Referat fra menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 9. april 2013 kl. 19.30

1. Velkomst ved formanden

Carsten bød velkommen til mødet.

 

2. Indledning ved Jørgen

Sang: I al sin glans nu stråler solen og Jørgen indledte over emnet helligånden.

 

3. Godkendelse af referat

Godkendt.

 

4. Orientering ved formanden
    a) Gave til Provstens 60 års dag

Til orientering

 

5. Kasserer.

a. Endelig godkendelse af budget 2014.

    Driftsbudgettet godkendes som det foreligger. Ligningsbeløbet i 
    budget afklares med regnskabsfører.

b. Erklæringer for attesteringsmodtagere af elektroniske bilag

    Lars, Ernst og Jesper har underskrevet

c. Bilag til regnskabsinstruks

    Underskrevet af menighedsrådet

d. Vedtægt for regnskabsfører

    Lars laver vedtægt klar til underskrift senest d. 10. april 2013.

 

6. Orientering ved kirkeværge

a. Pris på renovering af Glasmosaik

    Tilbud forelagt. Det er nu meget nødvendigt, at mosaikken bliver
    repareret. Det er besluttet at reparationen sættes i værk som tilbudt.

b. Videre forløb omkring overheadprojekter og lyd

    Jørgen arbejder videre med Jesper og Carsten med projekter
    herunder en samlet pris. Jesper og Carsten arbejder videre med lyd.

c. It. omkring kirkegård og gias.

    Der er indkøbt computer og Ernst arbejder på at få adgang til GIAS via
    provstisekretæren. Ernst har fået koder vedr. kirkegårdsregistrering  
    fra Karen Margrethe.

d. Kalkning af kirke 2013

    Jesper indhenter tilbud.
    Jesper indkøber køleskab.

 

7. Orientering ved Jørgen siden sidst og kommende ting

Jørgen er begyndt at være i Vesterhede Kirke ca. 1 dag om ugen - når skiltet er ude, er præsten inde. Alle er velkommen til at komme ind og hilse på. Jørgen oplever det positivt. Drama er kommet godt i gang. Sorgarbejde og besøgstjeneste er kørende.

 

8. Visioner for fremtiden. Hvad vil vi arbejde med fremad rettet.
    Liste over hvad ting der er eller har været gang i.

a. Fastelavn, med borgerforening

b. Pinse og fødselsdagsfest

c. Gudstjeneste i forbindelse med sportsfest

d. Gudstjeneste med Hjemmeværn 1. søndag i advent

e. Julefest med borgerforening

f. Allehelgen gudstjeneste

g. Høstgudstjeneste med konfirmander

    Drøftet.

 

9. Gennemgang af dagsorden til fællesmøde

Drøftet.

 

10. Næste møde 21-05-2013 hos ?. Fællesmøde 10-04-2013.

Den 21-05-2013 hos Jesper.

Kirkesyn den 04-06-2013 kl. 18.30 ved kirken. Derefter menighedsrådsmøde hos Eva.

 

11. Evt.

Intet

 

Mødet slut kl. 22.30

Referent: Eva