Hjemmeværnskompagni Billund

Egebjerg Landevej 80

Vesterhede

7250 Hejnsvig.

75 33 57 99

 

 

 

Kompagnichef: Brian Jakobsen 20864266 info@topwine.dkInformationsofficer: René Pedersen 23868668 hjv336746@hotmail.comKomandobefalingsmand: Kaj Nielsen 40875780 almindgaard@mail.dk    
         

Hvad er Hjemmeværnskompagni Billund?

 

Vi er et hjemmeværnskompagni, der holder til på Egebjerg Landevej 80 i Vesterhede.

Vores særkende er, at vi er et kompagni med et højt aktivitets- niveau, og en kammeratlig omgangstone, hvor der er plads til alle.

Organisation:

Kompagniet består af ca. 170 mand, der er opdelt i 4 delinger, en komandodeling med al administrativ personel, en beredskabsdeling der er klar til at rykke ud og løse opgaver overalt i Ribe Amt og 2 almindelige hjemmeværnsdelinger der løser opgaver i lokalområdet, der dækker Billund Kommune.

Vores opgaver er:

• At opstille et styringselement

• En Bevogtningsdeling med 33 personer

• Opstille 2 hjemmeværnsdelinger, der skal løse opgaver i lokalområdet

Uddanne og vedligeholde den uddannelse, der er nødvendig for at vi kan løse vores tildelte opgaver

 

Vores ledelse består af:

• kompagnichefen, man kunne også kalde ham formand for ”foreningen”

• næstkommanderende, der tager sig af all uddannelse.

• Komandobefalingsmand hvis opgaver er af personelmæssig karakter samt holde styr på vores økonomi. Man kunne også kalde ham kasser i ”foreningen”