Bestyrelsesmøde i Hejnsvig Lokalråd
Torsdag den 2. maj er der igen bestyrelsesmøde i Hejnsvig Lokalråd.

Mødet indledes kl. 19.00 med besøg af vores nye landdistriktskoordinator Karen-Louise Smidth, som vil fortælle om sit arbejde og høre lidt om hvad der arbejdes med i lokalrådet

i Hejnsvig. Umiddelbart herefter starter bestyrelsesmødet.

Dagsordenen er som følger:

1.  Godkendelse af referat fra mødet 14 marts.

2.   Byggegrunde og trafik gennem byen, sker der noget.

3.   Bordet rundt.

4.   Orientering ved formanden.

5.   Landdistriktspuljen ansøgning.

6.   Økonomi og status.

7.   Evt.
den. 23.04.19 kl. 14:12
<- Tilbage til nyhedslisten