Tilbage til Hejnsvig Kirke

Hejnsvig Kirke har to gamle kirkeklokker og et klokkespil med 24 klokker.

 

Den ældste kirkeklokke fra 1547 hang oprindelig på kirkens vestlige gavlmur. Fra 1841 og frem til 1919 hang klokken i en klokkestabel på kirkegården. Da kirketårnet blev bygget i 1919, kom den gamle klokke op i kirketårnet.

 

Inskriptionen på klokken lyder:

VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNUM

Det betyder: ”Herrens ord forbliver til evig tid.”

Den største af de to gamle kirkeklokker er fra 1919. Den er støbt i Køben-havn og blev anskaffet i forbindelse med ombygningen af kirken i 1918-1919, hvor der blev bygget et tårn på kirken.

 

Inskriptionen på denne klokke lyder: KOMMER THI ALLE THING ERE BEREDTE

Teksten stammer fra Jesu lignelse om det store gæstebud i Lukas Evangeliet kapitel 14, vers 17.

Derudover hænger der i klokketårnet et klokkespil på 24 klokker. Disse klokker er støbt i Holland og er en gave fra familien Jessing til Hejnsvig Kirke. De blev indviet i forbindelse med det nye årtusinde på indgangen til det nye kirkeår 1. søndag i advent d. 3. december 2000.

 

Inskriptionen på den største af klokkerne lyder:

JEG RÅBER UD. JEG RINGER IND.

GUDS FRED I SOGN.

GUDS FRED I SIND.

GUDS FRED I TIDENS TUMMEL.

 

Ringeregler:

 

Der ringes til gudstjeneste tre gange med en halv times mellemrum, første gang en time før gudstjenesten. Hver ringning varer ca. tre minutter og afsluttes med bedeslag. Sidste ringning fem minutter før gudstjenestens begyndelse afsluttes med tre gange tre bedeslag.

 

Hver morgen og aften ringes der ”freds- og bedeslag” i ca. tre minutter. Der afsluttes med tre gange tre bedeslag. I sommertiden ringes der kl. 7

og kl. 17, mens der i vintertiden ringes kl. 8 og kl. 16.

 

Hejnsvig Kirke fik installeret automatisk ringeanlæg i 2003.