Nytårs hilsen fra Hejnsvig lokalråd.
Nytårshilsen fra Hejnsvig lokalråd

Så tager vi afsked med 2019, et spændende år og et år hvor den udvikling der sker her i Hejnsvig er overvejende positivt. Der er igen kommet lidt gang i byggeri af nye boliger, og det ser ud til at fortsætte i 2020, det betyder også vi begynder at mangle byggegrunde og fra kommunen er man også med på, at vi skal have flere byggegrunde i Hejnsvig.Cykelsti hele vejen fra Hejnsvig til Grindsted har vi også ønsket os længe, også der ser det ud til at der sker noget i 2020, det tror jeg er rigtig godt og kan vi få flere til at cykle er det godt for alle, også klimaet. Byrådet besluttede på deres budgetmøde at bygge ny skole i Hejnsvig i stedet for at renovere den gamle. Det er en beslutning som der er meget stor opbakning til i Hejnsvig, og som vi er meget glade for Den 26 november havde vi sammen med kommunen en borgermøde om udviklingen i Hejnsvig, et rigtig godt møde med rigtig stor tilslutning 130 borgere var mødt op, for at komme med ideer og tanker om udviklingen her i byen. Jeg ved der kom rigtig mange forslag på mødet, og nu i uge 3 har vi et møde sammen med de personer fra byplanafdelingen som var med til mødet i Hejnsvig, vi vil her se på de forslag der kom frem, og hvad vi skal arbejde videre med. Det bliver rigtig spændende, og det skal vi naturligvis arbejde med i 2020. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle der var med til mødet, og til alle der i 2019 er kommet med forslag og ideer til udviklingen i Hejnsvig.
Jeg vil ønske alle et godt nytår.

                                       Ove Møberg
den. 28.12.19 kl. 17:24
<- Tilbage til nyhedslisten