            Skal vi have nye aktiviteter i gang? Se under pkt. 6

            Samarbejdet med missionshuset? Punktet udsættes til andet møde.

 

       9. Eventuelt.

 • Intet.

 

Mødet sluttede kl. 22.00

Derefter kaffe!
______________________________________________________________________________-

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 18. februar kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 2 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: ingen

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

Teksten til Fastelavns søndag

 1. Orientering fra diverse møder ved Jørn O.
 • Der blev orienteret om et møde afholdt i sognehus-udvalget, hvor provsten også deltog.

Sognehus-udvalget bestemte der skulle arrangeres et fællesmøde mellem Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd – datoen er tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 i sognehuset.

 • Der blev orienteret om et afholdt samarbejdsmøde.
 1. Nyt fra præsten. Herunder drøftelse af gudstjenesteformen.
 • Der blev informeret om, at vi stadig ikke er opdateret på sogn.dk – Jørgen undersøger hvordan vi får sat det i værk.
 • Opfordring til at deltage i Folkemødet i Ribe, Kr. Himmelfartsdag.
 • Gudstjenesteformen blev drøftet – der blev drøftet begrænset brug af PowerPoint i gudstjenesten.
 1. Drøftelse af forhold omkring sognehus.
 • Information om diverse arbejdsopgaver i sognehuset, der skal igangsættes.
 • Drøftelse af renovering af facaden og indkøb af diverse inventar.

        6. Nyt fra kontaktperson. Herunder drøftelse og vedtagelse af forslag til pasning af

            præstegårdshaven.

 • Information om udarbejdet plan for pasning af præstegårdshaven.
 • Stillingsbeskrivelse for Kirke- kulturmedarbejder Lis, vedtaget.
 • Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg skal afholdes d. 12. maj i sognehuset

Formanden informerer om mødet i dagspressen.

                                                   

 1. Nyt fra kirkeværge. Herunder beslutning om køb af kirkekalk m.m.
 • Der har været eftersyn af projektoren i kirken og fejlen er fundet, dog med indstillings problemer.
 • Projektor til sognehuset drøftet.
 • Kaj indhenter pris/model på boks til opbevaring af kirkesølvet.
 1. Nyt fra Kasserer.
 • Underskuddet i regnskabet 2019 er drøftet og taget til efterretning.
 1. Nyt fra Udvalg
 • Fastelavnsarrangementet på søndag i forsamlingshuset, med borgerforeningen og menighedsrådet, er der styr på.
 • Præsten forhører sig i Borgerforening og hos Spejderne vedr.  Sct. Hans arrangement ved søen.
 1. Eventuelt

        Tak til Kaj for kaffen.