Lidt om Åbningen

Søndag den 27. september 2009 var der indvielse. Det skete med både taler og kaffe og kage. Herefter myldrede mere end 100 deltagere ud på den efterfølgende spadseretur rundt på stien.

Det var Bente Lilholm fra bød den store flok velkommen, og hun benyttede lejligheden til at takke både de mange frivillige, der har givet en hånd med ved etableringen, og de lodsejere, der velvilligt har stillet deres jord til rådighed.

”Desuden skal der lyde en tak til erhvervslivet i og omkring Hejnsvig, der har bidraget med telt, avisomtale, strøm, stolper, sundt brød, borde/bænke sæt og ikke mindst historiske data omkring Troldhedebanen og de fredede gravhøje, vi kommer forbi på turen rundt. Og til Hjerteforeningen, der har hjulpet os med skilte til at afmærke ruten og også hundeskilte,” sagde hun, inden talen blev afsluttet med en venlig men bestemt anmodning.

”Husk altid at have en pose med til hundens efterladenskaber eller affald i øvrigt. For Hejnsvig Hjertesti vil kun være så ren, som vi selv holder den. Og en ren sti gør jo fornøjelsen meget større,” lød ordene.

Efterfølgende tog formanden for lokalafdelingen af Hjerteforeningen, Birgit Lorentsen, ordet, og hun roste Hejnsvig IF Gymnnastik, og ikke mindst Bente Lilholm, for et fantastisk godt samarbejde, og samtidig opfordrede hun de fremmødte til flittigt at benytte den nye sti.

Så var det endelig blevet tid til at få klippet det røde bånd, og den del tog formanden for social- og sundhedsudvalget i Billund Kommune, Laurits Heick (V), sig af.

”Det her kan meget vel blive min sidste officielle gerning som formand for kommunens social- og sundhedsudvalg, og så er det jo pragtfuldt, at tiltaget her handler om sundhed og oven i købet sker her i min egen hjemby,” sagde han inden han brugte saksen og med henvisning til, at han ikke genopstiller ved det kommende kommunalvalg.