Den kommunale børnehave i Hejnsvig

Hejnsvig Børnehave er en kommunal institution beliggende i Hejnsvig.  Børnehaven har base i en stor, velfungerende bygning, der blev opført i 2015; sammenbygget med skolen og en ny idrætshal. De tre enheder kaldes samlet "Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig." 

Børnehavens bygning er på ca. 580 m2 og legepladsen er på ca. 4200 m2.

Børnehaven kan rumme 65 børn, men for tiden er årsgennemsnittet kun på 45 børn. Børnene er fordelt på én gruppe for de ældste børnehavebørn, kaldet "Stjerner", og én gruppe, "Raketterne", for de 3-4-årige, som igen er opdelt i 3 mindre spisegrupper kaldet Dråber, Spirer og Gnister. De 5-6-årige, der medio august skal begynde i børnehaveklasse, overflyttes som i resten af kommunen til skole-startergruppen i SFO i skolen hvert år d. 1. april.

Se øvrige oplysninger på børnehavens hjemmeside: