Husk menighedsråds valgmøde i Hejnsvig sognehus tirsdag den 15. kl. 19.30
Menighedsrådsvalg 2020
Den 1. januar 2020 er en ny valgform til menighedsråd
trådt i kraft. Den nye valgform indebærer,
at alle medlemmer af et menighedsråd vælges
på en valgforsamling. Denne valgforsamling
finder sted samme dag i alle landets sogne.
Det siddende menighedsråd skal fremover
indkalde til et offentligt orienteringsmøde,
forud for et menighedsrådsvalg. Dette orienteringsmøde
har i år fundet sted d. 18. august i
Hejnsvig Sognehus, og d. 11. august i Vesterhede
mikrohal. Efter orienteringsmødet har man
mulighed for at overveje, om man har lyst til at
stille op til menighedsrådet for den kommende
valgperiode.
Herefter afholdes der valgforsamling for
Hejnsvig sogn, tirsdag d. 15. september kl.
19.30 i Sognehuset, Torvegade 2 og Vesterhede
ligeledes tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i
Mikrohallen. Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk
møde. På dette møde opstilles kandidater.
Kandidaterne præsenterer sig, der er
mulighed for debat, og der gennemføres en
skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende
kan udløses et afstemningsvalg, ved at der senest
4 uger efter indleveres en liste med kandidater
og stillere.
Vi håber I vil møde op og tage del i debatten
og afgive jeres stemme til valgforsamlingen d.
15. september
den. 13.09.20 kl. 16:31
<- Tilbage til nyhedslisten