Lidt orientering fra lokalrådet, hvad er der sket siden borgermødet d. 26 november.
ORIENTERING FRA LOKALRÅDET       Den 24 februar 2020

Lidt orientering fra lokalrådet, hvad er der sket siden borgermødet d. 26 november. Medarbejderne fra byplanudvalget der var med til mødet, samlede alle forslag fra mødet fik dem renskrevet og vi var så inviteret ned til et møde, hvor vi gennemgik hvad det var borgerne i Hejnsvig havde af ideer og tanker om udviklingen i Hejnsvig. En stor tak til borgerne og til medarbejderne for det arbejde.  Det kan nu ses på Hejnsvig bynet.

Lokalrådet har nu haft et par møder og vi arbejder nu videre med 4 af de forslag der blev arbejdet med på borgermødet. Det er byggegrunde. Er der størst interesse mod øst eller er det bedre at fortsætte vest på ved Søgårdparken.

Vi foreslår byggegrunde på Østerbo, byggegrunde både til lejeboliger og til parcelhuse. Med byggegrunde på Østerbo er det også nødvendig at åbne op ud til Billundvej, så de nye grunde bliver meget synlige fra Billundvej. Med nye grunde der kan vi få lejeboliger tæt ved indkøb(brugsen), og vi kan få nye boliger lige ved cykelsti, og tæt på fantastisk natur ved Gyttegård og Grene Sande.

Der var også på borgermødet forslag om aktivitetsområde med f. eks. Multibane på p. pladsen ved sognehuset, der er nu et udvalg der arbejder videre med det. Vi tror det kan blive rigtig godt, og give mere liv i byen.

Forslag om nye og tydeligere informationsskilte ved indfaldsvejene til byen, er der nu også et udvalg der ser på. Hvor skal de placeres, kan vi der orientere om når der sker noget i byen, hvor har vi byggegrunde, m.m.

Vi vil også arbejde videre med trafikken gennem byen, det var et arbejde vi begyndte på sidste sommer, det vil vi få gjort færdig nu.

Jeg vil også gerne sige der er mange flere forslag og meget vi kan gøre for at udvikle Hejnsvig, men nu starter vi med de her 4 tiltag. Er der borgere i byen som ønsker at arbejde med andre ideer og forslag så sig endelig til.                                                                                                                                                                              

Hejnsvig lokalråd     Ove Møberg
den. 24.02.20 kl. 12:40
<- Tilbage til nyhedslisten