DONSLUND  FÆLLESVANDVÆRK  AMBA

Rugbjergvej 31

Donslund

7250 Hejnsvig

Kontakt:

Formand: Bent Kristensen

Tlf.: 5213 5546

Næstformand: Rene Vinding

Tlf.: 7539 6861

Kasserer: Poul Erik Haulrich

Tlf.: 6133 7338

Sekretær: Helge Østergård.

Tlf.: 2171 9783

Menigt medlem: Poul Ivar Thomsen

Tlf.: 3049 9139/5360 6933  

Tilsynsførende: Holger Christensen

Tlf.: 75 39 61 52