Den Kommunale Dagpleje


Leder:                                    Lise Lotte Damgaard                     tlf. nr. 79727298

Dagplejepædagog:         Lisbeth Holm Jensen                    tlf. nr. 79727372

I Hejnsvig har de ni dagplejere en god og struktureret hverdag, hvor de, ud over den hjemlige hygge med børnene, mødes forskellige steder i byen.

Dagplejen arbejder med de seks læreplanstemaer i Billund Kommune, og ud fra Billund Kommunes værdier: Dialog, udvikling og respekt. Dagplejerne deltager som fagpersoner i kurser, som de løbende bliver tilbudt.

Se meget mere om dagplejen her:  Dagplejen i Hejnsvig