LOKALRÅDSMØDE den 02.11.2023

Klik her for referat

LOKALRÅDSMØDE den 22.08.2023

Klik for referat

LOKALRÅDSMØDE den 27.06.2023

Klik for referat

LOKALRÅDSMØDE den 02.05.2023

Klik for referat

LOKALRÅDSMØDE den 22.2.23

Klik for referat

Lokalrådsmøde den 25.oktober 2022

Møde i lokalrådet tirsdag d. 25 oktober kl. 1900- 2030 på Hejnsvig skole.

Klik for referet.

 

Dagsorden:  1.  Godkendelse af referat fra mødet d. 13 oktober.

                    2.  Bordet rundt.

                    3.  Orientering ved formanden.

                    4.  Økonomi.

                    5.  Årsmøde i lokalråd d. 23 november (Ønsker til beretning m.m.)

                    6.  Evt.

Ekstraordinært lokalrådsmøde torsdag d. 13 oktober kl. 1900

Ekstraordinært møde i Lokalrad torsdag d. 13 oktober kl. 1900-2100 på skolen.

 

Klik for referet.

 

Dagsorden:   1. Godkendelse af referat fra d. 24 august.

                     2.  Opfølgning på mødet med borgmesteren d.27 september.

                     3.   Økonomi  (markedsudvalget)

                     4.   Drøftelse af markedsudvalgets ønske om at blive selvstændig        (mail  20 september)

                     5.   Plantning af kirsebærtræer

                     6.   Årsmøde i lokalråd d. 23 november.

                     7.   Hvordan fortæller vi den gode historie om Hejnsvig når de nye byggegrunde etableres.

                     8.   Evt.

 

Under punkt 7 og 8  inviterer jeg vores lokale byrådsmedlemmer.

Lokalrådsmøde den 24.8.22

Møde i lokalråd onsdag d. 24 august kl. 1900-2100 på Hejnsvig skole

Klik for referat.

Dagsorden:  1. Godkendelse af referat fra d. 15 juni

                       2. Bordet rundt   (herunder skole)

                       3. Orientering ved formanden   (herunder byggegrunde)

                       4.  Legepladser

                       5.  Økonomi

                       6.  Evt.

Ekstraordinært møde i lokalråd onsdag d. 10 august kl. 19.00

Ekstraordinært møde i lokalråd onsdag d. 10 august kl. 1900 - 2030 på Hejnsvig skole.

Dagsorden:
1. Byggegrunde på Østerbo (se mail fra Birthe)
2. Gensidig orientering (skole - budget i Billund kommune) 3. Evt.

Vores 3 lokalpolitikere er inviteret og har lovet at komme.

Lokalrådsmøde den 15. juni 2022

Klik for referat.

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra d. 26 april.

 2. Orientering byggegrunde

 3. Orientering skolebyggeri.

4.  Bordet rundt.

5.  Orientering v. formand.

6.  Økonomi.

7.  Evt.

 

Lokalrådsmøde d. 26.4.22

Klik her for at læse referatet fra mødet den 26. april 2022 

Dagsorden:

 1.   Godkendelse af referat fra mødet d. 24 februar
 2.    Orientering om gangstier
 3.     Bordet rundt
 4.     Orientering ved formand
 5.     Borger Idekasse ansøgningsrunde 15 maj
 6.     Økonomi
 7.     Evt.

Lokalråd møde torsdag d. 24 februar 22

klik for at se dagsorden

klik for at se referat

 

Referat - LOKALRÅDSMØDE 10.01.2022

LOKALRÅDSMØDE
10.01.2022
Deltagere:
Ove Møberg – frit mandat
Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening
Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen
Rene Eriksen – repr. for Borgerforeningen
Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening
Per Kragh – ældrerepr.
Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening
Torben Jensen – frit mandat
Jørgen Johansen– repr. for kirken
Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig
Fraværende: Karsten Møller Pedersen

DAGSORDEN BESLUTNING ANSVARLIG
1. Godkendelse af referat fra 1. november

Godkendt

 

2. Konstituering Ove Møberg valgt som formand
Mads Kragh valgt som næstformand
Tove valgt som kasserer
Steen valgt som sekretær
Repræsentanter til BLDR:
Torben og Mads
Repræsentanter i Udviklingspuljen:
Mads og Ove
Repræsentant i skolebestyrelsen:
Karsten Møller Pedersen

3. Bordet rundt

Torben:

 Info om turismeprojekt i BLDR. Der
ønskes et møde med hvert
lokaldistrikt om, hvad der kan bydes
på lokalt ift turisme. Torben
deltager. Erik (Brugsen) er foreslået
som deltager. Torben spørger Erik.
Ditte Kragh også foreslået. Per
undersøger.
 Ny arbejdsgruppe nedsat ift projekt
ny skole

Steen:
 Info om projekt NY SKOLE, hvor
byggeprogram nu er afleveret og
godkendt.
 Kvalitetsrapport rummer gode
fortællinger om, at elevernes trivsel
i skolen er i klar fremgang samt
virkelig gode resultater ved
folkeskolens prøver, som ligger over
gennemsnittet i Billund Kommune.
Jørgen:
 Missionshuset lukker. Det samme
gør Indre Mission.
 Jørgen har studieorlov i feb-marts-
april. Vikar er tilknyttet.
Per:
 Julefrokost afholdt.
 Flere arrangementer aflyst grundet
corona.
Mads:
 Indestævne i fodbold 18/12.
 Opstart i fodbold i januar
 Arbejdsdag lørdag d. 15/1
 Planer om etablering af padelbane
og fitness-faciliteter.
 Svært at finde frivillige.
Rene:
 Juleoptog afholdt.
 Afventer dato for nyt arrangement.

4. Orientering v. formand  Byggegrunde ligger lidt stille.
Merete Vindum er forsøgt kontaktet.
 Påpasselig ift at donere penge til
projektet omkring ny skole og
samlingspunkt. Der ønskes ekstra
m2 for de ekstra midler, der
eventuelt doneres.
 Dorte Brødsgaard har sagt ja til
webmasteropgave til bynettet. En
ekstra person ønskes til opgaven.

5. Økonomi Egenkapital i alt kr. 618.900

6. Mødeplan for 2022 Torsdag d. 24/2
Tirsdag d. 26/4

Onsdag d. 15/6
Onsdag d. 24/8
Tirsdag d. 25/10
Onsdag d. 23/11 (årsmøde)

7. Eventuelt

Møde i Lokalrådet

Dagsorden til lokalrådsmøde den 10. januar 2022

Møde i lokalråd mandag d. 10 januar kl. 1900 på skolen ( kl. 2000 kommer vore lokale byrådsmedlemmer)

Dagsorden: 1  Godkendelse af referat fra 1 november

                      2  Konstituering

                      3  Bordet rundt

                      4  Orientering v. formand

                      5  Økonomi

                      6  Mødeplan for 2022

 

Kl. 2000 møde med politikere:   Gensidig orientering, planer og forventninger for 2022

                                                         Evt.

 

 

LOKALRÅDSMØDE REFERAT

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

01.11.2021 kl. 19:00

Deltagere:

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen & Renè Eriksen– repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

 

 

Afbud: Ove Møberg, Steen Møller, Thomas Olesen

Ikke til stede:

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af ref. fra 28/9

 

Godkendt

 

 
 1. Møde med Lokal politiker: Majbritt Rasmussen, Arne Thomsen, Bjarne Larsen

 

Gensidig stor tilfredshed med samarbejdet gennem nuværende byråds periode omkring igangværende aktiviteter i Hejnsvig.

 

 

 
 1. Bordet rundt

 

Mads, HIF:

HIF har i 2021 haft en medlemstilgang på 85 nye medlemmer, yderst positiv udvikling.

Renovering af klubhuset med bl.a fitness lokale og mødelokale er afsluttet.

HIF har efter generalforsamling konstitueret flg. Bestyrelse: Formand. Carsten Strandhave Kasserer: Mads Kragh

Hans Borgerforening:

Juleoptog Søndag d. 28/11 med efterfølgende Banko kl. 17:00 i Bakkehallen

Per: Ældrerådet

Afholde Grilaften i August med succes. Banko afholdes uge 44, Julefrokost på Petersmindecenteret i Dec.

 

 

 

 
 1. Økonomi

 

Tove gennemgik regnskabet som blev godkendt

 

 

 
 1. Planlægning af årsmødet

 

Afholdes 25/11 kl. 19:00 på skolen

Annonceres på bynet

 

Dagsorden til mødet d. 1/11 kl. 19:00 – 21:30

Hermed dagsorden til mødet d. 1/11 kl. 19:00 – 21:30

 

1: Godkendelse af ref. fra 28/9                                                                                                                                                          Alle

2: Møde med Lokalpolitikere

   Gensidig orientering, bl.a feed back  fra Lokalpolitikere på udviklingsplan fra Lokalrådet                             Alle/Majbritt, Arne og Bjarne

   Byrådsvalget                                                                                                                                                               Torben

3: Bordet rundt                                                                                                                                                                

 Økonomi                                                                                                                                                                                           ove

5: Planlægning af årsmøde d. 25/11 2021 på skolen                                                                                                                     Alle

    Emner til beretning

Emner til ordstyrer

    Nyt medlem fra Erhvervs forening?

    Nyt medlem fra HIF?

6: Orientering til Lokalrådet (debat)                                                                                                                                                Torben

7: Evt.

 

Ove er desværre blevet forhindret i at deltage. Han har bedt mig om at lede mødet.

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

Torben Jensen

+4572177823

LOKALRÅDSMØDE REFERAT 28.09.2021 kl. 1900

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

28.09.2021 kl. 1900

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Thomas Olesen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede: Mads Kragh, Per Kragh

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Konstituering og planlægning af årsmøde, samt fastsættelse af kommende møder

 

Ove modtager valg som formand

Lokalrådet kører videre uden næstformand indtil årsmøde og generalforsamling

 

 • Næste møde mandag 1/11 kl. 19
 • Årsmøde torsdag d. 25/11
 

 

 
 1. Velkomst til nye medlemmer og orientering om Lokalrådets arbejde

 

 

 

 

 
 1. Opdatering omkring byggegrunde

 

Forslag om lokalplan med byggegrunde på Østerbo med planlagt ud/indkørsel til/fra Billundvej - sendes i høring.

 

 

 
 1. Opdatering omkring projekt NY skole

 

Steen og Torben orienterede om processen, både ift selve skoleprojektet og fondsprojektet.

 

I den kommende periode fra oktober 21 til marts 22 bliver den nye skolebygning tegnet og fastlagt.

 

 

 

 
 1. Bordet rundt

 

 

 

 
 1. Hvor/hvordan finder vi nye kandidater til Lokalrådet?
 

Ove opfordrer til, at alle tænker på mulige kandidater og gerne repræsentanter for yngre generationer.

 

 

 
 1. Eventuelt

 

 

 

 

Årsmøde i Hejnsvig Lokalråd den 24 nov. er aflyst

Årsmøde i Hejnsvig Lokalråd den 24 nov. er aflyst på grund af corona.

Mødet vil blive afholdt senere

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

19.10.2020 kl. 19:00

Medlemmer:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Steen, Jørgen, Ove

Ikke til stede:

Gæst: Lauris Heik

 

Referent: Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 12/8 2020
 

Godkendt

 

 
 1. Årsmøde i lokalråd d. 24 nov.

 

Ønsker til beretning sendes til Mads

Årsmødet annonceres på by-net

Forplejning

 

 

Mads

Tove

 
 1. Orientering ang. arbejdet med ny skole.

 

Arbejdsgruppen (Kirstine Rasmussen, Dorthe Brødsgård, Karsten Møller Pedersen. Steen Møller, Torben Jensen) afventer tilbagemelding fra Billund kommune om det er muligt at udsætte tidsfristen for indhentning af fondsmidler, som pt. er fastsat til 1/2  2021. Arbejdsgruppen har bedt om udsættelse da det er umuligt at nå at få både søgt og bevilget penge på 4 mdr. Dette ifølge experter på området som vi har kontaktet med henblik på at købe os til hjælp til selve ansøgnings processen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Orientering ang. Natur og stier i Hejnsvig området
 

Borgermøde for nyligt foranlediget af kommunen, hvor der blev opfordret til  at komme med forslag til aktiviteter på stier der kan trække fondsmidler. Muligheder for sti systemer er drøftet i arbejdsgruppen, 8 mulige ruter er foreslået. Gruppen består af Nete, Laurits, Annie Sune, Bente, Ole.

 

Ideer fra borgermøde:

Udkigs tårne,

Biodiversitets områder ved Klinkvej

Området ved branddammen ved Hejnsvig auto

Stier ved det gamle rensningsanlæg

 

Næste skridt:

Kommunen samler forslag fra Borgermødet og undersøger fondssøgning muligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Bordet rundt
 

Hans: Generalforsamling i borgerforening, bestyrelsen fortsætter. Der er usikkerhed om kommende arrangementer kan gennemføres p.gr.a evt. Covid-19 restriktioner

Carsten: Gynge sat op ved Shelter

Per: Alt er sat i Corona bero

Tove: Generalforsamling i forsamlingshuset med besøg af borgmesteren. Bestyrelsen genvalgt.

Mads: Fremgang af spejdere. Gymnastik går i gang med vintersæsonen,  familiesvømning er startet, er i Vorbasse.

Fodbold afd. er trængt

Senior: et dame og et herrehold og et old-boys

 

 

 
 1. Orientering v. n. formand
 

 

 

 
 1. Økonomi og status

 

Alt er OK

 

 

 
 1. Evt.
 

Det skal klarlægges hvordan udgifterne til infoskærme fordeles mellem  lokalrådet og Skolen

Torben

 
 1. Næste møde
 

Afholdes i klubhus ved stadion. Dato fastsættes senere.

Mads

 

 

Møde i lokalråd mandag d. 19 oktober kl. 1900-2100 på skolen.

 

Dagsorden:   1  Godkendelse af referat fra 12 august

                       2.  Årsmøde 24 november

                       3.  Orientering ang. Arbejdet ny skole m. m.

                       4.  Orientering ang. Natur og stier i Hejnsvig området.

                       5.  Bordet rundt.

                       6.  Orientering ved  n. formand. 

                       7.  Økonomi og status.

                       8.  Evt. 

 

                               Venlig hilsen  Ove­­­

______________________________________________________________________________

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

12.08.2020 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat 

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: 

Ikke til stede: Tove, Mads

 

 

DAGSORDEN

BESLUTNING ANSVARLIG

1. Godkendelse af referat 17/6  og 1/7 Godkendt

2. Natur og friluftsprojekter og borgermøde

Borgermødet forventes at blive d. 23/9.

 

3. Tilbagemelding fra mødet d. 1/7 ang. Personer til workshops vedr. ny skole

Workshop d. 16/9 kl. 1630

Udpege op til 15 personer.

 

 

4. Velkomstpakke Udsættes pga. Corona-pandemien

 

5. Bordet rundt Steen:

• Biodiversitets-projekt på vej

• God skolestart 

• Kort om corona-perioden

• Nye skolebestyrelse tiltrådt

 

Jørgen:

• Menighedsrådsvalg 

• Proces med sognehus. Udfordring med brandmyndigheder.

• Udendørs skak v. missionshuset

 

Torben:

• Der skal være møde vedr. nye byskilte

 

Hans:

• Generalforsamling på vej

 

Karsten:

• fik 15000 af nordea-fonden til nye legeredskaber

• generalforsamling på vej

 

Per:

• næsten alt er blevet aflyst

6. Orientering v. formanden Møde i BLDR mandag d. 10/8

• Idéer til huse, der med fordel kan saneres, efterlyses.

• Puljen på 1 mio er brugt for i år

7. Spørgeskema fra kommunen ang. Udvikling i landsbyerne ( udsendt til alle medlemmer af BLDR) indsendes senest d. 17 august Udfyldt.

8. Økonomi Ok

9. Eventuelt -

Nyheder og orientering fra Lokalrådet.

Orientering fra lokalråd

Der har været meget stille de sidste 3-4 måneder på grund af Corona, men nu håber og tror vi der begynder at ske lidt igen. Vi synes det er rigtig godt for Hejnsvig at der arbejdes på at få cykelstien fra Hejnsvig til Grindsted gjort færdig. Vi har også haft et møde med byplanlægger Merete Vindum og to mere, om nye grunde på Østerbo, første udkast ser meget lovende ud, med både lejeboliger parcelhusgrunde, grønne områder og åben ud til Billundvej.

Med hensyn til aktivitetsområde, infoskilte og trafik er der ikke sket meget, det har været vanskelig de sidste måneder men vi arbejder fortsat med det.

 

Borgermøde i Hejnsvig i September

 Vi har haft et møde med Anne-Vibe Jensen og Lea Kromann fra Park og Natur i Billund kommune.   Det er angående mere natur og friluftsaktiviteter i vores område. Der er fonde som støtter projekter i landdistrikterne. Det kan være flere trampestier med udfordringer undervejs, skov og frugtlund, udsigtstårn, fortælling om vore gravhøje, Grene Sande, Troldhedebanen også noget der er interessant for børn og unge, og meget mere.  Vi vil meget gerne høre forslag fra jer, og debattere det på et borgermøde.  Det er et krav det skal være natur og friluftsaktiviteter, kom gerne med nye ideer, nye tanker og  nye muligheder, erfaringer fra andre landsbyer, hvad mangler vi af natur og friluftsaktiviteter i Hejnsvig ?      Tænk på det her i sommer.

Det er Anne-Vibe Jensen og Lea Kromann der arbejder med det, og vi vil senere komme med dato og plan for borgermødet i september.

 

Hejnsvig lokalråd    Ove Møberg

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

17.06.2020 kl. 19:00

Medlemmer:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Byrådsmedlemmer: Majbritt Rasmussen, Bjarne Larsen. Afbud: Arne Thomsen

 

Afbud: Steen, Carsten

 

 

Referent: Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af referat fra 22/4
 

Godkendt

 

2.  Byggegrunde

Ove orienterede om planer for byggegrunde på Østerbo som kommuner har givet oplæg på.

Generelt tilfredshed med planen. Hans er bekymret for om området bliver isoleret på grund af udkørsel til hhv. Billundvej og Klodhøjvej. Vil blive taget med og drøftet ved næste møde med kommunen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Natur & Friluftprojekter

 

Ove redegjorde for projektet som finansieres bl.a af midler fra Nodea fonden. Ideer er beskrevet i bilag.

Vi skal have spurgt og engageret byens borgere på et ”borgermøde” til afholdelse i september og orienteret byens foreninger på et møde d. 10 august

Der er fuld opbakning fra lokalråd og byrådsmedlemmer til at vi arbejder videre med projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Opfølgning fra sidste møde ang.   Legepladser – Informationsskilte – Trafik   

Legeplads: Der ledes efter et egnet område

 

Info skilte/by portaler: der er kontakt til Hans Kristian Pedersen som vil komme med ideer.

 

Trafik: Intet nyt

Hans, Mads, Carsten

Tove, Torben

 

 

Hans, Ove, Per, Daniel

4.   Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen

Konfirmation 22 og 23 august

Menighedsrådsvalg nært forestående

Evt. orientering om nyt missionshus til lokalrådet er en mulighed.

Per

Ret stille, ren by stadig ikke afholdt

Gril aften i pensionistforening 20/8

Tove

Arrangementer aflyst

Hans

Arrangementer aflyst

Torben

BLDR

 

 

Landistrikstpuljen er herefter nulstillet for 2020

 

Mads

Samarbejde med GGIF opstartet

Renovering af klubhus foretages af kommunen

-der oprettes fællesrum ved sammenlægning af omklædningsrum til:

-fitness opstart (mobilt udstyr)

-FIFA turnering startes op

Bestyrelse udvidet til 4 personer

Der lægges nye fliser som arealmæssig passer til borgerforenings udlejningstelt.

 

 

5.   Orientering ved formanden

 

-

 

6.    Økonomi

Fortsat god økonomi i Lokalrådet

 

 

7.    Evt.

Næste møde 20/8

 

 

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

22.04.2020 kl. 19:00

Referent: Torben

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1.   Orientering fra politikere og lokalråd
 

BLDR

BLDR, dermed lokalrådene, er blevet spurgt af kommunen om de selv vil/kan administrere uddelingen af landdistrikts midlerne. Indstillingen fra Hejnsvig lokalråd er at vi anbefaler at kommunen fortsætter med at godkende projekterne som ydes støtte. Vi mener IKKE at lokalrådene har bemyndigelses og kompetencer til at stå inde for det juridiske aspekt ved brug af offentlige midler.  

 

Lokal politikerne vil følge op på at den nyudnævnte landdistrikts koordinator får en jobbeskrivelse og timebudget, så det bliver synligt for landdistrikterne hvilke kommunale resurser der kan trækkes på. Det vil være godt for forventnings afstemning.

 

BYSANERING

Kommunen beder om opdatering af listen på huse/ejendomme som er indstillet til nedrivning. Da de to huse vi har på listen er handlet indenfor de seneste 2 år skal de tages af. Kom gerne med nye forslag til Ove

 

CYKELSTI

-se vedhæftede brev fra kommunen

 

Ove, Torben kommunikerer vider til BLDR

 

 

 

 

 

 

 

Majbrit, Arne, Bjarne

 

 

 

 

 

 

Alle

1a. Godkendelse af referat fra 18/2 2020

 

Godkendt

 

 

2. Byggegrunde

 

Lokalrådet bakker stadig op om etablering af byggegrunde ved Østerbo med indfaldsvej fra Billundvej. Vi er enig med kommunen i at den bedste placering af indkørslen til det nye boligområde er mellem Vingborgs ejendom og byskiltet. Lokalrådet beder kommunen om at blive inddraget i beslutningen om endelig placering og design, hvilket allerede er bekræftet af kommunen at det bliver vi.  Yderligere så anbefaler Lokalrådet at kommunen hurtigst muligt kontakter involverede lodsejere om planerne, hvilket netop også er bekræftet af kommunen at det vil ske. Vi pointerer at det IKKE er lokalrådets  formand opgave at kommunikere kommunens beslutninger til involverede parter.

Ove er i løbende dialog med kommune og lodsejere

 

 

 

 

 

 

 
 1.    Opfølgning fra sidste møde ang.   Legepladser – Informationsskilte – Trafik   
 

Der har ingen aktiviteter været grundet forsamlings forbud. Det blev vedtaget at de etablerede arbejdsgrupper på de enkelte projekter har beslutningsret og præsenterer deres planer ved næste lokalråds møde.

Legepladser

 

Info skilte

 

Trafik

 

 

 

 

 

Hans, Mads, Carsten

Tove, Torben

 

Hans, Ove, Per, Daniel

 
 1.    Bordet rundt
 

Grundet Corona restriktioner så har alle møder og aktiviteter været aflyst, så intet at berette.

 

Der er problemer med at få godkendt multtoilet i Donslund. Der er bevilget penge fra borger ide puljen, men det trækker ud med godkendelse. Det frustrerer Donslund borgereL

 

 
 1.    Orientering ved formanden

 

-se punkt 1

 

 
 1.     Økonomi
 

Fortsat god økonomi i Lokalrådet

 

 

 
 1.     Evt.
 

Hans forslog at sælge lopper, som er indsamlet til loppemarked på Hejnsvig marked 2020, på Facebook, DBA, bagagerums salg, etc.

Se Cykelruten her.

Majbrit

Lidt orientering fra lokalrådet, hvad er der sket siden borgermødet d. 26 november.

ORIENTERING FRA LOKALRÅDET       Den 24 februar 2020

Lidt orientering fra lokalrådet, hvad er der sket siden borgermødet d. 26 november. Medarbejderne fra byplanudvalget der var med til mødet, samlede alle forslag fra mødet fik dem renskrevet og vi var så inviteret ned til et møde, hvor vi gennemgik hvad det var borgerne i Hejnsvig havde af ideer og tanker om udviklingen i Hejnsvig. En stor tak til borgerne og til medarbejderne for det arbejde.  Det kan nu ses på Hejnsvig bynet.

Lokalrådet har nu haft et par møder og vi arbejder nu videre med 4 af de forslag der blev arbejdet med på borgermødet. Det er byggegrunde. Er der størst interesse mod øst eller er det bedre at fortsætte vest på ved Søgårdparken.

Vi foreslår byggegrunde på Østerbo, byggegrunde både til lejeboliger og til parcelhuse. Med byggegrunde på Østerbo er det også nødvendig at åbne op ud til Billundvej, så de nye grunde bliver meget synlige fra Billundvej. Med nye grunde der kan vi få lejeboliger tæt ved indkøb(brugsen), og vi kan få nye boliger lige ved cykelsti, og tæt på fantastisk natur ved Gyttegård og Grene Sande.

Der var også på borgermødet forslag om aktivitetsområde med f. eks. Multibane på p. pladsen ved sognehuset, der er nu et udvalg der arbejder videre med det. Vi tror det kan blive rigtig godt, og give mere liv i byen.

Forslag om nye og tydeligere informationsskilte ved indfaldsvejene til byen, er der nu også et udvalg der ser på. Hvor skal de placeres, kan vi der orientere om når der sker noget i byen, hvor har vi byggegrunde, m.m.

Vi vil også arbejde videre med trafikken gennem byen, det var et arbejde vi begyndte på sidste sommer, det vil vi få gjort færdig nu.

Jeg vil også gerne sige der er mange flere forslag og meget vi kan gøre for at udvikle Hejnsvig, men nu starter vi med de her 4 tiltag. Er der borgere i byen som ønsker at arbejde med andre ideer og forslag så sig endelig til.                                                                                                                                                                              

 

Hejnsvig lokalråd     Ove Møberg

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

18.02.2020 kl. 1900

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Opfølgning fra Borgermødet

 

Vedr. placering af byggegrunde:

Lokalrådet mener fortsat, at området ved Østerbo er det mest oplagte område for udstykning af nye byggegrunde. De lokale byrådspolitikere arbejder videre ud fra dette.

 

Vedr. etablering af legepladser:

Hans, Mads og Karsten arbejder videre med idéerne.

 

Vedr. idéer til information/skiltning i byen:

Tove og Torben arbejder videre

 

Vedr. trafik gennem byen:

Hans, Ove, Per og Daniel arbejder videre

 

 

 
 1. Orientering fra politikere og lokalråd

 

By-sanering:
Info om kommunens model for by-sanering

 

 

 
 1. Afløsning for Laurits; vedr. hjemmeside og infoskærme

3a.

 

Der arbejdes videre med enkelte forslag

 

Referat er godkendt fra sidst

 

 

 
 1. Bordet rundt.

 

Tove:

Fyraftensmøde i erhvervsforening

 

Torben:

 • Samarbejde i BLDR om turismepolitik for landdistrikterne, herunder etablering af beskrevne sti-ruter 
 • Kort om landdistriktspuljen. Generelt bliver der søgt for få midler til projekter i Hejnsvig

 

Hans:

 • Fastelavnsfest afholdes

 

Per:

 • ”Vi holder byen ren” er på vej

 

Steen:

 • Mindre renoveringsprojekter gennemført på skolen, bl.a. nyt gulv i klynge 3
 • Børnegrupper for skilsmisseramte børn er en stor succes
 • Praktik i uge 6 for 8. kl. elever. Stor succes.
 • Deltagelsen i skolernes skakdag fredag i uge 6 var en stor succes for eleverne i 0. – 6.kl.

 

 

 
 1. Orientering ved formanden
 

Årsmøde i BLDR er d. 21/4-2020. Alle i Lokalrådet og lokale politikere er velkommen til at deltage.

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Økonomi
 

Fortsat god økonomi i Lokalrådet

 

 

 
 1. Konstituering
 

Formand: Ove

Næstformand: Mads

Kasserer: Tove

Sekretær: Steen

2 repr. i BLDR: Torben og Ove

Udviklingspulje: Mads og Ove

Skolebestyrelsen: Karsten

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Kort drøftelse vedr. etablering af cykelsti. Projektet kører videre som planlagt.

 

 

 

Lokalrådsmøde mandag d. 20 januar kl. 1900 på skolen.

Afbud fra Steen Møller

 

Dagsorden:  

1a: Godkendelse af referat af 29. okt. -        Godkendt

1b. Opfølgning på borgermødet 26 november og mødet på rådhuset 15 januar.

                      Tilstedeværende politikere: Majbrith Rasmussen

 

Som opfølgning på et vellykket borgermøde, har der være møde på rådhuset, hvor lokalrådet blev bedt om at komme med en anbefaling af byudviklingen ifht nye byggegrunde.

 

Af hensyn til udviklingen mod Billund, anbefaler vi bl.a. på baggrund af borgermødet området ved Østerbo, såfremt der kan findes en præsentabel løsning med indkørsel fra Billundvej. Udviklingen af Søgårdparken henlægges til at blive genoptaget som priorite 2 på et senere tidspunkt.

 

Vi anbefaler, at der kigges på trafiksikkerhed og sikker skolevej i Bredgade. Punktet tages op til senere behandling.

 

Vi anbefaler et aktivitetsområde med f.eks. multibane ved område ved sognehuset ud mod Bredgade. Punktet tages op til senere behandling.

 

Vi anbefaler nye og tydeligere informationsskilte byen indfaldsveje, bl. m. annoncering af byggegrunde. Punktet tages op til senere behandling.

2 Konstituering - Punktet udskudt

3  Bordet rundt.

HIF:                Generalforsamling i feb.

”Vi er i dialog med kommunen om multirum med plads til E-sport, spinning og mødelokale”

Erhvervsforening

                      Holder en række indspirende fyraftensmøder

Donslund

                      Nye vinduer + varme i gulvet på toiletterne

                      Tager ud for at servere for at tjene penge til huset

                      Kommende generalforsamling

Borgerforening

Generalforsamling i marts

Fastelavn med menighedsrådet og spejderne

Kirken

”Vi er i gang med at definere vore nye rolle med det nye sognehus, både i forhold til os selv i retning af noget mere kirkeligt kulturelt ,, hvor det i højere grad er menighedsrådet, der trækker i arbejdstøjet - og i forhold til byens øvrige liv, bl.a. er missionshuset som følge heraf i gang med at redefinere sin rolle i forhold huset, men tænker stadig i at bygge nyt. Bl.a. ALPHA kurserne har været en stor succes med fjerde igangværende hold inden for kun 2 år. Vi begynder at se effekten af disse både på kirkebænken og missionshuset”               

4  Orientering ved formand.

I forhold til BLDR forhandles der i øjeblikket om det juridiske ansvar for uddelingen af det noget større beløb, Billund kommune ønsker at lokalrådene skal administrere.

5  Økonomi og status            Regnskab gennemgået

6  Plan for møder i 2020.

                       20/2, 22/4, 17/6, 20/8, 19/10

                                            Årsmøde er planlagt til d. 24/11

7  Evt.

                                            IAB

Bestyrelsesmøde i lokalråd mandag d. 20 januar kl. 1900 på skolen.

Jeg inviterer vore 3 byrådsmedlemmer med til punkt 1

 

Dagsorden:   1  Opfølgning på borgermødet 26 november og mødet på rådhuset 15 januar.

                        2 Konstituering.

                        3  Bordet rundt.

                        4  Orientering ved formand.

                        5  Økonomi og status

                        6  Plan for møder i 2020.

                        7  Evt.

 

              Venlig hilsen  Ove

Nytårs hilsen fra Hejnsvig lokalråd

Nytårshilsen fra Hejnsvig lokalråd

Så tager vi afsked med 2019, et spændende år og et år hvor den udvikling der sker her i Hejnsvig er overvejende positivt. Der er igen kommet lidt gang i byggeri af nye boliger, og det ser ud til at fortsætte i 2020, det betyder også vi begynder at mangle byggegrunde og fra kommunen er man også med på, at vi skal have flere byggegrunde i Hejnsvig. Cykelsti hele vejen fra Hejnsvig til Grindsted har vi også ønsket os længe, også der ser det ud til at der sker noget i 2020, det tror jeg er rigtig godt og kan vi få flere til at cykle er det godt for alle, også klimaet. Byrådet besluttede på deres budgetmøde at bygge ny skole i Hejnsvig i stedet for at renovere den gamle. Det er en beslutning som der er meget stor opbakning til i Hejnsvig, og som vi er meget glade for.
 Den 26 november havde vi sammen med kommunen en borgermøde om udviklingen i Hejnsvig, et rigtig godt møde med rigtig stor tilslutning 130 borgere var mødt op, for at komme med ideer og tanker om udviklingen her i byen. Jeg ved der kom rigtig mange forslag på mødet, og nu i uge 3 har vi et møde sammen med de personer fra byplanafdelingen som var med til mødet i Hejnsvig, vi vil her se på de forslag der kom frem, og hvad vi skal arbejde videre med. Det bliver rigtig spændende, og det skal vi naturligvis arbejde med i 2020. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle der var med til mødet, og til alle der i 2019 er kommet med forslag og ideer til udviklingen i Hejnsvig.  
Jeg vil ønske alle et godt nytår.

                                       Ove Møberg

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.10.2019 kl. 19:00

Medlemmer:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Steen

Ikke til stede:

 

Referent: Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 29/8 2019
 

Godkendt

 

 
 1. Årsmøde i lokalråd d. 21 nov.

 

Ønsker til beretning sendes til Ove

Årsmødet annonceres på bynet

 

Alle

Ove

 
 1. Borgermøde d. 26/11

 

Kommunen inviterer til kl. 17:00 – 20:00

Emner:

-Byggegrunde (hvor, øst/vest)

-Rækkehuse/lejeboliger

-Trafik (regulering af gennemgående trafik)

Forslag til mødeindhold meddeles til Billund kommune (Merete Vindum)

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Bordet rundt
 

Jørgen:

-Menighedsrådet overtager fra 1. jan den tidligere sparekasse bygning på Torvegade.

-Bibelkreds har hjulpet med renovering af hus på Bredgade.

-”syng sammen” arrangement med spejder var en succes.

Carsten:-

Torben:

- I BLDR arbejder vi med turisme tiltag i lokal områderne og koordinering af denne.

Mads:

-HIF er stadig i forhandling med kommunen vdr. køb af klubhus

-Samarbejdet med Vorbasse IF skal evalueres og evt. fornys

-Gym. afdeling kører rigtig godt med mange medlemmer

-Indendørs fodboldstævne i Bakkehallen 14 – 15 -16 dec.

Hans

-Juleoptog d. 1 dec.

Per:

-

Tove

-Erhvervsforeningen har afholdt generalforsamling. Genvalg til alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Orientering vedformanden
 

25 nov. er der møde på skolen med Varde Boligforening omkring evt. etablering af lejeboliger i Hejnsvig

Udviklingspuljen har bevilget 16.135.- til HIF Gymnastik afd. til 3 nye madrasser

 

 
 1. Økonomi og status
 

Alt er godt

 

 
 1. Evt.

 

-

 

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

03.10.2019 kl. 1700-1830

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per kragh– ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Mads, Torben, Per.

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget?
 

Lokalrådet er enige om, at en ny skole i Hejnsvig vil være den klart bedste løsning.

Lokalrådet ønsker derudover, at projektet startes hurtigst muligt og gerne senest i 2022, og at skolen fortsat er skole for 0. – 9.kl.

 

 

 
 1. Borgermøde i Hejnsvig er det noget?  Hvordan forholder vore politikere sig til det?
 

Det er vigtigt at arrangere et borgermøde, så der kan drøftes, hvilken type boliger der ønskes.

Borgermødet bør først afvikles i foråret 2020.

 

Lokalrådet deltager i et møde med byplanlægger Merete Vindum mandag d. 21/10, hvor rammerne for et borgermøde diskuteres.

 

 

 

 

 

Ove, Mads og Tove deltager

 
 1. Evt.
 

 

 

 

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag d. 3 oktober kl.  1700- 1830 på skolen

Dagsorden 1:  Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget ?

                   2:  Borgermøde i Hejnsvig  er det noget?   Hvordan forholder vore politikere sig til det?

                   3:   Evt.

                   Venlig hilsen  Ove

_______________________________________________________________________________

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag d. 3 oktober kl.  1700- 1830 på skolen

Vi vil meget gerne have jer 3 fra byrådet med, hvis i har mulighed for det.

 

Dagsorden 1:  Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget ?

 

                     2:  Borgermøde i Hejnsvig  er det noget?   Hvordan forholder vore politikere sig til det ?

 

                     3:   Evt.

 

                          Venlig hilsen  Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2019 kl. 19:00

Medlemmer:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Steen

Ikke til stede:

 

Referent: Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 27/8 2019
 

Godkendt

 

 
 1. Tilflytter velkomsgaver

 

Husk at give navne og adresser på tilflyttere til Ove så han kommer ud til alle nye medborgere med velkomst pakke

 

 

Alle

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Nyt alfa-kursus hold er klar til opstart

 

Tove:

 • Dialog med beboere på Østerbo indikerer at de er positive overfor udstykning af nye byggegrunde i dette område af byen

 

Torben:

 • -

 

Hans

 • -

 

Per

 • Vandretur i Vesterhede var kæmpe succes med 58 deltagere. Fremragende guide med stor indsigt i historie og natur. Lignende arrangement forsøges arrangeret næste år igen.

Mads:

 • Der har været indledende møde med Kaufman fra Billund Kommune vedrørende evt. HIF køb af stadion af kommunen. Pt. undersøges økonomien i det og der er aftalt nyt møde om 14 dg.
 • Tilbud på tilbygning til hallen bedes fremsendt til Mads.

 

Karsten:

 • Skolen spørger om økonomisk hjælp fra Lokalrådet til indkøb af hjertestarter.

Det skal undersøger om der er andre støtte muligheder før Lokalrådet tager stilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads

Tove

 

 

 

 

 

Karsten

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Ove er Hejnsvigs kontaktperson for bosætnings koordinator i Billund Kommune
 • BLDR
  • Det diskuteres om Landdistrikts midlerne skal fordeles mellem lokalrådene efter fordelings nøgle i stedet for som i dag efter projekt ansøgninger. Det ser ud til at der er stemning for det i BLDR, nu skal det blot undersøges hvordan man får kommunen til at stå inde for brug af midlerne rent juridisk.
  • Det er møde ang. turisme i landdistrikterne d. 17 sept. Alle er velkomne. (tid og sted kommunikeres senere)
  • Kommunen har indikeret at den igen er villig til at indgå i by sanerings projekter. Vi savner noget mere konkret.
  • HUSK at søge tilskud til små projekter i ”Borger idékassen”

Borger Idékassen

Borger Idékassen er til alle jer, der har ideen til et projekt ude i naturen eller i en park, men mangler støtte til at gennemføre det. Det er til de mindre projekter, hvor I selv erden centrale tovholder, men har brug for en sparringspartner. Borger Idékassen kan hjælpe lige netop jer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove

 
 1. Økonomi og status ved Tove
 

Vi har en sund økonomi. Kom frisk med ansøgninger til udviklings puljen

 

 
 1. Eventuelt
 

-

 

 
 1. Trafik gennem byen

 

Vi havde en god debat og kom frem til flg. aktioner:

 • Kontakte Vejdirektoratet, Politiet og Billund kommune mht:
  • Skiltning med ”Lastbil gennemkørsel forbudt” på Kolding Landevej ved Refhøjvej. Samtidig kunne det også skiltes med at Refhøjvej fører til Tingvejen.
  • Skiltning mod Billund på Ribe Landevej flyttes fra Kirkevej til Bredgade
  • Der etableres  40km/t hastigheds begrænsning gennem byen
  • Der etableres fartkontrol for at sikre at 40km/t overholdes
  • Chikaner gennem byen fjernes for at få en mere sikker vej for skolebørn og andre cyklister og for at få en mere jævn trafik afvikling og undgå nedbremsninger og accelerationer der fremprovokerer støj.

 

 • Det vil være optimal om det kunne undersøges om omlægning af lastbiltrafikken har markant indflydelse på byens erhvervslivs omsætning. 

 

 

 

 

 

Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

27.06.2019 kl. 19:00

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:  Mads, Karsten, Steen

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 2/5 19
 

Godkendt

 

 
 1. Orientering fra møde med vejdirektoratet ang. trafik i Hejnsvig.

 

Skiltning via Bredgade i stedet for Kirkevej ønskes etableret.

Byrådsmedlemmer inviteres til næste møde for at sætte dem ind i sagen mht. at flytte lastbiltrafik til Refhøjvej

 

 

Ove

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Sommerferie mode
 • Gud og Pizza konceptet er presset på deltagere. Nye ideer er velkomne.

 

 • Hans:
 • Sankt Hans-festen var fint besøgt (over 300 gæster) Næste års arrangement synliggøres i pressen. En ny ide kunne være at lave et arrangement for småbørns familier som starter tidligere
 • Ide at lave toilet bygning ved søen og evt. planere et område til teltplads

 

 

 

 

 

Tove:

 • Arrangement i Mariehaven i Ansager afholdt. Fin aften men ikke for mange deltagere.

 

Torben:

 • Donslund har fået bevilget penge til renovering af den gamle skole.
 • BLDR har fået bevilget penge til turisme undersøgelse
 • Skabelon til privatlivs politik i foreninger fremsendes til medlemmer til brug i deres respektive foreninger

 

 

Per

 • Vandretur arrangeres tid og sted bestemmes senere Gyttegård er foreslået

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans

 

 

 

Ove/Hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben

 

 

 

Per

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Kort info om proces vedr. bysanering
 • Møde med øko. udvalg:
  • Mere engageret turisme indsats ønsker fra Billund Kommune.
  • Cykelsti fra Boldingvej etableres på den gamle bane helt til Hejnsvig. 4. mill. er sat af i 2020
  • Byggegrunde bliver først klar i 2020, placering ved Søgårdparken. Intet nyt om byggegrunde i ”Østbyen”
  • By-sanering ikke aktuelt i Hejnsvig. Huse skal være ubeboet i et år før kommunen kan tage stilling til nedrivning.
 • Markedet har givet overskud på ca. 40.000. endelig resultat kommer snarrest.

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Velkomstpakke til tilflyttere (køb af huse/lejligheder)
 

Alle kommer med navne til næste møde

 

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto:  64.000

Markedskonto:  92.000

Udviklingspuljen: 249.000

Julefrokostudvalg:  2.000

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Opslag omkring skrotbanden på bynet??

Næste møde d. 29/8-2019

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

02.05.2019 kl. 1915

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede: Tove, Mads, Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Besøg af landdistriktskoordinator Karen-Louise Smidth
 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 14. marts
 

Godkendt

 

 
 1. Byggegrunde og trafik gennem byen, sker der noget.

 

Drøftet med landdistriktskoordinator.

Der sættes et møde op med Vejdirektoratet. Ove, Hans og Jørgen deltager fra Lokalrådet, sammen med lokal borger, der har henvendt sig vedr. problematikken

 

 

 

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Konfirmationer er vel overståede.
 • Tour de Langfredag med ca. 100 deltagere
 • Konfirmandundervisning er omlagt til 2 lektioner hver uge i kommende skoleår

 

 • Hans:
  Generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen
 • Næste arrangement er Sankt Hans-festen

 

Skolen:

 • Nye møbler til eleverne
 • Ny kommunikationsplatform ”AULA” på vej

 

 

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Kort info om proces vedr. bysanering
 • Der skal søges penge hjem til bynettet
 • Kort info om dialog med byrådsmedlemmer vedr. byggegrunde
 • Info om indstilling til prioritering vedr. cykelstier
 • Årsmøde i BLDR, bl.a. info om idé om Tilflytterboliger

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Landdistriktspuljens ansøgning.
 

Indsendt ansøgning er med i næste runde

 

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto:  62.000 inkl. 45000 tilskud fra kommunen

Markedskonto:  25.000

Udviklingspuljen: 258.000

Julefrokostudvalg:  2.000

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Idé om veteranbilsrundtur ifm Hejnsvig Marked for 25 kr.

 

Næste møde d. 27/6-2019

 

LOKALRÅDSMØDE
REFERAT
14.03.2019 kl. 1900

Deltagere:
Ove Møberg – frit mandat
Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening
Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen
Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening
Per Kragh – ældrerepr. 
Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening
Torben Jensen – frit mandat 
Jørgen Johansen– repr. for kirken

Afbud: 
Ikke til stede: Steen Møller - repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

DAGSORDEN
    BESLUTNING    ANSVARLIG
1.    Godkendelse af referat fra mødet d.  10 januar      Godkendt    
2.    Ansøgning fra borgerforening om tilskud til julebelysning.    Vi besluttede at Borgerforeningen skal ansøge om 10.000  - 12.000 kr gennem udviklings puljen. Lokalrådet støtter ansøgningen.

PS. Lokalarkivet har ligeledes søgt om ca,. 10.000kr gennem udviklings puljen til opgradering/opdatering af server.    
3.    Trafik gennem Hejnsvig
4.     ( hastighed- skiltning- lastbiler)    Lokalrådet anbefaler:
-flytning af skiltning mod Billund ved Ribe Landevej fra Kirkevej til Bredgade.
-40km/t hastigheds begrænsning indenfor byskiltene
-fjerne chikaner hvor de giver uhensigtsmæssig trafik flow, dvs. de chikaner som er mellem kirkevej og bymidte (fodgænger felt) samt fra bymidte til by portal.
-evt. dirigere tung trafik uden om byen via Refhøjvej og Ribe Landevej.

Tove er i dialog med vejdirektoratet i forbindelse med grave arbejde langs Bredgade, og vil i den forbindelse fremlægge vores ønsker.    

5.    Bordet rundt.    Karsten:  (Donslund borgerforening)
-afholdt generalforsamling => samme bestyrelse
- der er søgt midler til renovering af Gl. skole både gennem landdistrikts midler og gennem syd energi.

Per: (ældreråd)
-ældreråd og borgerforening arrangerer ren by d. 13 April.

Hans: (borgerforening)
-generalforsamling uge 12

Mads: (idrætsforening)
-udfordringen med at få frivillige til ungdomsafdelingen er løst for 2019 ved massivt pres på medlemmer.
-pris på glasparti for hallen levres til skolen meget snart.

Tove: (Erhvervsforening)
-der er arrangeret tur til Mariehaven for alle medlemmer d. 9 Maj

Torben: (frit mandat)
-ny hjemmeside projekt afsluttes og støtte midler hjemsøges (Ove indkalder Tove og Torben til møde for at sætte i gang)
BLDR:
-Karen Louise Smidth er ansat som ny landdistrikts koordinator. Vi ser frem til godt samarbejde.
-årsmøde d. 29 april i Vesterhede. Emnet er Lejeboliger i landsbyer. ALLE ER VELKOMNE
- BLDR indstiller landdistrikts midler til renovering af Skjoldbjerg Medborgerhus samt Beach Multibane til Stenderup-Krogager.

Jørgen: (Kirken)
-er ny Vesterhede repræsentant i BLDR
-ALFA kurser går godt, 15 – 20 deltagere /hold
-struktur for konfirmand undervisning vurderes (hele dage, halve dage, to timer)
-omdelte spørgeskema giver god dialog med borgerne.

Steen: (Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig)
-fraværende
    
6.    Orientering v. formand.    -positivt feed back på arrangementet på skolen med foredrag og underholdning
-bosætnings koordinator Marianne Thomsen har besøgt byen og bl.a. set at der mangler byggegrunde og lejligheder. Hun indikerede at der er positiv stemning for tiltag for at rette op på dette i byrådet.
-vi skal have lavet et kort ”skriv” der fortæller om byen. Vi foreslår at vi beholder ”sloganet” Hejnsvig på Toppen og at der forfattes et par linjer om rigt foreningsliv, erhvervsliv, god skole med overbygning, børnehave, dagplejere, plejehjem, billige boliger, både parcelhuse og leje boliger, offentlig transport muligheder, cykelsti til Billund og til fantastiske naturoplevelser, Gyttegård og Grene Sande.    

7.    Økonomi og status.    Alt er godt     
8.    Eventuelt        
 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

10.01.2019 kl. 1900

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af referat fra 25 oktober og 22 november
 

Godkendt

 

 
 1. Konstituering i udvalg.  BLDR og Udviklingspulje
 

Torben og Ove genvalgt til BLDR

Ove og Mads genvalgt til Udviklingspuljen

 

 
 1. Evaluering af årsmødet den 22 november
 

 

 

 

 
 1. Bordet rundt.

 

Karsten:   -                                              

Tove: Erhvervsforeningen sendte 1000 kalendere ud sammen med Kirkebladet. Meget positivt.

Per:  Forbereder en vandretur til 15/8 i Vesterhede

 

Hans:

Juleoptog og halarrangement er gået godt.

 

Mads:

Indendørsstævne afholdt for første gang med succes. 65 hold tilmeldt. 15-18000 i overskud.

Gym.opvisning på vej til marts.

Har styr på trænere til kommende sæson.

Gen.forsamling i HIF

Oplever tilgang i foreningen.

 

Torben:

Ny hjemmeside kører

Orientering om tildeling af midler fra BLDR

Beslutning om, at der ikke skal dannes et saneringsselskab

Steen:

Proces vedr. opgradering af legeplads

 

 

 
 1. Orientering v. formand.

 

Udfordring med gl. klubhus.

Stor undren ift prissænkninger på byggegrunde andre steder end i Hejnsvig.

Torben kontakter hjemmesidens webmaster om at etablere et debatforum vedr. etablering af nye byggegrunde i Hejnsvig

 

 

 

 

 

 

 
 1. Fælles arrangement på skolen den 28 februar.
 

Kort orientering.

Steen rundsender invitation til lokalrådet.

Steen sender opslag til infoskærm til Ove.

 

 

6A. Etablering af kørefast belægning    ved skolen/hallen, drøftelse og beslutning.  

 

Drøftet.

Idé om at udbygge og forlænge repos ved gavlen. På denne måde kan etablering af kørefast belægning undgås.

Skolen arbejder videre med at indhente tilbud.

 

 

 
 1. Forslag fra borger i Hejnsvig ang. hastighed og trafik i byen.

 

Der indledes dialog med Brugsen i første omgang. Hans, Per og Ove deltager.

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto: 38.000

Udvikl.pulje:  258.000

Julefrokostkonto: 2.000

Markedskonto: 36.700

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Spørgsmål vedr velkomstpakke

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. nov. 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 22 november 2018

 

Konstituering:             

Formand.          Ove Møberg.

Næstformand.   Mads Kragh.

Kasserer.           Tove Brink. 

Sekretær.           Steen Møller.

 

Mødedatoer 2019:

10. januar 

14. marts

2. maj

27. juni 

29. august

29. oktober

21. november  årsmøde.

    Bestyrelsesmøde i lokalråd den 10 januar kl. 1900- 2100 på skolen.

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra 25 oktober og 22 november.

2.  Konstituering i udvalg.  BLDR og Udviklingspulje.

3.  Evaluering af årsmødet den 22 november.

4.  Bordet rundt.

5   Orientering v. formand.

6.  Fælles arrangement på skolen den 28 februar.

7.  Forslag fra borger i Hejnsvig ang. hastighed og trafik i byen.

8.  Økonomi og status.

9.  Evt.

 

   Venlig hilsen   Ove

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

25.10.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede: Hans Kristensen

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

 
 1. Årsmøde i lokalråd 22/11

 

Kl. 19.

Annonceres i ugeblad

 

 

 
 1. Fælles arrangement med skolen

 

Opbakning fra Lokalrådet, der støtter med 10.000 kr.

Gratis for alle, der deltager.

Skolen er tovholder på projektet.

 

 

 

 

Steen

3A. Reklame på infoskærm   

       efter nytår

Gratis annoncering frem til 30.06.2019

 

 
 1. Bordet rundt

 

Steen:

 • 9.kl. tur til Vilnius, Lithauen. Stor succes.
 • 4.kl. på 2 dages tur ”Kend dit land”-projekt

Tove:

 • Generalforsamling i Erhvervsforening, afholdt i Århus med 20 deltagende. Samme bestyrelse.

Torben:

 • Ny hjemmeside er næsten færdig, inden for en måned

Karsten:

 • Har fået 25.000 til et ”muld-toilet”
 • Indvielse af shelterplads d. 4/11

Jørgen:

 • Spørgeskema til borgere, er på rundtur ved alle husstande
 • 20 tilmeldte til alpha-kursus for voksenkonfirmander
 • Prædikener digitaliseres, så man kan høre prædikerne på internettet

Mads:

 • Gymnastik kører fantastisk
 • Udfordringer i forhold til samarbejde ml. Hejnsvig og Vorbasse
 • Der mangles frivillige

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Orientering v. formand

 

 
 • Fællesmøde ml. borgerforening, erhvervsforening og lokalråd d. 7/11
 • Dejligt med flere tilflytter-familier til Hejnsvig
 • Møde m. Rasmus Kaufmann, kultur- og fritidschef vedr. fremtidig brug af Klynge 1. Der tages initiativ til et møde mellem foreninger i det gamle klubhus, lokalrådet og forvaltningen.
 • Orientering og drøftelse om udmøntning af bysaneringspuljen. Drøftes i BLDR d. 26/11
 • På infoskærmen er der informeret om, hvor store overskud der har været fra hhv  markedsudvalget og julefrokostudvalget

 

 

 
 1. Økonomi og status

 

Driftskonto: 41.000

Udviklingspulje: 177.000

Markedsudvalgskonto:  ca. 70.000

 

Alle best.medlemmer i Lokalrådet skal medbringe kopi af pas/kørekort samt af gult sygesikringskort.

 

 

 
 1. Eventuelt

 

 

 

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

2.    Orientering fra mødet med Rasmus Kaufmann d. 13/8

 

Godt møde.

Rasmus redegjorde for forvaltningens oplæg/udkast til udnyttelse af klynge 1, som på et tidspunkt skal præsenteres for politikerne.

Nyt møde aftalt til d. 22/10-2018, hvor resultat af budgetforhandlinger kendes.

 

 

3.    Opfølgning fra mødet med vores byrådspolitikere d. 28/6

 

Politikerne vil gerne orienteres løbende.

De inviteres med til Lokalrådsmøde d. 25/10 kl. 19-20

 

4.    Velkomstpakke

 

Drøftet og koordineret.

 

5.    Bordet rundt

 

Torben:

BLDR-møde d. 28/8.

·         Pulje til boligsanering, med forslag om, at lokalrådene skal yde bidrag, ex. 20.000 kr. Forslaget drøftet.

Enighed om at der skal forhandles med kommunen.  

·         Drøftelse vedr. udmøntning af puljemidler under BLDR

·         Arbejdet med ny hjemmeside har ligget stille over sommeren

Tove:  -

Hans:

Bagagerumsmarkeder afholdt

 

Karsten: -

 

Per:

Byvandring i Donslund i uge 34. 35-40 deltagere. God aften.

 

Steen:

·         Afkortning af skoledag

·         Skak i skolen, som del af understøttende undervisning

·         God skolestart, 210 elever, stor 0. klasse er startet og historisk stor 9. klasse

 

 

 

 

 

 

Torben, Ove

 

6.    Orientering v. formand

 

·         Enighed om at åbne for gratis reklamer på infoskærme frem til 1. januar 2019. Al annoncering går gennem Laurids.

·         Ove tager initiativ til møde mellem lokalråd, borgerforening og erhvervsforening, 2-3 repr. fra hver.

·          

 

 

7.    Valg af repræsentant til skolebestyrelsen

 

Karsten Møller Pedersen er valgt

 

8.    Økonomi og status

 

·         Foreløbigt regnskab for 2018 viser et overskud på 56.000 kr.

·         Indestående driftskonto:  kr. 47.000

·         Konto Hejnsvig Udviklingspulje: kr. 171.000

·         Konto Hejnsvig Marked:  kr. 76.000. Overskud i år på kr. 56.000

 

 

9.    Eventuelt

 

·         Idé om at huske at informere om, hvad udviklingspuljen er brugt til.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 28. juni kl. 1900 på skolen

 

Jeg har inviteret vores 3 byrådsmedlemmer til at komme og være med under punkt 1, og de har alle 3 sagt ja til at komme, det er rigtig dejlig.

 

Dagsorden:   1. Samarbejde i Hejnsvig.      
                   
Drøftelse af muligheder og ønsker i Hejnsvig, vi vil  gerne høre fra jer hvad
                    muligheder i ser, og vi har også ønsker og bør vi blive

                    bedre til at orientere hinanden?

                   

                      2.  Godkendelse af referat fra 1. maj

                      3.  Orientering ved formanden.

                      4.  Bordet rundt.

                      5.  Økonomi og status

                      6.  Evt.

 

                          Venlig hilsen   Ove

____________________________________________________________________________--

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd tirsdag den 1 maj kl. 1900 - 2100 på skolen

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 

1.  Godkendelse af referat fra 6 marts

 

                             -godkendt

 

2.  Drøftelse og det videre arbejde fra mødet med foreninger og interesserede den 6 marts.

 

            -positiv feedback om mødet fra foreninger

 

            -forslag til anvendelser er sendt til kommunen (Leo Pedersens formulerede brev
            
som er sendt til jer)

 

             forslagene medio maj

 

             -der er et konkret ønske fra Bonanza (line danse forening) om at kunne starte
            
med  at anvende klynge 1 fra efter sommerferien 2018 (tirsdag & torsdag aften).

 

             -Over spørger Steen om dette er muligt

 

3.  Bysanering i landdistrikterne i Billund kommune ( bilag er sendt ud)

 

              -forskellig (5-6) emner blev drøftet.

 

            - Medlemmer af lokalrådet opfordres til at udfylde udsendte bilag med       sanerings emner og aflevere til Ove som så sender til kommunen

 

4.  Orientering ved formanden

 

-Grand Fondo cykkelløb 23-24 juni i Billund kommune med ca. 1111 deltagere. Ruten går også gennem Hejnsvig. Vi drøftede om der er frivillige som kan festliggøre ruten gennem byen for at skabe synlighed. På mødet var der ingen med ressourcer til dette.

 

-Ove undersøger om Mads (idrætsforeningen) kan sætte noget i gang.

 

-Velkomst pakken deles ud til nye borgere i maj/juni. Kurv fra brugsen + kalender + borgerforenings folder

 

-hold byen ren arrangement forløb super godt med ca. 40 deltagere. Det fornemmes at byen borgere værdsætter initiativet.

 

-regnskaber. Markedsdage sættes i system inden det overleveres til lokalrådet.

 

-Tove aftaler detaljer med Marianne

 

5.  Bordet rundt.

 

  -Referat fra BLDR årsmøde kan læses på deres hjemmeside

 

  Jørgen:

 

             -ny graver ansat

 

            -heldags undervisning ag konfirmander fortsætter

 

             -etablering af ny missionshus/menighedshus ligger i dvale

 

             -evt. etablere en (kirke)cafe i forbindelse med markedsdage

 

    Torben:             

 

             -ide at udbyde små køkkenhave jordlodder til lejeboliger på vandværkets grund

 

    Tove:

 

              -erhvervsforening har 20 års jubilæum i år

 

              -erhvervsforening arrangerer studietur i juni (Tove måske husk opslag på      
               infoskærme)

 

     Infoskærme:

 

             -vi drøftede mulighed for erhvervsdrivende at reklamere på infoskærme.
              Vi vil bevare en fordeling der hedder 80% oplysning/info og 20% reklame.
 Vi vil starte muliggørelse af reklame ved at opfordre, på infoskærmene  virksomheder  til at sende deres ”reklame” til Laurits, som så lægger det  op på skærmene i en gratis  prøveperiode indtil 1/9. herefter opkræves 500,- for resten af 2018 hvis interesseret.

 

7.  Økonomi og status.

 

                 54.000 på driftkonto

 

                 171.000 på Hejnsvig udviklingskonto

 

8.  Evt.

 

           

 

          Mvh.  Ove

 

 

 

 

Referat fra mødet den 6 marts.

Info møde omkring forventet renovering af Hejnsvig skole d. 6. marts 2018.

 

Ove Møberg bød velkommen til de ca. 40 borgere der var mødt op.

Ove meddelte der for nylig havde været møde med repræsentanter fra kommunen, mødet var meget positiv.

Det er meget vigtigt at vi efter mødet her hurtigt får sendt en melding til kommunen, hvad der var vores holdning og ønsker til nedenfor nævnte projekt skole renovering.

Steen Møller gennemgik helhedsplanen, hvor selve skoledelen samles i klynge to og tre med tilhørende faglokaler. Begrundelsen er, færre elever og at skolen er ved at være slidt.

Skolens budget til renovering af undervisningsdelen er 8 mil. Kommunen har derudover beslutter at afsætte 21 mil. til bygningsrenovering.

Ved den totale renovering bliver klynge et ledig til andre forhold.

Spørgsmål fra borgere:

Er der i den nye plan plads til evt. fremtidige flere børn? Svar: bliver formodentlig ikke et problem, ellers står klynge et der jo stadig.

Skal SFO flyttes? Svar: det ligger der i plane.

Alle gik for at se lokalerne i Klynge et.

Leo Pedersen fra initiativgruppen:

Leo henviste til de grupper der blev vedtaget på borgermødet i marts 2017.
1. Byfornyelse 2. Fitnesscenter 3.Pr gruppe 4. Legepladser.

Leo Pedersen og Bjarne Larsen havde også været indkaldt til kommunen for at høre om skolerenoveringen, og for at gøre initiativgruppen opmærksom på de fremtidige planer.

Leo gjorde opmærksom på at der i det forslag der lå var masser af muligheder.
Klynge et er administrativ nu flyttet over i Fritid og kultur.

Kommunen vil gerne medvirke til at udfærdige planer og beregninger for fremtidig brug af
klynge et.
Kommunen gjorde også opmærksom på muligheder for at etablere en” forsøgslejeplads”.

Leo lagde op til at man gik efter en kommunal ejet fritidsbygning i klynge et. Dvs. kommunal ejer og vedligehold af bygninger, og evt. forenings betaling ved brug.

Bjarne Larsen medlem af initiativgruppen:

Vigtigt at tænke helhed omkring by og skole og dermed sikre skolens overlevelse.
Når vi gør klynge et til et kulturelt center, så gør bygningen vigtig for byen.
Nu må vi vise vi vil noget med Hejnsvig, det kan ikke nytte at side på hænderne.

 

 Debat med forslag:

Hvilke forslag er der til brug af klynge et?

 1. Idrætsforeningen ønsker flere omklædningsrum.

 2. Redskabsrum kun til idrætsredskaber.

 3. Fitnesscenter

 4. billard med minimums rummål på 8,5x9,5 m.

 5. Linedans

 6. Evt. rum til anden idræt, yoga eller lignende.

 7. Idræt om dagen.

 8. Et folkeligt mødested med hygge og evt. bibliotek eller bogbytning.

 9. Ungdomslokale hvor de unge kan mødes evt. med E-sport.

 10. mulighed for andre foreninger vi har mange i byen.

 11. byen mangler også lokale til evt. kreative kurser

____________________________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 6. marts på skolen

 

 

1.Godkendelse af referat fra 10. januar.                 Godkendt.

 

Orientering fra formand:                                            Leo, per, Torben  og Ove havde et møde med fritid           

                                                                                         Og kulturchef Rasmus Kaufmann, kulturkonsulent

                                                                                         Signe Grønnegaard, ang. Eventuelt brug af Klynge 1

                                                                                         Et godt møde hvor vi aftalte at sende og forslag

                                                                                         Til dem efter borgermødet den 6. marts, de ville

                                                                                          Arbejde videre med det, og vi aftalte et møde sidste

                                                                                          Halvdel af april.

                                                                                          BLDR årsmøde på Hejnsvig Hotel 18. april.

                                                                                          Betaling for optælling i hallen er nu kommet.

 

Vi holder byen rent:                                                       Per oplyste det bliver lørdag den 21. april, start fra

                                                                                           Petersmindecenteret kl. 09.00.

 

Bordet rundt:                                                                   Per orienterede om byvandring i år, det bliver i

                                                                                            Donslund d. 23. august.

                                                                                            Torben orienterede om modernisering og justering

                                                                                             Af Bynet og Infoskærme.

                                                                                             Ang. Reklamer på infoskærme vil Torben     

                                                                                             Undersøge hvad man gør i andre byer inden næste

                                                                                             møde.

                                                                                             Mads orienterede om fodboldsamarbejde med

                                                                                             Vorbasse.

 

Økonomi og status:                                                           Tove redegjorde for økonomien.

____________________________________________________________________________________

Referat: Lokalrådsmøde den 10. jan. 2018
Kl. 19.00 – 2o.oo møde med Billund Kommunes landdistriktskonsulent Signe Grønnegård. Et godt møde, der fremmer samarbejdet mellem Lokalråd og Kommune.
Lokalrådsmøde 20.00 – 21.30
Dagsorden:
Ad 1: Referat fra mødet den 9. okt. 2017. Godkendt.
Ad 2: Konstituering:
Formand: Ove Møberg – frit mandat
Næstformand: Mads Kragh – repr. Hejnsvig Idrætsforening
Kasserer: Tove Brink – repr. Hejnsvig Erhvervsforening
Sekretær: Steen Møller – repr. Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig 
Hans Kristensen – repr. Hejnsvig Borgerforening
Jørgen Johansen – repr. Hejnsvig Kirke
Per Kragh – repr.  Ældreområdet
Torben Jensen – frit mandat
Ad 3: Orientering ved formand:
Herunder orient. om arbejdet i BLDR. Drøftelse af økonomi – bl.a. tilskud givet til bredbåndsdækning (200000kr.) – forslag om større rådighedsbeløb (35.000kr.) – forslag om ny fordelingsnøgle.
Orientering om arbejdet med ”Udviklingspuljen” – fordeling af tilskud – hvem bidrager.        
 Der afholdes snarest et møde om regnskabsopstilling med de involverede parter. Ove og Tove deltager fra lokalrådet.
Ad 4: Bordet rundt:
Carsten: - god weekend i hallen med STORT indefodboldstævne (frustration over at Info-skærmen endnu ikke virker!) – tilskud fra Borger- og Idèkassen (50000 kr.) til bålhytte og shelter (2stk.) i Donslund. Torben: Hjemmesideopgradering – møde den 30. jan. (Louise, Torben V., Laurits og Torben) – afløser/hjælper til Laurits søges. Jørgen:  - julebesøg i klynge 1 på skolen – ekstra
gudstjeneste for børnefamilier – pizzagudstjenester godt besøgt – sommerudflugt for børnefamilier forberedes – jazzeftermiddage lukkes ned foreløbig – tæt på messefald ved kl.9 gudstjenester – nyt missionshus ” op ad bakke!”. Tove: - erhvervsforeningen ingen udskiftning i bestyrelsen. Thea (suppl. for Per):  - der arbejdes med vandretur i Donslund. Hans:  - juleudsmykningen har haft problemer – Jubilæumsarrangement på Hejnsvig Hotel (få pladser tilbage) – det nyindkøbte redskabshus trænger til nyt tag (der ansøges om penge) – fællesansøgning borgerforening/lokalråd til ”byparken” (bænke, beplantning osv.) påtænkes.
 Ad 5: - uddeling af velkomstkurve fortsættes, men intet velkomstmøde.
Ad 6: - byforskønnelsespris uddeles af lokalrådet (2-5000kr.) ”Den gamle Købmandsgård”.
Ad 7: - Tove redegjorde for økonomien.
Ad 8:   Mødedatoer 2018: Den 6.marts kl. 18.00 (foreninger indkaldes til 19.30). Øvrige møder kl. 19.00.      Den 1.maj, den 28.juni, den 29.august, den 25.oktober og årsmøde den 22. november. 
Ad 9:  Årsmøde BLDR i Hejnsvig den 18. april.
Ad 10: Evt. – fortove der trænger til rep. – blomstereng v. Søgårdvej – og andre strøtanker--

_________________________________________________________________________________