Vesterhede

Vesterhede er en by med et rigt foreningsliv, og vi har hvad der behøves indenfor bygrænserne, det være sig parcelhuse, almennyttigt byggeri, dagplejer og indkøbssted.

Geografisk ligger Vesterhede cirka midt mellem Hejnsvig og Stenderup-Krogager, og 8 kilometer syd for Grindsted. Skolegang op til 9. klasse foregår på Hejnsvig skole, og der er etableret skolebus for de små årgange.

 

Se mere om hvad man kan og hvad der sker i Vesterhede under Vesterhede Borgerforening eller på byens portal: http://www.vesterhedeby.dk