Den kommunale dagpleje i Hejnsvig

Den kommunale dagpleje er et unikt tilbud til børn i alderen 0 til 2 år i et hjemligt miljø. En dagplejer arbejder i eget hjem, hvor der er indrettet læringsmiljøer til dagplejebørnene både inde og ude. I dagplejen er det den samme voksne, der siger godmorgen og farvel hver dag, hvilket giver et godt udgangspunkt for at skabe en tryg tilknytning mellem dagplejer og barn. Det giver også et godt og tæt samarbejde mellem forældre og dagplejer.

I dagplejen i Billund kommune arbejder vi ud fra en legende tilgang. Vi mener at legen har en stor værdi i barnets udvikling, og vi anvender en legende tilgang til alle aktiviteter i løbet af en dag.  Dette kan du læse meget mere om i den styrkede pædagogiske læreplan for dagplejen.

I dagplejehjemmet er der 4 dagplejebørn, og eventuelt 1 gæstebarn i en begrænset periode. Dagplejerne er opdelt i geografiske team, som mødes i halv- og heldagslegestuer. Her lærer børnene de andre dagplejere og børn at kende, hvilket skaber tryghed i forbindelse med gæsteplaceringer. I legestuerne planlægges ofte aktiviteter, som er anderledes end de der sker i dagplejehjemmene og her er også en helt særlig mulighed for at lege i større grupper.

Hver dagplejer har tilknyttet en dagplejepædagog, som kommer minimum 5 gange om året og yder sparring og vejledning til dagplejen.

Se øvrige oplysninger på dagplejens hjemmeside: