Om byen

Please see English version below...

Hejnsvig er en lille by i Sydjylland med ca. 1.100 indbyggere beliggende ca. 9 kilometer fra Grindsted og Billund. Byen ligger i Billund Kommune og tilhører Region Syddanmark. 
Byen blev grundlagt i 1.300 tallet, og byens kirke er fra 1.336.

Udover den danmarksberømte sanger og skuespiller Otto Brandenburg, som levede sine tidlige barndomsår i byen, så er Hejnsvig også kendt for dens skønne natur og et godt sammenhold.

Over de seneste år er sammenholdet kun vokset, da beboerne i Vesterhede, Donslund og Hejnsvig valgte at tage store initiativer, der har krævet en kæmpe fælles indsats. Dét har blandt andet resulteret i en fantastisk Mikro Hal i Vesterhede, med en dejlig hal, flotte festlokaler og et stort professionelt køkken. 
Hejnsvig har fået sig en flot stor hal og en ny børnehave, som ligger i forlængelse af skolen. Hallen bruges både af skolen, børnehaven, af byens foreninger til både idræt samt festlige begivenheder.

Mange initiativer blev sat i søen, for at skaffe penge til projekterne, og det har givet et større fællesskab, og også lyst til at udvikle området endnu mere. Samtidig har man valgt at bibeholde flere af initiativerne, blandt andet Hejnsvig Marked, Fællesspisning i både Vesterhede og Hejnsvig med mere – både for fortsat at samle penge ind til nye initiativer, men også fordi man slet ikke vil undvære arrangementerne, hvor områdets beboere mødes og hygger sig sammen.

Hejnsvig har mere end 40 forskellige foreninger, blandt andre Idrætsforeninger, Ungdomsklub, Kirkekor, Gymnastik, KFUM-spejdere, Lokalarkiv, Pensionistforening, Fiskeklub, Dartklub, Hockeyklub, Jagtforening, Bobklub, Billardklub og mange flere. 

Naturen

Hejnsvig ligger på en bakkeø, som igen ligger i sydkanten af Grindsted Hedeflade. 3 km fra Hejnsvig imod Billund ligger Grene Sande, det er dannet ved voldsom sandflugt i slutningen af og i perioden efter istiden. På Grene Sande har den langvarige påvirkning af vestenvind tilført store mængder sand. Her er masser af muligheder for vandreture, moutianbike ture, og det er også muligt at booke overnatning i shelters ude i skovområdet.

Grene Sande blev fredet i 1967. Hele området er i dag udpeget som EU-habitatområde på grund af dets specielle flora og fauna.

Ved siden af Grene Sande ligger Gyttegårds Plantage. Her finder man også Gyttegårds Golfklub, som er en smuk golfbane i det varierede og naturskønne område.

Selve byen Hejnsvig ligger på et af de højeste punkter i Syddanmark, og det giver en fantastisk udsigt fra mange af byens huse og områder. Midt i byen findes et skønt sø område, med bålhytte, udendørs scene, mulighed for picnic og meget mere. Her holdes blandt andet Sankt Hans hvert år i selskab af et smukt kirkekor, mad og drikke i teltet, og naturligvis et stort flot bål.

Vesterhede og Donslund ligger begge tæt på Lundgård Plantage som er et utroligt skovområde med et rigt dyreliv. Plantagen bliver også ofte besøgt af ivrige svampe-jægere.

Hejnsvig området indbyder til cykel- og gåture i naturens varierede landskab.

Formål

Formålet med denne side er, at dele informationer, aktiviteter og arrangementer i Vesterhede, Donslund og Hejnsvig.

Alle må lave opslag, der omhandler dette, både private, foreninger og erhvervsdrivende. Husk at følge “Hejnsvig og omegn’s facebookgruppe” hvis du vil sælge/købe privat.

Det er vigtigt at dele, hvad der foregår i vores område, så vi kan bakke op omkring de forskellige initiativer. Vi vil opfordre alle foreninger, til at dele tidspunkter for stævner, hjemmekampe, sæsonopstart med mere. Vi håber også områdets erhvervsdrivende vil bruge siden, og fortælle om aktiviteter i erhvervslivet, nye tiltag med mere.

Vi glæder os til at følge livet i Hejnsvig og omegn, og håber, I vil være med til at holde siden opdateret med gode initiativer.

Vi glæder os til at se jer…

… … …

About the city

Hejnsvig is a small town in South Jutland located approximately 9 km from Grindsted and Billund with about 1,100 inhabitants. The city is located in Billund Municipality and belongs to Region of Southern Denmark.
The city was founded in 1300 and the city church dates from 1336.

Hejnsvig is known for its beautiful nature, quaint neighborhoods, and heartfelt community, as well as for being the town where the famous Danish singer and actor Otto Brandenburg lived in his early childhood.

Over recent years unity has increased exponentially as the residents of Vesterhede, Donslund, and Hejnsvig united forces in major initiatives, resulting in (among other things) the stunning Micro Hall of Vesterhede, with an accomodating hall, beautiful reception rooms, and a large professional kitchen. Hejnsvig itself has an immense new sports hall and a new kindergarten, as an extension to the local primary school. The hall is used by the school, the kindergarten and the city’s associations for both sports and festive events.

The many initiatives launched to raise money for projects have formed a more tightly woven community, and developed a deep desire to expand the area even more. Even though the financial goals have been reached, the decision was made to continue many of the community building activities including the Hejnsvig Market and Community dinners in both Vesterhede and Hejnsvig. Thus the communities can continue to raise money for new initiatives as well as providing opportunities and events for residents to gather for fellowship, "hygge", and to enjoy themselves as a community.

Hejnsvig has more than 40 different associations including sports associations, the youth center, church choir, gymnastics, YMCA-scouts, the local history association, retirees association, fish club, dart club, hockey club, hunting club, book club, billards club and many more.
 

The nature

Hejnsvig is geographically located on a hill island, on the southern edge of Grindsted heating surface. Three kilometers from Hejnsvig toward Billund is Grene Sande, a nature walk through beautiful heather on sand dunes formed by constant westerly winds causing sand drift during and after the Ice Age. Grene Sande provides many opportunities for hiking, mountain biking, and even camping - it is possible to book accommodation in shelters in the forest.

Grene Sande has been designated as an EU habitat area because of its unique flora and fauna since 1967.

In addition to Grene Sande, you can also explore Gyttegårds Plantation, including the Gyttegårds Golf Club, a beautiful golf course tucked away in the hilly farm lands and scenic nature.

The town Hejnsvig occupies one of the highest points in Denmark. It offers great views from many of the city's houses and fields. In the middle of the city there is a delightful lake area with gazebo and outdoor eating area, accommodating the family picnic, nature exporation and more. Sankt Hans (Midsummer) Celebration is held here each summer for the community. It hosts performances by the beautiful church choir and offers plenty of food and drink under the big tent, and, of course, a roaring bonfire.

Vesterhede and Donslund are both close to Lundgård Plantation, which hosts a fairy-tale forest full of abundant wildlife. The Plantation is also a much loved spot by hopeful mushroom hunters.

Hejnsvig area provides many opportunities for bicycling and hiking in nature's varied landscape.

Purpose

The purpose of this page is to share information, activities and events in Vesterhede, Donslund, and Hejnsvig.

The whole community needs to take part in this: individuals, associations and businesses. Remember to follow the "Hejnsvig and region's facebook group" if you want to sell / buy private.

It is important to share what is going on in our area, so we can support the various events. We encourage all associations to share times of events, home games, start of new seasons, etc. We also hope the local professionals will use the page to introduce and describe business initiatives and activities, new events, and more.

We look forward to following along with life in Hejnsvig and the region, and hope you will help to keep the community updated with current events, activities and ideas.

We are looking forward to seeing you…

Se mere om Hejnsvig her