Begravelsesmuligheder på Hejnsvig Kirkegård

Tilbage til Hejnsvig kirke

På Hejnsvig Kirkegård er der mulighed for kistebegravelse i den såkaldte "gamle" afdeling. Der er også mulighed for kistebegravelse i den nye afdeling sydligst på kirkegården ned mod Rungborgvej.

Derudover er der mulighed for nedsættelse af urner i eksisterende gravsteder eller i de særlige urnegravsteder i den nye afdeling af kirkegården.

I år 2001 blev der etableret mulighed for plænebegravelse på området ud mod Bredgade. Plænebegravelse er både for kister og urner. Der er ved hver gravsted på plænen en granitgravplade nedlagt i plænen samt 2 granitvaser til blomster.

En sidste begravelsesmulighed er nedsætning af urne i fællesgraven ved den store sten ud mod Rungborgvej - også kaldt "de anonymes grav". Ved fællesgraven står den store sten med indskriften: "Kendt af Gud"!

 

Kontaktpersoner vedr. Hejnsvig Kirkegård
Kirkegårdskontor Kirkevej 1 7250 Hejnsvig Tlf. 75 33 52 02 Graver Charlotte Stensgaard Graverkontor: 75 33 52 02 Fridag mandag Kirkeværge Kaj Vingborg tlf. 75 33 56 87
........................................................ ........................................................ ............................