Portalgruppen er et underudvalg under "Hejnsvig På Toppen" og refererer som sådan tilbage til Styregruppen, som er øverste besluttende myndighed. Portalgruppen har til opgave at oprette og drive en fælles hjemmeside (Portal) for hele Hejnsvig-området. Hovedformålet med portalen er at stille en gratis hjemmeside til rådighed for alle erhvervsvirksomheder, foreninger og institutioner indenfor Hejnsvig-området (postnr. 7250).

Portalgruppen arrangerer internetkursus (portalkurser) for såvel foreninger som virksomheder.

 

Portalgruppen har følgende arbejdsopgaver:

* Etablering af portalen

* Kontakt til web-designfirma

* Kontakt til web-programmeringsfirma

* Kontakt til øvrige samarbejdspartnere vedr. portalen

* Kontakt til og kurser for foreninger i Hejnsvig-området

* Kontakt til og kurser for virksomheder i Hejnsvig-området

* Kontakt til og kurser for institutioner i Hejnsvig-området

* Administration af adgangskoder og login

* Overordnet administration af portalen

 

Alle og enhver er velkommen til at rette henvendelse til Portalgruppen med spørgsmål, kommentarer og gode idéer.

Medlem Laurits Heick Søgårdparken 22 7250 Hejnsvig 20284287 netelaurits@privat.dk Webmaster Torben Vejs Bredgade 44 7250 Hejnsvig Webmaster Finn Nielsen Søgårdvej 83 7250 Hejnsvig 7533 5457 fin-ni@mail.dk Webmaster Keld Stampe Nyvej 14, 7250 Hejnsvig 40339218 keld.stampe@gmail.com