Lokalrådet inviterer til årsmøde


Af: Gitte Juhl


Lokalrådet i Hejnsvig har fornøjelsen af at invitere til årsmøde torsdag den 30. november kl. 19.00. Mødet afholdes på Hejnsvig Skole. Alle er velkomne.

Dagsordenen for årsmødet:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Styregruppens beretning.
  5. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.
  6. Indkomne forslag. Indgives skriftligt senest 14 dage før årsmødet til formanden
  7. Orientering om styregruppens planer og aktiviteter og budget.
  8. Valg af medlemmer til styregruppen og meddelelse om nyvalgte/udpegede medlemmer fra foreninger og institutioner.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 
den. 08.11.23 kl. 16:00
<- Tilbage til nyhedslisten