Har du gode ideer til flere boligmuligheder i Hejnsvig?Vi skal have en debat i gang - HURTIGT


Det er ikke sådan lige at finde sig en bolig i Hejnsvig. Udbuddet af huse til salg er yderst begrænset (i skrivende stund 10 styk i hele 7250 området og heraf blot fire indenfor byskiltet), antallet af ledige lejeboliger er ikke eksisterende og vil man bygge nyt, er der også meget begrænsede muligheder.

Pt. er der kun fire kommunalt udbudte grunde til salg - på Søgårdparken - og heraf er de to reserveret.

Så skal Hejnsvig have del i de mange tilflyttere, bl.a. internationale, der i disse år kommer til Billund kommune og dermed sikre en fortsat positiv udvikling i vores by, så er det bydende nødvendigt, at der gøres noget. Det samme gælder selvfølgelig, når det handler om at tiltrække folk fra andre dele af kommunen.

Og du må meget, meget gerne komme med input og ideer.

Debat på facebook 

Til det formål er der lavet et debatopslag på facebook siden Hejnsvig, hvor du kan bidrage med dine meninger, ideer og input.

Opslaget vil være fastlåst i toppen af siden i en rum tid, så det er let at finde!

Lokalrådet følger debatten 

Hejnsvig Lokalråd er meget opmærksom på bolig- og byggesituationen i byen, og repræsentanter herfra har garanteret, at ville følge debatten og suge til sig i bestræbelserne på at finde gode løsninger og modeller at arbejde med. Bl.a. i forhold til kommunen.

Hvad kan du byde ind med?

Der er en lokalplan for udstykninger af byggegrunde i Hejnsvig (lokalplan 89 fra 1994), og den indeholder netop Søgårdparken og desuden mulighed for at åbne for nye udstykninger på det grønne område bag Sågårdparken i retning Hjertestien. Men ser du andre muligheder?

Skal der arbejdes på at etablere byggegrunde andre steder – f.eks. i retning Billund, i retning Løvlund eller Vorbasse. Eller en helt anden retning? Vil storparceller være en god ide?

Og skal der arbejdes på at få flere udlejningsboliger via boligforeningen? Er der nogen, der ser muligheder i at bygge privatejede udlejningsboliger – og er der i det hele taget mulighed for det? Hvad med andelsboliger?

Hold dig endelig ikke tilbage. Kom med dine ideer og tænk gerne både visionært, alternativt og stort. Vi skal simpelthen have gang i den debat. HURTIGT!!!

Gå til Hejnsvig facebook siden her.
den. 09.02.19 kl. 13:31
<- Tilbage til nyhedslisten