Referat fra borgermødet:

Keld Stampe præsenterede programmet for aftenen.

 

Svend Højrup startede med at takke interviewerne som har været med til at gøre vores helhedsplan til en realitet.

Derefter fremlagde han helhedsplanen for Hejnsvig og omegn.

Jeppe Søe:

·        Tak fordi jeg måtte komme, for jeg er helt sikker på at så længe der er politikere er der behov for at gøre noget ekstra for at holde sammen ude i de små samfund. Heldigvis er der også politikere der gerne vil hjælpe de små samfund, men der kan være langt imellem.

·        Det der ”dræber” mest ude i de små samfund er hvis skolen lukkes. Det er vigtigt at stå sammen om denne kamp, også i fredstid. Vi kan aldrig vide os sikker på at vi ikke kommer i politikernes fokus.

·        Er vi en del af udkants Danmark eller er vi baglandet, hvor vi holder sammen?

·        Jeg oplever at I er et samfund der holder sammen, og I hjælper hinanden.

·        Efter kommunalreformen er der desværre kommet mindre fokus på de små byer, og mere fokus på centerbyerne.

·        Landspolitikerne har mistet kontakten til de små byer, græsrødderne. De ønsker at rydde landsbyer.

·        Hvis man ser i mediedækningen: så er landsbyerne et sted man tager ud for at lave en reportage. Det er ikke et sted de kommer i hverdagen.

·        Vi skal skabe den samme kampånd, som da de ville lukke skolen. For vi skal passe på at vi ikke tager kampen op for sent.

·        Vi skal ville noget med byen, og sætte os realistiske mål. Vi er godt på vej med det arbejde der er gjort i helhedsplanen. Men det skal følges op.

·        Vi HAR noget at kæmpe for.

·        Vi skal markedsføre os selv, ved at sige noget af det alle de andre byer ikke siger. Hvad er byen? Hvad kan vi?

·        TV har gjort seerne til aber. De vil styre os og holdningspåvirke os.

·        I vores verden er der ikke plads til de nørder, der er eksperter på et område. De er bøvlede, for de kan kun tale om deres ”nørd”ting.

·        Samtalerne ved familiefesten: Hvad snakker vi om? Hvor bevæger vi os hen? Tættere sammen – eller længere væk fra hinanden?

·        Vi har genne en årrække været omsorgsfulde ”aber”. Derefter havde vi en periode med at vi var egoistiske, lige nu har vi en periode, hvor vi arbejder for at træde på flest mulige. Vi sammenligner os med dem på tv og tænker, at det er godt vi ikke er så dumme.

·        Jeppe Søe er sikker på at den omsorgsfulde abe stadig bor i Hejnsvig.

·        Vi gør en indsats for at tage os af andre. Vi hjælper dem der har det skidt, og holder af hinanden. Vi passer på hinanden og skaber plads til alle. Vi skal bevare den nerve, at vi passer på hinanden.

·        Vi skal bebeholde det gode vi har, og bive bedre til at fortælle det til andre.

·        Han er sikker på at i løbet af 15-20 år vil alle aber vende tilbage til at ville tage sig af hinanden og være sammen igen.

·        Det vi mister, får vi ikke igen. Lukker de først vores skole, så kommer de ikke og åbner den igen på et senere tidspunkt.

·        Vi skal ikke kun overbevise politikerne. Vi skal vise dem hvad vi vil. Vi skal gå i gang også selvom vi får NEJ. Også selvom det ser vanskeligt ud.

·        Vi skal stå sammen om heldhedsplanen og det vi vil. Det er et papir der viser politikerne hvad vi vil, uanset om vi har opbakning fra dem eller ej.

·        Helhedsplanen bør præsenteres for tilflyttere, for så ved de hvad de går ind til.

·        Det er godt at vi kommer med på Info land. Det er baglandets oprør.

·        Vi får for få kroner til at drive lokalårådet. Beløbet burde forøges, for i landsbyerne kan de få meget ud af få kroner.

·        Den vigtigste kamp for Hejnsvig er vores egen.

·        Det er bevist at man vender tilbage til det trygge, og der hvor man har været tryg. De unge skal ud af byen for at løbe hornene af sig, men sørg for at der er liv i byen indtil de er 18 år, så er det det e husker om byen.

·        De første 17 – 18 år skal være fantastiske, for så vender de tilbage.

·        Vi skal acceptere at de unge flytter ud, hvis vi har gjort arbejdet godt nok, så vender de tilbage.

·        Hvordan vil vi påvirke tilflyttere? Hvad vil vi vise dem. Hjemmesiden er vores ansigt udadtil. Det er her de kigger og beslutter sig for om Hejnsvig er et sted hvor de kan forestille sig at bo.

 

Bente Lilholm fortalte om arbejdet med børn og unge. Efter borgermødet i april er en gruppe gået  i gang med at undersøge hvordan vi kommer i kontakt med de unge.

De har været på besøg i 6. 7. 8. og 9. klasse.

Vi skal inddrage de unge i arbejdet og fællesskabet med fokus på deres fritid. De får dermed et medansvar for faciliteterne.

Målgruppen er 13 – 20 år.

Det første emne har været forslag til haludvalget, både inde og ude.

De er iderige.

Projekterne skal sættes i en tidsplan, så vi ikke får for meget sat i gang, og samtidig kan de overskue, hvornår det de ønsker kommer med.

De vil efterfølgende forsøge at starte et ungeråd op.

De unge skal gerne have en repræsentant med i Hejnsvig lokalråd.

De ønsker flere ting omkring ungdomsklubben, og andre tilbud som skal placeres i Hejnsvig, og ellers bedre transport, så de kan komme til aktiviteterne i centerbyerne.

 

Debat:

·        Hjemmesiden: Der er lidt problemer i øjeblikket, men når den fungerer – så brug den.

·        En unge repræsentant i lokalrådet

·        De unge skal føle at der bliver lyttet til dem.

·        Lad os sætte rammerne, så vil kommunen gerne hjælpe med økonomien.

·        Husk de unge i hallen

·        Når jeg i dag træder ind på Hejnsvig skole, så oplever jeg det, som jeg savner på gymnasiet. Der er liv og mennesker der vil en.

·        Vi vil have en HEL HAL

·        Ungeråd: find en gruppe, og vi vil gerne hjælpe med at sætte noget i værk.

·        Alle er velkomne til vores årsmøder.

·        Måske skulle vi have et digitalt debatforum.

 

Helhedsplaner for lokalsamfundenes udvikling

Lokalrådene i Billund Kommune skal,med assistance fra kommunen, konsulentfirmaet sakl udarbejde helhedsplaner for lokalsamfundets udvikling. 

Helhedsplanen skal ligeledes indgå som model for landsbyudviklingen i den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen.

Lokalrådet i Hejnsvig har nu sammen med kommunen opstartet uarbejdelse af en Helheds/ udviklingsplan for Hejnsvig og Donslund, Vesterhede laver deres egen plan.

Udarbejdelsen foregår på følgende måde:

I disse dag bliver en række personer  interviewet om deres syn og ønsker til den fremtidige udviking i Hejnsvig og omegn.

Disse interview bliver så samlet af kommunen og arbejdsgruppen.

I sidste del af april bliver der så afholdt borgermøde med workchop, hvor de indlæg der er kommen frem vil blive debateret.

Her er det meget nødvendig at borgerne møder op og er med til at forme de ønsker vi har til fremtiden for vores område.

Vorbasse er færdig, deres helhedplan kan ses http://www.billund.dk/cms/site.aspx?p=10114