Se alle forslag til udvikling i Hejnsvig fra mødet den 26 nov. her
Attraktiv boligudvikling Hvordan skal vi bo i Hejnsvig?

 

Hvordan skal man bo i bymidten?                Hvordan skal man bo i bykanten?

Hvad gør Hejnsvig til en attraktiv boligby?

Kort afstand til Billund, så udstyk nord på.

Både lejeboliger og parceller

Kirkevej og Bredgade – cykelsti til byen

Skiltning mod Billund ønskes på Bredgade

Ny Børnehave, Skole og hal.

God Brugs

Gode børnepasningsmuligheder, børnehave, skole, mulighed for fritidsaktiviteter. Skole til 9. klasse.

Dagcenter, ældrefaciliteter

Socialt netværk

Indkøbsmuligheder

Skole, børnehave og hal

Gode busforbindelser

Tæt på Billund

Godt sammenhold

Gode priser på boliger og grunde

Billigere end i Grindsted og Billund

Godt foreningsliv

Ny skole, ny børnehave, ny hal

Attraktive byggegrunde i varieret størrelse til en fornuftig pris.

Boligpriser

Bedst beliggende mellem Esbjerg, Vejle, Kolding

Jobmuligheder

Trygt sted for børn at vokse op

At der er grunde at købe attraktive steder

Ny børnehave og hal og snart ny skole.

Gode indkøbsmuligheder

Hvis man flytter stadion ned til skolen, kan vi så lave de nye udstykninger på satdion?

Tæt på Billund (legeland, Lalandia)

Sammenhold i byen

Midt i naturskønt område (Grene Sande, Randbøll)

Alle former for boliger, leje/eje

Have en lånebolig, så folk kan se at der er godt at være her.

Skole, børnehave, indkøb, tæt på Billund

Nærhed, sammenhold, tilhørsforhold, billig

Priserne, mere for pengene

Flere fodgængerovergange. Flytte fodgængerovergang ved Brugsen så man går direkte over til Brugsen. Flot hjertesti

Lav storparceller, gerne på nordsiden af Billundvej.

Boligområde for gamle og børnefamilier. Brug golfbanerne i annoncering.

Plads til mindre grunde, som også unge familier eftersøger.

Tæt på store arbejdspladser, skole og dagligvarer

Billigere end de større byer

10 km til Billund og Grindsted

50 km til Esbjerg, Vjel, Kolding

Roligt

At vi får bebygget cafeteriagrunden med f.eks lejeboliger.

Fjernelse af øjebæ i bymidten og langs Bredgade.

Indfaldsvejene til byen skal se ryddeligt og pænt ud. Græs skal klippes, og træer skal klippes.

Andre muligheder for ældreboliger

Nedrivning af ejendomme på Bredgade overfor Kirken.

 

Hvordan skal et attraktivt og moderne boligområde i Hejnsvig indrettes? Boligtyper, størrelser, natur, fællesskab?

Legepladser, områder til de unge, cykelbane

Ret frie rammer, for at opfylde individuelle ønsker

For ældre og helt unge ca 80m2

For familier 120-200m2

Rækkehuse/højhus ved Møllevangen

Legeplads

Naturområder, evt. med sø eller klynger af træer

Mod Billund

Bland andelsboliger og parcelboliger

Sørg for at bevare noget af naturen omkring, da nybyggeri ellers virker utrolig tomt og trist i mange år.

Fælles arealer med legeplads og fællesrum

Aktiviteter for børn/unge

Sikker skolevej

Lav en sø og rekreativt område ud af Billundvej

Kan sagtens være en blanding af ejerboliger og lejeboliger.

Store parceller og almindelige byggegrunde.

Udsigtsgrunde og storparceller

Hvis Østerbo/Billundvej skal der være kommunal legeplads i den del af byen også.

Optimalt skulle den nye skole bygges på stadion, så ville byggegrunde automatisk bygges omkring skolen. Men qua den nye børnehave og hal ved skolen, skal skolen ikke flyttes.

Lejeboliger skal placeres mod Billund, det betyder meget at bygge mod Billund. (Hejnsvig bliver forstad)

Flyt stadion til skolen, det samler aktiviteter ved skolen og skaber et samlingspunkt.

Natur

Ved Søgårdparken: Legepladser og fællesarealer

Etplanshuse, rækkehuse (forskellige størrelser)

Hjørnet søgårdvej/Søllingdahlvej, bofællesskaber

 

Blandet parcelhuse og lejeboliger med fællesarealer

Lidt større grunde ca 1000-1200

Natur

Gode grønne fællesområder

 

Plads til at være sig selv.

Mindre huse, som er tilknyttet et større hus, hvor der er plads til gæster, fester, sammenkomster, måske overnattende gæster, legeområder mm.

 

Udstykning af byggegrunde synligt – ikke gemt væk. Gerne nord/øst v Østerbo/stadion tæt på Billund

Hvilken type boliger er der behov for og efterspørgsel på i Hejnsvig by?

Lejeboliger til ældre (3-4 værelser) med fællesområde.

Lejeboliger til familier (3-4 værelser) ”Springbræt til egen bolig.” med fællesområde.

Olde kolde à là Oasen i Grindsted (Bekkasinvej)

At vi får ældreboliger nær bymidten

Ejerlejligheder til helt unge og førstegangskøbere

Parcelhuse

Lejeboliger (boligforening eller lignende)

Byggegrunde

Boliger

Andelsboliger

Leje lejligheder og huse

Flere parcelhuse og lejeboliger, gerne i samme område.

Lejeboliger, oldekolle med fællesfaciliteter

Lejeboliger

Etagebyggeri

Parcelgrunde

Olde-kolle

Lejligheder med mere end to værelser

Pensionistlejligheder

”olde-kolle”

Familielejligheder og ældreboliger

Parcelhusgrunde

Ejerboliger og lejeboliger

Forskellige størrelser (min 90m2)

Ikke højt etagebyggeri, mulighed for have.

Lejeboliger med mange rum/m2

Storparceller

Olde kolle bofællesskaber

Højhus på Møllebakken (Vangen)

Seniorboliger, lejeboliger, rækkehuse og 2 etagers huse.

Parcelhuse, klyngehuse, forskellige størrelser

Der mangler lejeboliger, som skal ligge centralt.

 

Bofællesskaber, storparceller, lejeboliger, parcelhuse

Lejeboliger, både små og større, 2,3,4 og 5 værelser. Til familier med børn.

Vigtigt at blande unge og ældre, samt store og små grunde (små haver)

Både byggegrunde og lejeboliger

Flere lejeboliger, både store og små

Kunne man flytte Brugsen til hjørnet af Bredgade/Billundvej m lejligheder ovenpå.

Olde-kolle i Gammel Brugs.

Bakkevej: Riv de nuværende ældreboliger ned i stedet for at renovere dem. Byg i stedet klynger med små haver og fællesarealer. Boliger i forskellige størrelser.

Passer fint med Petersmindecentret og tæt på Hejnsvig Brugs.

Opkøb ældre huse på østsiden af Bakkevej, og inddrag det sammen med ovennævnte.

Lejeboliger

Bofællesskab, eks ved cafeteriagrunden.

Parcelhuse

Bofællesskaber for ældre og yngre, som klynger med fælleshuse.

Ældreboliger med fælleshus på cafeteriagrunden

 

 

Hvilke kvaliteter og værdier er vigtige at fokusere på i et nyt boligområde i Hejnsvig?

Fællesskab

Afstand til bymidte, gode tilkørselsforhold, nemme byggeforhold

Naturområder

Legepladser

Boligområde mod Billund. Ved at bygge på den nordlige side af Bredgade, kunne det gøre det mere attraktivt for de resterende huse i det område mod Billund.

Udvide hjertestien, inkluder hele byen.

Synlighed, at grundene ikke bliver pakket væk

Fællesplads med legeplads, borde/bænke mm

Beplantede offentlige steder

Rekreativt, synligt så man kan se at der kan bygges i Hejnsvig.

Udvikling i byen, ikke afvikling.

Gør det attraktivt at bo her.

Kan man gøre området omkring gravhøjen til en park med udendørs træningsfaciliteter, borde/bænke til familiepicnic, attraktivt for børnefamilier.

 

Forskellige størrelser af boliger

Attraktive byportaler/område ved indkørsel til byen, fra Grindsted, Billund, Vorbasse

Fællesarealer og større legepladser

Natur

Udsyn til de andre boliger (især for ældre)

Blande ældre og børnefamilier

 

 

Fællesskaber og gode faciliteter

 

Hvilke kvaliteter og værdier er vigtige i forbindelse med boligtyperne i byen?

Fællesskab – lokaler – aktiviteter – grønne områder. Ikke have, men terrasse.

Gerne placeret så nær centrum som muligt. Gåafstand til faciliteter.

Gerne et-plan med mulighed for lidt have.

Synlige byggegrunde mod Billund

 

Lejligheder med 3 værelser

Gode ordentlige boliger til en okay pris

Man skal kunne få mere for pengene: plads, udsigt, ro og natur.

Skal kunne rumme ældre, der efter salg af deres hus, ønsker at blive i Hejnsvig som lejer.

Plads til børnefamilie med have.

Klyngebyggeri, så man kan holde øje med hinanden når man er ældre.

Attraktiv bymidte

Skampletter, saneringsmodne boliger

Eksperimenterende boligformer, fleksible over et livsforløb(som bistaden). Byggeri i moduler.

 

Forskellige boliger til forskellige aldersgrupper, gerne forskellige boligstørrelser i samme bebyggelse.

Fælles rum

Grønne rum

Flere stier på Billund Siden af Hejnsvig

Udsigtsgrunde

At ældre og yngre ikke separeres, men bor tæt, så de kan udnytte hinandens ressourcer.

Hvilke kvaliteter er der ved boligudvikling i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Hejnsvig?

Nord: tæt på Billund, cykelsti.

Tæt på boldbane, idrætsfaciliteter og  grønt område.

Syd: udsigt, beliggenhed, natur

Vi prioriterer området ved Østerbo/Billundvej fordi: cykelsti til Billund, tættere på nuværende bymidte, mere synlighed.

Nord: lejeboliger

Syd: parcelhuse

Nord: primært attraktivt for ældre, eller ”pendlere” fra Billund

Syd: Primært attraktivt for familier. Tæt på skolen og godt hvis stadion mm samles.

Nord: tættere på Billund, nemmere at sælge grunde mod Billund, der er flere der ser grundene, der er til salg.

Syd: Dejligt naturområde vil blive inddraget mod syd ☹

Nord: tæt ved stadion, intet landbrug der ligger tæt på, god cykelsti til Billund

Syd: stor kvægfarm tæt på ☹

Nord: tættere på Billund

Sydvendte attraktive grunde

Nord: første prioritet

Syd: 2. prioritet

Nordlige del tæt på fjernvarmeværket, Billund, synligt.

Hvis man udstykker på Østerbo: køb to huse og lav indkørsel fra Billund, forstyrrer ikke trafik. Tilføj cykelsti hertil.

Risiko: Hvis man placerer byggegrunde mod Billundsiden, vil folk fra Billund nok/måske ikke flytte deres børn til vores skole, når de nu bor med let adgang til Billund.

Byggegrunde ved Billundvej/Østerbo, og så skal det være et krav at Vingborgs udbygninger bliver fjernet.

Ældreboliger, lejeboliger, nybyggeri ved Billundvej.

Nordlige: tæt på Billund og let tilgængelig

Nordlige: lejeboliger/senior/unge. Tæt på brugsen, ikke over vejen.

Sydlige: parcelhuse/rækkehuse (tæt på skolen, ikke over vejen)

Møllevangen/bakken: Rækkehuse og højhus

Nordlige: lejeboliger

Sydlige: parcelhuse

Nordlige: tættere på Billund, fremtidssikring.

Sydlig: tættere på skolen, mere rekreativ, terræn.

Nord: tæt på cykelsti, men man skal krydse Bredgade for at komme i skole

Syd: tættere på skolen, flottere natur, evt lugtgener fra køer.

Forslag til boligområde syd for Søllingdalvej (Syd/øst)

Nord: Ligger tættere på bymidten, godt for ældre.

Syd: ligger mere attraktivt for yngre tilflyttere med børn.

Nord: tæt på Billund

Syd: natur, naturligt, passer med at det er samme side af Bredgade som skolen.

Nord: tæt på bymidte, kunne give en ”pæn” indgang til byen. Mere ligevægt i byen. Færre lugtgener.

Forslag til bla. Ældreboliger. Marken syd for Østerbo. Problem/udfordring med tilkørselsveje.

Kraftigt vådområde østpå (syd for Billundvej) kan udlægges til naturområde med kunstig sø.

Udsigtsgrundene mener vi er meget attraktive

Nord: skovområde, grønne arealer, legepladser, stier

Syd: udsigt, natur

 

 

Hvilke boformer kan tiltrække flere tilflyttere?

Attraktive udstykninger med udsigt v. 7’eren. (et sted i Hejnsvig)

”Højhus” m elevator. Lejemål.

Ejer og lejeboliger

Alternative boformer, eks bofællesskaber både for unge og ældre.

Klynge af lejeboliger m. fælleshus i midten

Gode byggegrunde

Lejligheder og huse til leje – der er i god stand

Grunde med natur og god plads

Boliger med udsigt

Olde-kolle

Ordentlige byggegrunde, storparceller, lejeboliger med flere værelser.

 

Boligforeningerns lejeboliger på caféteriagrunden nu, derefter på Billundvej.

Parcelhuse (Kig på Vejen nybyggeri)

Lejeboliger (rækkehuse til familier)

Tilflyttere der vil se byen an inden de køber.

Større udvalg af byggegrunde

Attraktive lejeboliger, som er nye med legeområde (lignende det som er bygget i Billund)

Lånebolig

Alle former for boligtyper

Huse, lejeboliger, lånerækkehuse.

Lejeboliger til rimelige priser, forskellige størrelser

 

Olde-kolle agtige boliger og storparceller ud mod golfbanen.

Seniorboliger med fx fælles lokaler

Bofællesskaber til både unge og ældre

Parcelhuse med mellemstore grunde(større grunde end i fx Billund.

Nye boligformer som tilgodeser blanding af ældre og yngre, med rekreative områder, hvor folk kan mødes.

Cafeer, plæner, grillplads.

 

Hvad kan tiltrække tilflyttere?

Nye attraktive boliger (lejeboliger)

Ny børnehave, hal, skole

Cykelstier på de store veje, Bredgade og Kirkevej.

Skole, børnepasning, fritidsaktiviteter

Forskellige boligtilbud

Der skal være byggegrunde der er tilgængelige hele tiden.

Rigt foreningsliv

Ny børnehave/ny skole

Byggegrunde

Bedre busforbindelser der giver mening

Billige priser tæt på Billund

Lukkede gader med fx legepladser for enden, der gør det attraktivt for børnefamilier.

Bedre busforbindelser

Motionscenter

Renovering af cykelsti til Grindsted

Gyttegård golfklub og Grene sande tæt på.

Rimelige priser på grunde og lejeboliger

Byens sammenhold

Gode muligheder for fritidsaktiviteter

Attraktive grunde

God skole og børnehave/dagplejere og brugs

Skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder, venligt folkefærd, godt foreningsliv.

Let adgang til Billund (arbejdspladser og oplevelser)

Lokale aktiviteter/muligheder.

Investeringer i vores børn (skole, hal, stadion)

Park med plads til familieaktiviteter

Cykelstier til omkringliggende byer

Tryghed for børn/familier

Samling af alle fritidsaktiviteter ved skolen.

 

Børnehave, vuggestue, skole, Brugs, fritidsaktiviteter, sammenhold, fællesspisning, hal/stadion.

Grøn beplantning i hovedgaden kan gøre byen mere attraktiv.

Lejeboliger

Billige grunde

Gæstfrihed

Cykelstier: Refshøjvej og Søgårdvej

Kirkevej/Egebjerg Landevej

Kolding Landevej

Skole, hal, indkøbsmuligheder

Gode transportmuligheder, også til Billund

Fritidstilbud. Gerne gode idrætsfaciliteter ved skolen, inklusiv stadion (flyttes)

Naturskønne områder

Grene sande, sø midt i byen, gravhøje, hjertestien, mange stier i den ene ende af byen (stadion/Løvlundvej mangler), Den gamle jernbane

Vi ønsker os et godt netværk af stier/cykelstier som overhovedet tænkeligt.

Markedsføring: Mange stier/gå/cykel i naturen.

Flere gangstier i den side mod Billund

Cykelstier mod Vorbasse/Vesterhede, ungdomslivet/foreningslivet arbejder sammen med Vorbasse.

Nye boligformer

Busforbindelse til Billund

Bedre lokaler til ungdomsklub

Motionscenter/aktivitetscenter for alle aldre

 

 

 

 

 

 

 

Sammenholdets by – Hvordan skaber vi en aktiv og levende by?

Bymidten                                                                                       Området omkring skolen

Hvilket liv og aktivitet skal der være i bymidten/langs Bredgade?

En attraktiv velkomstterminal til Hejnsvig fra syd. Gerne med en høj bakke , som kan bruges til sæbekassebiler og vinterkælkebakke.

Hvilket liv og aktivitet skal der være omkring skolen?

Hallen: Når hallen ikke bruges af foreninger eller andre, skal den være åben for byen til forskellige boldspil og andet.

Legeplads foran tidl. Sparekasse (som i Grindsted) virker attraktiv på gennemkørende

Hæveautomat tilbage

Cafeen, Træer, anlæg nye huse

Skolens bibliotek skal blive en del af offentligt bibliotek, som alle kan benytte.

Legeplads i midtbyen ved Sognehuset

Kunstgræsbane ved skolen

Stadion flyttes ned til skolen

Park ved gravhøjen

Stadion/fodboldbaner rykkes ned hvor halvdelen af skolen er i dag.

Flere omdrejningspunkter i byen fremfor at samle alt ved skolen

Grønt område som er mellem skolen og det gamle hus på Møllevangen kunne godt udnyttes til fx parkeringsplads, så der er parkering i 2 niveauer

Erhverv der flytter til byen, gøre Hejnsvig mere attraktiv for erhverv.

Minifitness-center. Mulighed for at gå ind i forhal m. bordtennis, bordfodbold o. lign. Brug system med elektronisk kort/sygesikring så man altid kan komme ind.

Idéen om et hospice til Hejnsvig

Hvis den nye skole fylder mindre i grundplan, kan resten af pladsen bruges til sportsplads/aktivitetsplads til de mindste i skolen eller omkringboende borgere.

Ved den gamle børnehave kunne der godt stå storke, for hver ny borger som bliver født, gerne med rød eller blå sløjfe.

Skaterbane / vest for klynge tre ved 7eren

Fitness

Tre flag ved byindkørsel som en velkomsthilsen

Skaterbane, Fitnessrum

Skaterbane – Torvegade(hvis vi skal ses!) eller Bakkevej

Fritidsaktiviteter fx fitness, ungdomsklub, stadion – mindre vedligehold – kræfterne skal bruges et andet sted + mødested til ’ikke’ idræt

Alternativ til Bredgade er Torvegade. Multibane, skaterbane, fodboldbane, legeplads, blød belægning som ved Magion

Ungdomsskolen skal tænkes ind i skole område

Samlingspunkt for byens unge v. Torvet

Overdækket areal til samling

 

Skater/multibane/fitness, alt i aktiviteter

 

Attraktivt område med plads til forskellige aktiviteter fr store og små. Skatebane/cykelbane/motionsbane, lukke området op, så det kan ses fra Bredgade.

Parklignede parkeringsplads, anlæg, legeplads på pladsen nede ved længer.

Stadion flytte i forbindelse med skole og ligeledes klubhus, så der kan laves byggegrund på nuværende stadion område

Højhus ved 7eren

Synlig skaterpark på skolens stadion – åben op mod bredgade, så den ses. Med denne placering kommer det væk fra boligområder ift. støj og samtidig tæt på skolen og stier.

Lave tydeligt markeret ’centrum’ plads attraktiv for familier og turister. Ved den gamle bank plantes store træer. Grønt område m. legeplads – wow-oplevelser når man kører igennem byen.

Beplantning ønskes langs Bredgade

Ny skole i 2 plan – mere plads til aktiviteter omkring (se skole i Århus med aktiviteter på tag + skole m. skaterareal)

Multibane – aktivitetsområde på parkeringsplads ved den gamle sparekasse, så det gøres synligt.

Møllevangen – køb de to huse op mod kommunens grund og skolen til flere aktiviteter – multibane ect.

 

Fx en beachvolleybane, legeplads/legeområder. At hal, børnehave og skole liggr sammen. Et område for unge evt lidt afskærmet ift. musik. Lokaler på skolen som kan bruges til kreative kurser.

 

Vigtigt at der også i fremtiden er plads til foreningslivet + ønske om motionscenter enten v. hallen eller skolen

P-plads v/gl sparekasse: Multibane evt kun delvis , rest til p-pladser

Skolen er byens omdrejningspunkt. Skal kobles til foreningslivet.

Bredere fortov, en bager, chikaner fjernes nedsat farthastighed

Naturskønt område/park ved ’Kaj Vingborgs’ sø ved Billundvej, udstykninger tæt på mulighed for motionssti

Tænker skolen bliver mindre og dermed mere friareal

Gerne noget plads og aktiviteter til fritiden for e unge

Hvor kan de unge mødes

Nemmere tilgang til tandlæge/læge

Overdækket mødested for unge

Fritidsaktiviteter

Gøre noget ved indtrykket når man kommer ind til bymidten. Godt indtryk gør at man kunne få lyst til at bo i byen.

 

Grønt område, lys på. Vi mangler noget parklign område hvor byens folk kan mødes både i dagtimer og aften. Gerne nogle bænke, områder til ophold.

 

Der mangler liv (mindre shoppingmuligheder) som det forventes af en lille landsby (kiosk, tank, kro solcenter, fitness, bøger m.m.)

 

Turister, lokale

 

Hvad fungerer godt i dag?

Brugsens aktivitet i byen

Hvad fungerer godt i dag?

Vi er glade for tandlægeklinikken stadig fungerer

Brugsen

Hallen

Børnehave/skole fint sammen – kun et afleveringssted.

Åbenhed, så skolebørnene ikke er afsondret i en lukket skolegård

Jernbanestræk – lav en app der kan give digital oplevelse. Køb en station og lav minimuseum. Også den gamle jernbanebro (ligesom Berlinmuren)

Rigtig fint at børnehave og skole er samlet

Brugsen er byens midtpunkt, hvor borgere mødes. Det kunne udbygges med et café-område hvor bagerafdelingen serverer kaffe/drikkevarer til borgerne og folk som holder hvil i byen.

Hallen, børnehave, ungdomsklubben

Stadion, Brugsen, Pedersminde forsamlingshus, Arkivet, ungdomsklubben

Hallen, børnehave

Forsamlingshus, Brugsen, Pedersmindecenteret

Skole, børnehave og hal

Pedersmindecenteret, Skole, børnehave og hal

Skole og børnehave flyttet sammen

Hander (bums, pizza, pølse)

Børnehave, skole, hal

Helleanlæg og chikaner på Bredgade (øger trafiksikkerheden) Kan sagtens forbedres. Evt lede tung trafik udenom byen

Skønt foreningsliv ved hallen og stadion. Alt under et tag – børnehave, sfo, skole og hal

Brugs, Hotellet – selskabslokaler vil vi gerne beholde

Hallen, skolen

Borgerforeningsarbejde med flaghejsning, julepynt, samle affald, markeder. Hejnsvig Marked, Brugsen er attraktiv – vigtig brik. Plejecenter – mødested for ældre.

Udearealer, dog med fornyelser (legepladser)

At Brugsen ser flot og indbydende ud som næsten det eneste på Bredgade.

Fedt med gode stisystemer – ny cykelsti på skolen er perfekt.

Fodgængerfelt v. Brugsen fungerer godt og passes fint af skolepatruljen.

Godt vi har Brugsen :)

Det fungerer godt at hal, børnehave og skole er samlet

Super god folder ved hjortestien, sammenhold

Hal, skole, børnhave samlet = Børneuniverset

Søområdet

Perdersmindecenteret med aktiviteter

Samarbejdet mellem skolen og de lokale foreninger

Markedsfest

Området omkring søen

Ungdomsklub

Det grønne område ved søen

Foreningslivet til dels. Holdsport presset, ungdomsklubben fungerer godt.

Brugsen, pizzaria, Fru Kristoff. Generelt handel og erhvervsliv med de skal have bedre mulighed for udvidelse

Legepladsen, parkering, placering af skole ift. beboelse

Pizzaria, Brugsen, (men efter kl. 20 er byen død)

Fru Kristoff, service og udvikling -> super

Hallen, ungdomsklub

Hejnsvig Bynet

 

 

 

Hvad kan gøres bedre i fremtiden og hvordan?

Bedre belysning ved og på fodgængerfeltet

Hvad kan gøres bedre i fremtiden og hvordan?

Sparekassens parkeringsplads kunne udnyttes til noget grønt eller til en aktiv plads

Bredgade byder ikke velkommen til en smuk by

Sumpområde ved Børnehave/Bredgade kunne drænes (evt med lille sø i enden) og lves til parkeringsplads til skole/børnehave, så trafikken ikke nødvendigvis skal op og ind i midten.

Cykelsti (Grindsted) forlænges ind til gamle stadion

Skole med drive-in, så aflevering kan forgå i bedste McDonald-stil (m. plads til 3-4 biler)

Byen skal fremstå mere rydelig og pæn når man kører hertil. Overfor den gamle børnehave skal græsset slås 3-4 gange årligt, så det ser pænt ud.

I forbindelse med nybyggt skole ville det være dejligt med et stort indgangsområde, som forbinder skole og børnehave og hal, som samtidig kan bruges til kulturelle aktiviteter.

Arkivet: i Tandlægeklinikken (det halve)

Samle alle aktiviteter (kultur/fritid) her på stedet – ønske – ( Vi havde jo fået lovning på klynge 1)

 

Opkøbe de gamle huse på Møllevangen -> bygge den ny skole der og lade den eksisterende fungere indtil den nye er klar. Nuværende skoleareal til fritid og stadion.

Offentligt toilet ved Grene Sande

Samlings plads for lokale som byen skulle have haft i klynge 1 skal også tænkes ind i den nye skole så der bliver noget samlingsplads/…rum

Branddam ved Bredgade/Høstvej renses op og renoveres til attraktivt grønt område. Bæk på modsat side af Bredgade renses op så det kan afvandes.

Skilt til skole og børnehave

Hyggeligt miljø ved Fru Kristof på græsarealet. Café område (brætspilscafe, bogbyttecafe, legeplads) Brugskunst og kunstudstilling. Evt. salg.

Udendørs aktiviteter for unge mennesker

 

Opmærksomhed på ensomhed i befolkningen. Lave flere muligheder for spis-sammen-fælles samlingsted evt. v. skolen. Og mulighed for at møde på tværs af alder (skole, plejehjem, børnehave sammen)

Udstykninger af lejeboliger + parceller

Mangel på fælles mødelokaler

’Kys og kør’ rundkørsel vil være fantastisk

 

Tilføj aktiviteteri velkomstpakken (input fra tilflytter – både på dk/eng), samle aktiviteter ved og omkring skolen – husk flere omklædningsrum når der bygges ny skole

Kulturelle events, udstillinger, dekorationer (område til dette)

Bibliotek, tomler, skolekøkken, billedkunstlokale, musiklokale, computerrum

Oprydning ved smedegrunden -> børnene går denne vej fra skole

Renovering af facader mod Bredgade.

Vælt bygningr som er grimme.

P-plads ved den gamle sparekasse kan bruges til temauge/blomstermarked

Flere aktiviteter i hallen i Hejnsvig.

Evt. føre hjertestien forbi nye tiltag så man naturligt kommer forbi det.

Udendørs aktiviteter.

Evt. flytte/lave en sportsplads tættere på og indrette pladsen mere attraktivt for børn/unge at kunne motiveres til at bruge det – evt. opholdssted.

Udendørs fitness/aktivites redskaber (ala det ved Tronsøen i Grindsted.)

Busforbindelser til/fra Hejnsvig (tilflyttere vælger byen fra grundet dette)

Cykelsti fra/til Grindsted

V. ny skole, flytte skolekøkken hen mod kantinen så der kan dannes et torv m. muligheder for cafe ift hallen og andre aktiviteter.

Bedre cykelskure

Springgrav

svømmehal

Samarbejde i sognehuset.

Evtbflytte lokalarkivet hertil + sætte et par computere op som medlemmer af hvort loaklråd kan hjælpe ældre med eboks, borger.dk m.m. + mulighed for at læse den daglige avis el. lign.

Mere omklædning ved hallen

Lokale fritidsaktiviteter

Indsamling til ungehus, motionscenter eller…

Legepladser specielt på nordside/østside af Bredgade, der er ikke rigtig noget.

Hvor ser man at der er byggegrunde i Hejnsvig – skiltning hvor det ses

Fokus på at skabe lokaler til fysisk aktivitet – motionscenter, lokaler til holdtræning osv. Tiltrækker yngre mennesker (tilflyttere)

Fokus på busforbinelse – der går ingen bus til Billund.

Renovering af legepladser rundt om i byen.

Motion-fitness ifm hal/skole

Vi ser gerne at indfaldsvejene bliver forskønnet.

Inddrage de unge!

Inddrage de unge

Skabe nysgerrighed: Ved byindfaldsvejene ’pynt’, Pæne, velholdte områder

Aktivitetsråd/plan for familier. Faste aktiviteter, der samler lokalbefolkningen og som drives af lokale ildsjæle, der støttes af kommunen (økonomi)

Der mangler et-to lyskryds i byen for at begrænse farten

Der mangler belysning af længere strækninger omkring bymidten

Kommunikation: Bedre kommuniktion omkring aktiviteter i byen

Holdstart, nye tiltag, beboermøder m.m.

Evt. markedsføring i form af Facebook, nyhedsbrev, flyers m.m.

Grønne områder der ikke er landbrug.

Fitnesscenter, cafeteria, computerrum, aftenskoler, øvelokaler musik

Kommunikation – hvad sker der i byen

 

 

 

Hvordan styrker vi koblingen og synergierne mellem skole og fritid og livet i byen?

Alternativt bibliotek så man kan bestille materiale elektronisk og så aflevere det her. En kase med scanningsmulighed.

Hvordan styrker vi koblingen og synergierne mellem skole og fritid og livet i byen?

Stadion kunne flyttes ned der hvor den nuværende skole ligger – skolen kunne flyttes ned på skolens idrætsplads. Der kunne bygges cafeterieområde + flere omklædningsrum. Dette kunne også styrke hallen, hvor der mangler omklædningsrum. Det nuværende stadion kunne bruges til byggegrunde.

Kreative værksteder, e-sports arrangementer, foredrag, kurser

Ved at samle det hele under en hat

Ved at samle det hele under en hat

Ved at understøtte at der er nogen der holder gryden i kog ved at holde borgermøde tit. Evt. en gang om året og sikre at der bliver fulgt op på planlagte /forslåede projekter.

Beholde ungdomsklubben i Hejnsvig. Evt. udvidet med aktiviiter efter skoletid. Voksenkontakt eller lektiehjælp, frivillig projekt.

Køkken så der kan laves mad til skolebørn og andre, pensionister, byens borgere

 

Stadion flyttes om til skole, hal og børnhave

Er det nødvendigt med liv i hver sin ende af byen

Samles i et område omkring skolen så kapaciteten kan udnyttes fælles.

Park omkring gravhøjen/byskov, blomster, frugttræer

Teaterscene, musik område – til brug til kreative ideer og ’open mike’ må private initiativer. Område hvor man mødes efter skole.

Sørge for mulighed for fælles aktiviteter og samvær på tværs af rum/lokaler. I dialog med menighedsrådet omkring mulig brug af lokaler i den gamle bank

Igen at lt holdes samlet omkring skole og aktivitsliv.

Informering om arrangementer. Gøre noget mere for at formidle til især unge 15-35 år at der er arrangementer lokalt. Et tilbudsskilt ved Brugsen med næste store arrangement, unge som nøglepersoner som deler events på Facebook. Oprette begivenheder så man kan se at mange andre deltager + vise at man har interesse og…

Det sker faktisk ofte at begivenheder afholdes uden vi ved det. Fx julemarked. Det er ærgerligt for vi vil gerne støtte det lokale.

Brug hinanden mere på tværs -> plejehjem, spejder, landbrug, erhverv osv.-> skab relationer

Når den nye skole skal bygges bliver der jord tilovers – bruges til at flytte stadion, fodboldbaner om til skolen. Bruge nuværende stdion til udstykninger af byggegrunde

Nuværende stadion ombygges til motionscenter+foreningslokaler.

Mulighed for unges ophold/aktiviteter

Sikre at der stadig er plads til foreninger, mødelokaler evt. via fælles arealer

Aktivitetsbaner ved skolen

Samle mange ting samme sted

Aktiviteter for voksne: Fitness. Kan man koble et fitness center på skolen?

Fitness ifm. Hallen, samt udendørs arealer til træning (urban gym lign.)

Stadion ved skolen

Cafeteria

Grønne områder med lys og mulighed for udendørs træning -> Kolding bypark

Adgang til bibliotek for familier

 

 

 

 

 

 
den. 11.01.20 kl. 09:08
<- Tilbage til nyhedslisten