Bestyrelsen for Hejnsvig Lokalråd - Hejnsvig på Toppen.

Formand: Gitte Juhl // Tlf. 28 88 06 51
Næstformand: Torben Jensen // Tlf. 72 17 78 23
Kasserer: Mads Kragh // Tlf. 75 33 62 10
Sekretær: Steen Møller // Tlf. 72 13 14 10
Hejnsvig Erhvervsforening: Søren Askær Høeg // Tlf. 41 27 69 39
Kirkelige forening: Kim Søgaard // Tlf. 61 33 50 03
Rep.Donslund: Karsten Møller, Pedersen // Tlf. 24 44 06 68
Rep. Ældreområdet: Per Kragh // Tlf. 75 33 54 58
Borgerforening: Rene Eriksen // Tlf. 28 14 55 55
 
'Frit mandat: Torben Jensen og Gitte Juhl
Repr. i BLDR: Formand og næstformand
 

Se vedtægterne for Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig å Toppen her

Alle og enhver er velkomne til at komme med forslag og kommentarer til Lokalrådet.