Kultur- og fritidslivet får støtte for halvanden million kroner
Kultur- og fritidslivet får støtte for halvanden million kroner Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune rækker hånden ud til kultur- og fritidslivet, som er blevet ramt af konsekvenserne af covid-19. Området kan se frem til støtte på halvanden million kroner, og de hjælpende tiltag er blevet til på baggrund af forslag fra foreningerne selv. Otte konkrete initiativer til samlet set halvanden million kroner. Det har Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune besluttet at støtte det lokale kulturog fritidsliv med, efter at området i 2020 og 2021 er blevet ramt af nedlukningerne oven på covid-19-pandemien. Initiativerne skal hjælpe foreningslivet godt på vej her og nu samt styrke kultur- og fritidslivet på den lange bane. Derfor har udvalget haft særlig fokus på tiltag, som kan hjælpe medlemstilgangen i foreningerne. ”Foreningsverdenen spiller en vigtig rolle i vores samfund. De tilbyder fællesskaber, understøtter sundheden og bidrager med liv i lokalområder. Derfor har vi en opgave i at sikre gode vilkår. Det ansvar har vi taget ved at igangsætte de konkrete tiltag, der gerne skulle have en effekt her og nu og samt over tid,” udtaler formand for Unge- og Kulturudvalget Stephanie Storbank (V). De otte tiltag Arbejdet med at støtte det lokale kultur- og fritidsliv blev sat i gang i november sidste år. Siden har Billund Kommune været i dialog med foreninger, netværk for hal- og centerledere samt Kultur- og Fritidsrådet om, hvilke tiltag de kunne se som understøttende for foreningslivet. Forslagene er blevet omsat til otte konkrete initiativer fordelt på fire overordnede indsatser med en samlet økonomi på 1,57 millioner kroner: • Lokaletilskud: Dato: 22. januar 2021 Side 2/2 o 100 % lokaletilskud fra 17. december 2020, hvor den anden COVID-19- nedlukning trådte i kraft, til den 30. juni 2021 • Medlemsfremmende tiltag: o Fælles kampagne o Foreningsdag o Forhøjelse af puljen til sommerferieaktiviteter o Forhøjelse af puljen til strategisk udvikling og samarbejder • Udvikling og frivillighed: o Forhøjelse af uddannelsespuljen • Afbødning: o Ekstraordinært aktivitetstilskud vedr. 2020 o Coronapulje for særligt udfordrede i kultur- og fritidslivet grundet COVID-19 Et bærende princip for hjælpen bliver, at det skal være nemt. Det skal være nemt for foreningerne at gennemskue de nye tiltag, og det skal være nemt at ansøge. ”Foreningerne er presset på ressourcer - ikke kun de økonomiske, men også i forhold til frivillige kræfter. Derfor er flere af indsatserne baseret på automatiserede udbetalinger eller puljer, som foreningerne i forvejen har kendskab til. Det gør det nemt for foreningerne, og det giver samtidig en mulighed for at sætte ekstra spot på noget bestående”, siger områdechef for Kultur og Fritid Rasmus Kaufmann. Man kan læse mere om de forskellige indsatser og tiltag på: billund.dk/hjaelpepakker-kulturogfritid Fakta: Medlemsnedgang i lokale foreninger Medlemsnedgangen er et af de steder, hvor konsekvenserne for foreningslivet i Billund Kommune har været tydeligst. Således har de folkeoplysende foreninger indmeldt en nedgang på 1283 medlemmer blandt børn og unge under 25 år fra 2019 til 2020. For nærmere information kontakt: Områdechef for Kultur og Fritid, Rasmus Kaufmann raka@billund.dk / 79 72 76 01 Udvalgsformand for Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank sst@billund.dk / 25 53 13 88
den. 22.01.21 kl. 15:29
<- Tilbage til nyhedslisten