Hejnsvig Pensionistforening.

Nuværende bestyrelse:

Formand:       Tove Nielsen            tlf. 36934329 / 21464606

Næstformand Verner Kristensen    tlf  77335404

Kasserer:  Hanne Andersen           tlf. 75335444 / 40945444

Sekretær: Margit Nielsen               tlf. 75335024             

Medlem    Per Kragh                      tlf. 75335458

Foreningens historie:

Den 2. nov. 1947 tog en gruppe borgere initiativ til at stifte: "Hejnsvig Alders- og Invaliderenteforening" for Hejnsvig Sogn,

Foreningens navn er gennem årene ændret nogle gange til det nuværende : "Hejnsvig Pensionistforening"

Tidligere blev de fleste møder og arrangementer afholdt på Hejsnvig Hotel, men da Grindsted fik sit dagcenter for pensionister, steg håbet og ønsket om, at et sådant samlingssted også kunne opnås for pensionister i Hejnsvig, Donslund og Vesterhede, hvilket med "Petersmindecentret" i Hejnsvig blev en realitet i 1989.

I dette kommunale dagcenter har Hejnsvig Pensionistforening fået sit hjemsted.

Foreningens formål:

Formålet er at samle pensionister, varetage deres interesser og fremme sammenholdet. Dette tilstræbes gennem samvær, afholdelse af møder og fester m.m..

Medlemskredsen består af alle, der oppebærer en social- eller statspension, samt personer, der får efterløn.

Arrangementer:

Ca. hver fjortende dag afholdes en sammenkomst.

Indholdet kan være af faglig/oplysende art, sang og musik, banko og andre selskabelige foretagender.

Derudover arrangeres forskellige udflugter - og ind imellem også busture og fly ferier til udlandet.

Oktober 2016

Foreningen har ca. 250 medlemmer, og det årlige kontingent er 60,00 kr.

Foreningens generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober.