Vennekredsen for Hejnsvig Plejecenter

Vennekredsen på Hejnsvig Plejecenter :
 

Bestyrelse:

Formand: Margit Hansen - Mail: margitogbent1(at)dukamal.dk

Kasserer: Arne Thomsen

Sekretær: Åse Hansen

Medlem : Thea Kristensen

Medlem:: Else Torstensen

Supplant : Alma Brun

Vennekredsen består af ca 15 frivillige som er med til at arrangere forskellige ting for beboerne på centret. Der holdes foredrag, underholdning, de afholder en årlig grillfest ,og høstfest, og der arrangeres udflugt.

Vennekredsen hjælper  til så beboerne har mulighed for at handle  på centret i ”kiosken”

Vennekredsen hjælper med det praktiske i forbindelse med arrangementerne.

Vennekredsen er altid interesseret i nye medlemmer, så kontakt endelig en af dem eller Plejecentret hvis du skulle have lyst til at deltage , eller komme med gode ideer til hvad der kunne være af arrangementer.

 

Arrengementer med plejehjemmets vennekreds

_______________________________________________

Plejecentrets Vennekreds .

   På Hejnsvig Plejecenter

   Kontakt: Margit Hansen tlf. 61734517
______________________________________________________________

 

Program for Plejecenterets venekreds august - september - oktober-

Mandag d.9 august kl. 14.30

 

Lea Hansen Vorbasse:fortæller om Røde Kors arbejdet

lokal og ude i verden

 

 

Tirsdag d. 14 september. Høstfest kl. 17.30

 

Det vil vi fejre med en god middag,hyggemusik ved

 ( Dorthe og Søndergård) fællessang og en god snak.

Pris 150 kr.+ drikkevarer.Tilmelding til plejecentret på

tlf. 25557665

 

 

Søndag d. 17 okt. kl.14.30

Musik cafeen. Vi vil nyde søndag eftermiddagskaffen med små hjemmebagte kager, og lytter til god musik og sang,som

Bent Junker og Katrine leverer, der bliver også mulighed for

 fælles-sang.Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag.

 

 

Mandag d. 8 nov. kl. 14.30

 

Har ikke emnet klar, vil bekendtgøre det senere .